Search result for

crawl

(92 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crawl-, *crawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawl[N] การคลาน, See also: การเลื้อย
crawl[VI] ขนลุก
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
crawl[VI] เลื้อย
crawly[ADJ] น่าขนลุก, See also: น่าขยะแขยง, Syn. creepy, disgusting
crawler[N] สัตว์เลื้อยคลาน
crawl to[PHRV] ยอมสยบ, See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
crawling[N] การคลาน, Syn. crawl, creep, creeping
crawl with[PHRV] ยั้วเยี้ยไปด้วย (สัตว์เช่น แมลง, แมงมุม), See also: เต็มไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
scrawly(สครอลี) vt.,n. (สิ่งที่) เขียนอย่างหวัด ๆ ,เขียนอย่างลวก ๆ,ลายมือหวัด., See also: scrawler n. s .scribble

English-Thai: Nontri Dictionary
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
scrawl(n) ลายมือหวัด,การเขียนลวกๆ
scrawl(vt) เขียนหวัด,เขียนลวกๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crawl Strokeว่ายน้ำท่าวัดวา [การแพทย์]
Crawlingการคลาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You crawled 20 miles?คุณเคยคลานไกล 20 ไมล์ Adverse Events (2008)
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)
Like fuck is it. It's crawling with those things.ใช่ก็บ้าแล้ว ไอ้พวกนั้นยั้วเยี้ยเต็มไปหมด Episode #1.5 (2008)
Crawl!คลานมา Portrait of a Beauty (2008)
Crawl!คลานมานี่ Portrait of a Beauty (2008)
After your father got thrown out for lack of skills, he crawled like a dog and kissed KIM Hong-do's arse... to get you into Dohwaseo, right?เมื่อครั้งที่พ่อเจ้าตกต่ำจนไร้ที่ไป เขาก็คลานเหมือนหมามาจูบก้น ของคิมฮองดูอย่างเช่นเจ้าวันนี้ เพื่อที่จะได้มาอยู่ในสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
I would super bark you both back into the hole you crawled out of but I need you alive because I got a little message for you to take back to your green-eyed man.ฉันจะใช้พลังซุปเปอร์บาร์คกับพวกนายทั้งสองตัวก็ยังได้ แต่ฉันต้องการให้พวกนายมีชีวิตอยู่ เพราะ ฉันมีข้อความฝากไปถึงเจ้านายของแก เจ้าตาเขียว Bolt (2008)
Please, they're crawling in my mouth. Please, I beg you, get them off.มันกำลังคลานเข้าปากฉันแล้ว เอามันออกไปที ขอร้องล่ะ The Dark Knight (2008)
Don't be here when I get back. Find a rock, crawl under it, stay there.หาหินซักก้อนคลานเข้าไปหลบอยู่ในนั้น Jumper (2008)
Probably crawled away.เธอน่าจะคลานหนีไป The Beginning of the End (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crawlBabies crawl before they walk.
crawlCan you do the crawl?
crawlCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
crawlHe came crawling to me to ask for a loan.
crawlHe felt something crawl up his leg.
crawlHe used all his strength to crawl out of the wrecked car.
crawlI felt something crawling on my back.
crawlI felt something crawling up my arm.
crawlI'm so embarrassed I could dig a hole and crawl into it.
crawlI'm so sorry about what I did. I wish I could just crawl into a hole and die.
crawlIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.
crawlShe knows how to do the crawl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
ไต่[V] crawl, See also: creep, Syn. คลาน, Example: เจ้ากิ้งก่าตัวน้อยไต่หลบลงไปอยู่ใต้กิ่งไม้โดยเร็ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก
ซาน[V] crawl, See also: struggle, Syn. ซมซาน, ซานซม, กระเสือกกระสน, Example: ในที่สุดเขาก็ซานกลับมาหาฉัน, Thai definition: กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
กระดืบ[V] crawl, See also: creep, Syn. กระดึ๊บ, Example: เด็กๆ กระดืบไปอย่างกับหนอน, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ คืบไปอย่างหนอน
การไต่[N] climb, See also: crawl, creep, Syn. การปีน, การคลาน, Example: การไต่เขาเป็นกีฬาที่ท้าทาย และเสี่ยงอันตรายมาก, Thai definition: การเดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่กันสาด การไต่ลวด, การขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่เสากระโดง การไต่เขา
คลาน[V] move slowly, See also: crawl, Example: มีรถเก๋งคันใหม่เอี่ยมคลานเข้ามาจอดที่หน้าตึก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ
คลาน[V] creep, See also: crawl, Example: น้องเล็กคลานได้เร็วมาก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า
คลุกคลาน[V] crawl, See also: creep, slither, Syn. ล้มลุกคลุกคลาน, Example: เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผมอย่างน่าสงสาร, Thai definition: คลานต้วมเตี้ยม ตั้งตัวไม่ติด
เมลื้อย[V] crawl, Syn. เลื้อย, คลาน
คลานเข่า[V] crawl, See also: crawl on knees, creep, advance slowly, Syn. เดินเข่า, Example: หลานคนโปรดคลานเข่าเข้าไปรับกำไลทองจากคุณย่า, Thai definition: เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
แมงข้าวสาร[n.] (maēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   
แมลงข้าวสาร[n.] (malaēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAWL    K R AO1 L
CRAWLS    K R AO1 L Z
CRAWLY    K R AO1 L IY0
CRAWLED    K R AO1 L D
CRAWLEY    K R AO1 L IY0
CRAWLING    K R AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crawl    (v) (k r oo1 l)
crawls    (v) (k r oo1 l z)
Crawley    (n) (k r oo1 l ii)
crawled    (v) (k r oo1 l d)
crawler    (n) (k r oo1 l @ r)
crawlers    (n) (k r oo1 l @ z)
crawling    (v) (k r oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish [Add to Longdo]
クローラー[, kuro-ra-] (n) crawler (e.g. a web crawler or robot) [Add to Longdo]
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
クロール[, kuro-ru] (n) crawl; (P) [Add to Longdo]
クロウラー[, kuroura-] (n) {comp} (Web) crawler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú, ㄆㄨˊ, ] crawl; lie prostrate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crawl \Crawl\ (kr?l), n.
   The act or motion of crawling; slow motion, as of a creeping
   animal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crawl \Crawl\, n. [Cf. {Kraal}.]
   A pen or inclosure of stakes and hurdles on the seacoast, for
   holding fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crawl \Crawl\ (kr[add]l), v. i. [imp. & p. p. {Crawled}
   (kr[add]ld); p. pr. & vb. n. {Crawling}.] [Dan. kravle, or
   Icel. krafla, to paw, scrabble with the hands; akin to Sw.
   kr[aum]la to crawl; cf. LG. krabbeln, D. krabbelen to
   scratch.]
   1. To move slowly by drawing the body along the ground, as a
    worm; to move slowly on hands and knees; to creep.
    [1913 Webster]
 
