Search result for

in a hurry

(45 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a hurry-, *in a hurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in a hurry[IDM] เร่งรีบ, See also: รีบเร่ง, รีบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-If you'll excuse me, I really am in a hurry.ขอโทษนะครับ ผมต้องรีบไป Oh, God! (1977)
Whatever it is, they burned it up in a hurry.ดูเหมือนว่า, ตอนนั้น พวกเขารีบเผามันมาก The Thing (1982)
- Suppose we need to get out of here in a hurry.- เผื่อต้องหนีกระทันหัน Day of the Dead (1985)
I'm in a hurry!ฉันกำลังรีบ! Akira (1988)
She says, "One of you gentlemen left in a hurry last night." I'm dead.เธอบอกว่า"เมื่อคืนพวกคุณคนนึง รีบไปสินะ" Punchline (1988)
No, Jimmy. I'm in a hurry!ไม่เป็นไร จิมมี่ ฉันรีบ Goodfellas (1990)
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น Squeeze (1993)
It looks like we're not the only ones who are in a hurry around here.ดูเหมือนว่าไม่ได้มีแต่เราที่ต้องรีบ Ghost in the Shell (1995)
We're becoming a synthesized society in a hurry to get to the...กว่าในเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เรากำลังกลายเป็นสังคมสังเคราะห์ รีบร้อนที่จะได้รับ Contact (1997)
And I'm in a hurry, operator.ของเจ้าหน้าที่ทิโมธี่ วิธเทอร์สปูน และผมกำลังรีบ The Jackal (1997)
What I need, he gave me great. I'll get dressed in a hurry.เขาให้สิ่งที่ฉันต้องการอย่าง สมบูรณ์แบบ ฉันรีบแต่งตัวนะ As Good as It Gets (1997)
Are you in a hurry to die, as well?รนหาที่ตายเองนะแก Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a hurryAll the passengers left the plane in a hurry.
in a hurryAnn was in a hurry this morning.
in a hurryAre you in a hurry?
in a hurryAs a was in a hurry, I had to take a taxi.
in a hurryA tall man went off from there in a hurry.
in a hurryAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
in a hurryBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
in a hurryEveryone seemed to be very busy and everyone seemed to be in a hurry.
in a hurryExcuse me, but we're in a hurry, too.
in a hurryHanshin's moment of glory didn't last. They fell out of first place in a hurry.
in a hurryHe got into his car in a hurry.
in a hurryHe is in a hurry to catch the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุกละหุก[ADV] in a hurry, See also: in confusion, in haste, hastily, hurriedly, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: รัฐบาลถูกพลังประชาชนโค่นล้มต้องระเห็จหนีออกจากทำเนียบกันอย่างฉุกละหุก
หัวซุกหัวซุน[ADV] in a headlong rush, See also: in a hurry, Syn. หัวซุน, Example: พวกหัวขโมยวิ่งหนีตำรวจกันหัวซุกหัวซุน, Thai definition: สะเปะสะปะไร้ทิศทาง
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
โดยไม่รั้งรอ[ADV] hurriedly, See also: in a hurry, hastily, not hesitantly, Syn. โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า, Example: เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น, Thai definition: อย่างไม่รอเวลาให้นานไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry   FR: à la hâte ; hâtivement
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungthalang) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry   

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
そこそこに[, sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp,v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
急遽(P);急きょ(P);急拠(iK)[きゅうきょ, kyuukyo] (adj-na,adv) hurriedly; in a hurry; (P) [Add to Longdo]
駆け足(P);駆足;駈け足;駈足[かけあし, kakeashi] (n) (1) running fast; double time; (2) (also 駈歩) cantering; (3) doing things in a hurry; (P) [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
手っ取り早い[てっとりばやい, tettoribayai] (adj-i) quick (and easy); finishing up in a hurry [Add to Longdo]
焦る[あせる, aseru] (v5r,vi) to be in a hurry; to be impatient; (P) [Add to Longdo]
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top