Search result for

expedites

(209 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedites-, *expedites*, expedite
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expedites มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expedites*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedite[VT] เร่ง, See also: กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น, จัดการให้เร็วขึ้น, Syn. hasten, hurry, speed
expedition[N] การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
expedition[N] คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง), See also: คณะผู้เดินทาง, Syn. company, party, team
expeditious[ADJ] ว่องไว, See also: รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, quick, speed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
expeditious(เอคซฺพิดิช'เชิส) adj. ว่องไว,รวดเร็ว., See also: expeditiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedite(vt) ทำให้สะดวกเข้า,ทำให้เร็วขึ้น,เร่ง,กระตุ้น
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว
expeditious(adj) เร็ว,ว่องไว,รวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
force, expeditionaryกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expediting a caseการเร่งคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beagle Expedition (1831-1836)การสำรวจของเรือบีเกิล (ค.ศ.1831-1836) [TU Subject Heading]
Exploring expeditionคณะนักสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
-Are you leading this expedition or not?- ท่านยังจะนำกลุ่มนี้หรือเปล่า ? N The Secret of Moonacre (2008)
If you promise to expedite the Harbor constructions,ถ้า.. คุณสัญญาว่า จะเร่งการก่อสร้าง ของท่าเรือ ให้เร็วขึ้น, Episode #1.5 (2008)
To go on the north expedition against Caoขึ้นเหนือเพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
He and his troops are to set off today for the northern expedition against Caoจัดทัพโดยด่วน เดินทางขึ้นเหนือเพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
To continue with the northern expeditionต้องการผนวกรวมภาคเหนือโดยเร็ว Three Kingdoms (2008)
Together they shall depart today for the northern expedition against Caoให้ทั้งสองเดินทางขึ้นเหนือทันที\ เพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
How can I be excluded from the expedition?ทำไมถึงไม่บอกข้าเรื่องนี้ ? Three Kingdoms (2008)
I must be included in this northern expeditionข้าอยากรวมภาคเหนือโดยเร็ว Three Kingdoms (2008)
By going on this expedition?อย่างนั้นหรือ ? Three Kingdoms (2008)
I told her to expedite things, but...- ผมบอกให้เธอรีบไปแล้ว แต่... Burn After Reading (2008)
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ Up (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
Our next step is a motion to expedite discovery.ขั้นต่อไปของเราก็คือเร่งการค้นหา Hey! Mr. Pibb! (2009)
I'm expediting the STR analysis, so soon, I hope.อีกนานมั้ยกว่าคุณจะได้ดีเอ็นเอ ผมจะเร่งผลการวิเคราะห์ คงเสร็จในเร็วๆนี้หวังว่างั้นน่ะ Some Kinda Love (2009)
As much of the expedition supplies as they can.เอา เสบียง และ สัมภาระ ที่จำเป็นไปด้วย Air: Part 1 (2009)
Look, I offered you command of the expedition.ฟัง ฉันขอเสนอให้คุณ ปฏิบัติตามคำสั่งโดยทันที Earth (2009)
Yeah, you wanted me off the expedition team.ใช่ คุณไม่อยากให้ผมร่วมคณะเดินทาง Earth (2009)
Jerry, they're off on some fishing expedition in Alaska, and they're gonna come home and I have to tell them that Georgie...และพวกเขาจะกลับบ้าน แล้ว ฉันต้องบอกเขาเรื่องจอร์จ... ฉันทำได้แค่นั้น Good Mourning (2009)
I don't know what Arctic expedition you guys were on, but I thought it was a hoot and a half.ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณไปสำรวจอะไรที่ขัวโลกเหนือน้ะ แต่ฉันว่ามันสนุกสุดเหวี่ยง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
The Arctic expedition was a remarkable success.การสำรวจขั้่วโลกเหนือ ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
With clubs closing all over the city, you'd think it'd be in their financial interest to expedite things.ผับทั่วเมืองปิดหมด เธอคิดไหม ว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนน่ะ ที่จะปลดปล่อยของ How to Succeed in Bassness (2009)
He's agreed to expedite permits.เขาอนุญาตอย่างรวดเร็ว Rufus Getting Married (2009)