       A worm finds what it searches after only by feeling,
       as it crawls from one thing to another. --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to move or advance in a feeble, slow, or timorous
    manner.
    [1913 Webster]
 
       He was hardly able to crawl about the room.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The meanest thing that crawl'd beneath my eyes.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. To advance slowly and furtively; to insinuate one's self;
    to advance or gain influence by servile or obsequious
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       Secretly crawling up the battered walls. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Hath crawled into the favor of the king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Absurd opinions crawl about the world. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a sensation as of insect creeping over the body;
    as, the flesh crawls. See {Creep}, v. i., 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crawl
   n 1: a very slow movement; "the traffic advanced at a crawl"
   2: a swimming stroke; arms are moved alternately overhead
     accompanied by a flutter kick [syn: {crawl}, {front crawl},
     {Australian crawl}]
   3: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging the
     body; "a crawl was all that the injured man could manage";
     "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl}, {crawling},
     {creep}, {creeping}]
   v 1: move slowly; in the case of people or animals with the body
      near the ground; "The crocodile was crawling along the
      riverbed" [syn: {crawl}, {creep}]
   2: feel as if crawling with insects; "My skin crawled--I was
     terrified"
   3: be full of; "The old cheese was crawling with maggots"
   4: show submission or fear [syn: {fawn}, {crawl}, {creep},
     {cringe}, {cower}, {grovel}]
   5: swim by doing the crawl; "European children learn the breast
     stroke; they often don't know how to crawl"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top