Search result for

respites

(45 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respites-, *respites*, respite
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา respites มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *respites*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess
respite[N] การยืดเวลาออกไป, Syn. delay
respite[N] การบรรเทาโทษ, Syn. reprieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respite of appealการเลื่อนอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I brought you this, hoping you would take at least a brief respite.ข้านำสิ่งนี้มาให้ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
May you allow yourself some respite.พระองค์ควรจะพักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
Does His Highness need a respite?ท่านไม่ต้องใช้ความมีเกียรติในการหายใจ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Respite!การทุเลา! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Respite.การทุเลา! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
A mother needs her respite.คนเป็นแม่ต้องการเวลาพัก และห้องงานฝีมือคือ Showmance (2009)
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์ Death Trap (2010)
They give the great a chance at glory, and the lowly a respite from their woes.พวกเขาได้โอกาส สำหรับเกียรติยศ ชาวบ้านก็จะได้คลาย ความทุกข์โศก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I need my afternoon respite.ผมร้องขอการผ่อนปรนช่วงบ่าย Dentist of Detroit (2011)
Yes, well, Mark and Safia would wax poetic about their respites to North Haven, so I thought I'd take a couple of days to clear my head.เอ่อ,ใช่ครับ มาร์คและซาเฟียมีความสุข กับการพักผ่อนที่"North Haven" ผมเลยคิดว่าจะมาเคลียร์สมองให้สบายใจสัก2-3วัน Sad Professor (2011)
It is not the view, but quiet respite from celebration that draws me.มันไม่ได้เป็นมุมมองของ แต่การพักผ่อนที่เงียบสงบ จากการเฉลิมฉลองที่ดึงฉัน Empty Hands (2012)
It's a much-welcomed respite from the hearings.ทำให้พวกเรารู้สึกสบายขึ้นเยอะ จากการทำงานมา Power (2013)
This is but a respite from my stewardship of the company.นี่แค่การพักผ่อนจาก การดูแลบริษัทของผม Power (2013)
If I have not gotten my psyche situated straight, it's because the shit's continually been hitting the fan without respite.ถ้าหากฉันไม่มีมัน\ มันเป็นเพราะ อึ\ ฉันกดปุ่มพัดลม ฉันเลยไม่ได้พักผ่อน Always Accountable (2015)
Oh, there's been respite. There was a party.โอ้ ที่ผักผ่อน\ที่มีงานปาตี้ Always Accountable (2015)
Perhaps a break from routine will offer us some respite from the mysteries and the unknown.บางทีอาจจะหยุดพักจากงาน ประจำจะให้เราพักผ่อนบาง จากความลึกลับและไม่รู้จัก Star Trek Beyond (2016)
This respite is reserved for killers.สถานที่นี้สงวนไว้เพื่อมือสังหารเท่านั้น Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอผัดผ่อน[v. exp.] (khø phat phǿn) EN: ask for a respite   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPITE    R EH1 S P IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respite    (v) (r e1 s p ai t)
respited    (v) (r e1 s p ai t i d)
respites    (v) (r e1 s p ai t s)
respiting    (v) (r e1 s p ai t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschub {m}; Pause {f}respite [Add to Longdo]
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Frist {f} | Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Galgenfrist {f}last respite [Add to Longdo]
Nachfrist {f}additional respite [Add to Longdo]
Pause {f} | Pausen {pl} | eine Pause einlegen; eine Pause machen | ohne Pause; ohne Unterbrechung; ununterbrochen | in der Pause | nach der Pausebreak; pause | breaks; pauses | to have a break; to take a break | without a break; without respite | at break | after the break [Add to Longdo]
fristenloswithout respite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
支払猶予;支払い猶予[しはらいゆうよ, shiharaiyuuyo] (n,adj-no) payment moratorium; extension on payment; respite for payment [Add to Longdo]
出ずっぱり;出突っ張り;出ずっ張り[でずっぱり;でづっぱり(出突っ張り), dezuppari ; deduppari ( deduppari )] (n) being on stage without respite; going out or being in attendance continuously [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite [Add to Longdo]
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS [Add to Longdo]
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top