- just a, uh, fishing expedition.มันแค่รายจ่ายการตกปลา Chapter Three 'Acceptance' (2009)
I, myself, led an expedition to the Arctic Circle in search of said particles.ตัวผมเองเป็นผู้นำกลุ่ม The Vengeance Formulation (2009)
I don't know why I bring you on these expeditions. You spend the whole time terrified.ข้าไม่รู้ว่าทำไมข้าถึงได้เอาเจ้ามาในด้วยในการเดินทางนี้ เจ้าดูกลัวตลอดการเดินทาง The Witch's Quickening (2009)
But I will expedite a prisoner exchange...แต่ฉันมาดำเนินการ แลกเปลี่ยนนักโทษ Incursion: Part 1 (2010)
To expedite our espionage program?ไม่ใช่เพื่อรีบทำโครงการจารกรรมของเราให้สำเร็จหรือ? Peter (2010)
You expedite SAMCRO's criminal needs, and they protect the town.นายส่งเสริมให้พวกอาชญากรSAMCRO และให้พวกเขาปกป้องเมือง Oiled (2010)
Dr. Brennan was asked to head up the expedition.ดร.เบรนเนนเองก็ถูกขอให้ไป ใช้ชีวิตทำงานที่โน้นด้วย The Beginning in the End (2010)
Mosaic's the subject of widespread national media attention, which is precisely the type of issue which qualifies for expedited processing under F.O.I.A.โมเสคคือประเด็นล่ะ การแพร่กระจายข้อมูล จะเรียกความสนใจ ของสื่อระดับประเทศ ซึ่งประเด็นนี้มีศักยภาพ เพียงพอให้สื่อมาขุดคุ้ย Blowback (2010)
Guess you should try to expedite things.ฉันคิดว่าเธอควรจะลองเร่งให้มันเร็วขึ้นหน่อย The Garden of Forking Paths (2010)
They expedited your lab work.พวกนั้นได้ผลตรวจแล้ว Fur (2010)
Expedite everything we can.เร่งทุกอย่างที่ทำได้ Everything Will Change (2010)
You could guide an expedition.งั้นเจ้าเป็นผู้นำทาง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Dempsey's expedition is deep in the mountains, almost to the Swiss border.คณะสำรวจของเดมป์ซีอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา เกือบถึงพรมแดนประเทศสวิส You Bury Other Things Too (2011)
He liked that Alan could climb, so he took him on a bunch of his expeditions.เขาชอบที่อลันปีนภูเขาเก่ง เลยชวนอลัน มาร่วมคณะเดินทางของเขาด้วย The Long Way Down Job (2011)
In order to expedite that, we're asking that the families or friends of people who went missing on the east coast of the United States since the year 2000 come forward.เพื่อที่จะเร่งให้เสร็จเร็วขึ้น เราจะขอให้ ครอบครัวหรือเพื่อน ของบุคคลสาบสูญ ในชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ Big Sea (2011)
GGE has expedited the money transfer.GGEเร่งการโอนเงิน Welcome to the Occupation (2011)
Uh, you vouch for Neal, it will expedite the sale.ใช่สิ... อ่า ถ้าคุณรับรองให้นีล มันจะช่วยเร่งการขายแน่ On the Fence (2011)
I'm trying to book my next sailing expedition.ฉันแค่อยากจะจองตัวนายไปเล่นเรือเล่น Trust (2011)
Remember that expedition you were on when you wrote me with, um, gosh, what was his name?คุณจำผู้ร่วมสำรวจ ตอนที่คุณเขียนมาหาหนู อืม เขาชื่ออะไรนะ ? Proof (2011)
Was there a question about our expedition?มีคำถามเกี่ยวกับการร่วมงานของเราใช่มั้ย ? Proof (2011)
Expedition security.เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัย Prometheus (2012)
This is a scientific expedition. No weapons.พวกเราเป็นคณะนักสำรวจวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องใช้อาวุธ Prometheus (2012)
Hey, Napoleon brought that back from his Egypt expedition.นี่, เนโปเลี่ยน ซื้อกลับมาจาก คณะสำรวจชาวอียิปต์ Checkmate (2012)
We pay for the expedition for as long as it takes to find him, but we get full, unfettered access to both of you.นานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่า จะเจอเขา แต่ทางเราต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากคุณทั้งคู่ Magus (2012)
But it was just another expedition, right?แต่มันก็แค่อีกคณะเดินทางใช่มั้ย Magus (2012)
I've expedited their invitations to your New Year's party.ผมเชิญให้พวกเขามางานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ของคุณ Legacy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expeditEvery government office seems to have problems in expediting matters without entanglement in its red tape system.
expeditHe left on an expedition to the North Pole.
expeditHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
expeditHe was the leader of the great expedition.
expeditHis death brought the expedition to an end.
expeditI anticipate that there will be problems on their expedition.
expeditI watched the expedition as it set off.
expeditProblems are expected in their expedition.
expeditSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
expeditThe boy dreamed of going on an Antarctic expedition.
expeditThe expedition has postponed its departure to the Antarctic.
expeditThe expedition passed through the great jungle.
expeditThe expedition's supplies soon gave out.
expeditThe reckless men froze to death during their expedition to the Antarctic.
expeditThey set out on an arctic expedition.
expeditThey went on an expedition to the Antarctic.
expeditThey went on an expedition to the North Pole.
expeditThis expedition will be expensive.
expeditWe encountered a lot of difficulties on the expedition.
expeditWho was the leader of the expedition?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เข็น[V] push forward, See also: strive, expedite, Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น, Example: ท่าทางจะเข็นเด็กคนนี้ให้ได้ดีกับเขาไม่ไหวเสียแล้ว, Thai definition: กวดขันหรืออบรมสั่งสอน
กะล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count unit: ช้า, Thai definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู
ความรีบเร่ง[N] haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับ[adj.] (chap) FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery   FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การส่งไป[n. exp.] (kān song pai) FR: expédition [f]
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITE    EH1 K S P AH0 D AY2 T
EXPEDITED    EH1 K S P AH0 D AY2 T AH0 D
EXPEDITING    EH1 K S P AH0 D AY2 T IH0 NG
EXPEDITION    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N
EXPEDITIONS    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N Z
EXPEDITIOUS    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 S
EXPEDITIONARY    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N EH2 R IY0
EXPEDITIOUSLY    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedite    (v) (e1 k s p i d ai t)
expedited    (v) (e1 k s p i d ai t i d)
expedites    (v) (e1 k s p i d ai t s)
expediting    (v) (e1 k s p i d ai t i ng)
expedition    (n) (e2 k s p i d i1 sh @ n)
expeditions    (n) (e2 k s p i d i1 sh @ n z)
expeditious    (j) (e2 k s p i d i1 sh @ s)
expeditionary    (j) (e2 k s p i d i1 sh @ n @ r ii)
expeditiously    (a) (e2 k s p i d i1 sh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertiger {m}expediter [Add to Longdo]
Angelausflug {m}fishing expedition [Add to Longdo]
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
Eile {f}expedition [Add to Longdo]
Expedition {f}; Entdeckungsreise {f} | Expeditionen {pl}; Entdeckungsreisen {pl}expedition | expeditions [Add to Longdo]
Expeditionskorps {n}expeditionary force [Add to Longdo]
Inserent {m}; Anzeigenexpedition {f}advertising space buyer [Add to Longdo]
Strafexpedition {f}punitive expedition [Add to Longdo]
umgehend ausführento expedite [Add to Longdo]
beschleunigen; vorantreiben; fördern | beschleunigend; vorantreibend; förderndto expedite | expediting [Add to Longdo]
schnell; schnell durchführbar {adj}expeditious [Add to Longdo]
schnell {adv}expeditiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]
再征[さいせい, saisei] (n) second punitive expedition [Add to Longdo]
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously [Add to Longdo]
出軍[しゅつぐん, shutsugun] (n) expedition [Add to Longdo]
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]
出兵[しゅっぺい, shuppei] (n,vs) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]
親征[しんせい, shinsei] (n,vs) military expedition led in person by the emperor [Add to Longdo]
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [Add to Longdo]
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader [Add to Longdo]
征戦[せいせん, seisen] (n,vs) military expedition [Add to Longdo]
征途[せいと, seito] (n) (military or pleasure) expedition [Add to Longdo]
征途に上る[せいとにのぼる, seitoninoboru] (exp,v5r) to start on a journey; to go on a military expedition [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
台湾出兵[たいわんしゅっぺい, taiwanshuppei] (n) Taiwan Expedition (punitive expedition by the Japanese military forces; 1874) [Add to Longdo]
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n,vs,adj-no) exploration; expedition; (P) [Add to Longdo]
長征[ちょうせい, chousei] (n,vs) lengthy military expedition; the Long March [Add to Longdo]
登山隊[とざんたい, tozantai] (n) climbing expedition; mountaineering party [Add to Longdo]
東征[とうせい, tousei] (n,vs) eastern expedition [Add to Longdo]
南極探検[なんきょくたんけん, nankyokutanken] (n) Antarctic expedition [Add to Longdo]
派遣軍[はけんぐん, hakengun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
拍車がかかる;拍車が掛かる[はくしゃがかかる, hakushagakakaru] (exp,v5r) (See 拍車を掛ける・はくしゃをかける) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
拍車を掛ける;拍車をかける[はくしゃをかける, hakushawokakeru] (exp,v1) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
八咫の烏[やたのからす, yatanokarasu] (n) (1) (obsc) (See 八咫烏) Yatagarasu (mythical raven who aided Emperor Jimmu on his eastern expedition); (2) three-legged crow inhabiting the sun in Chinese mythology [Add to Longdo]
八咫烏[やたがらす, yatagarasu] (n) (1) Yatagarasu (mythical raven who aided Emperor Jimmu on his eastern expedition); (2) three-legged crow inhabiting the sun in Chinese mythology [Add to Longdo]
北極探検[ほっきょくたんけん, hokkyokutanken] (n) Arctic expedition [Add to Longdo]
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんエンサービスデータたんい, yuusen ensa-bisude-ta tan'i] (n) {comp} expedited (N)-service-data-unit; (N)-expedited-data-unit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下西洋[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] to cut down; to fell; to dispatch an expedition against; to attack; to boast [Add to Longdo]
便捷化[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite [Add to Longdo]
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, / ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, ] accelerate; expedite [Add to Longdo]
北伐[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北伐军[běi fá jūn, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Northern Expeditionary Army [Add to Longdo]
北征[běi zhēng, ㄅㄟˇ ㄓㄥ, ] punitive expedition to the north [Add to Longdo]
十字军东征[shí zì jūn dōng zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄥ ㄓㄥ, / ] the Crusades; crusaders' eastern expedition [Add to Longdo]
南征[nán zhēng, ㄋㄢˊ ㄓㄥ, ] punitive expedition to the south [Add to Longdo]
宵征[xiāo zhēng, ㄒㄧㄠ ㄓㄥ, ] night journey; punitive expedition by night [Add to Longdo]
专征[zhuān zhēng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥ, / ] to go on a personal punitive expedition [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack [Add to Longdo]
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, ] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit [Add to Longdo]
征伐[zhēng fá, ㄓㄥ ㄈㄚˊ, ] a punitive expedition [Add to Longdo]
征勦[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, ] to mount a punitive expedition against bandits [Add to Longdo]
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, ] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle [Add to Longdo]
征帆[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ, ] expedition ship [Add to Longdo]
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ, / ] campaign; expedition [Add to Longdo]
征旆[zhēng pèi, ㄓㄥ ㄆㄟˋ, ] pennant used on expedition; war pennant [Add to Longdo]
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ, ] journey; expedition; voyage [Add to Longdo]
征讨[zhēng tǎo, ㄓㄥ ㄊㄠˇ, / ] to go on a punitive expedition [Add to Longdo]
征途[zhēng tú, ㄓㄥ ㄊㄨˊ, ] long journey; trek; course of an expedition [Add to Longdo]
征马[zhēng mǎ, ㄓㄥ ㄇㄚˇ, / ] horse capable of long expedition; army horse [Add to Longdo]
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition [Add to Longdo]
征发[zhēng fá, ㄓㄥ ㄈㄚˊ, / ] a punitive expedition [Add to Longdo]
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定 [Add to Longdo]
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰 [Add to Longdo]
普氏[Pǔ shì, ㄆㄨˇ ㄕˋ, ] Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870 [Add to Longdo]
普尔热瓦尔斯基[Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄖㄜˋ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, / ] Nikolai Mikhailovich Przevalski (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870; abbr. to 普氏 [Add to Longdo]
东征[dōng zhēng, ㄉㄨㄥ ㄓㄥ, / ] punitive expedition to the east [Add to Longdo]
白旄黄钺[bái máo huáng yuè, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄝˋ, / ] white banner and yellow battle-ax (成语 saw); refers to military expedition [Add to Longdo]
西征[xī zhēng, ㄒㄧ ㄓㄥ, 西] punitive expedition to the west [Add to Longdo]
亲征[qīn zhēng, ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] to take to the field oneself (of emperor); to take part in person in an expedition [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry [Add to Longdo]
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, ] to hurry forward on an expedition; to drive fast [Add to Longdo]
远征[yuǎn zhēng, ㄩㄢˇ ㄓㄥ, / ] an expedition, esp. military; march to remote regions [Add to Longdo]
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ, / ] expeditionary force; army on a distant expedition [Add to Longdo]
开拔[kāi bá, ㄎㄞ ㄅㄚˊ, / ] to set out (of troops); departure; start date (of military expedition) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探検[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
探険[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] Feldzug, Expedition, Besuch (Sport) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top