Search result for

coate

(44 entries)
(1.2086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coate-, *coate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coated[ADJ] ที่ปกคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coated paperกระดาษเคลือบผิว [มีความหมายเหมือนกับ art paper] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated ringแหวนเคลือบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated tongueลิ้นฝ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every bottle is coated with layers of dust.ทุก ๆ ขวดเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะอย่างนี้ The Host (2006)
COATEPEQUE, GUATEMALA 30KM FROM MEXICOCOATEPEQUE, กัวเตมาลา 30 ก.ม. จากเมกซิโก Chapter Two 'Lizards' (2007)
I'm paddling out, Coates. I don't know if it's worth it anymore.เฮ้ มันหนาวมากเลย / ฉันจะถอดเสื้อคลุมออกล่ะนะ Twilight (2008)
Solid iron. Completely coated in salt.เหล็กทั้งดุ้น แถมเคลืบด้วยเกลือ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Yeah,I'm running it through CODIS right now. - Travers ran the white substance that coated the hair.เจอสสารสีขาวเคลือบติดเส้นผม แล้ว? Hostile Takeover (2009)
Dr. Hodgins says it's most likely polystyrene ceiling insulation that melted in the fire and coated the body.ดร.ฮอดจิ้นส์บอกว่า มันเหมือนกับ มีฉนวนกันไฟโพลีเอสเตอรีน ที่หลอมละลายระหว่างไฟไหม้ และเข้าไปห่้อหุ้มร่างศพเอาไว้ The Witch in the Wardrobe (2010)
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ.. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
I knocked next door. Some big Russian lump come out and coated me off.ฉันเคาะห้องตรงข้าม ไอ้รัสเซียตัวเบอเร่อ ออกมาวางก้ามซะ Wild Bill (2011)
What is it coated with?มันเคลือบอะไรไว้ Foe (2011)
So the resin is coated in plastic?ยางไม้ถูกหุ้มด้วยหลาสติกเหรอ God Complex (2012)
Coates, Watson, take those.โคทส์, วัตสันใช้เวลาเหล่านั้น The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coateHe coated the wall with paint.
coateThe machine was coated with dust.
coateThe table was coated with dust.
coateThe wall was coated with paint.
coateThis iron sheet is coated with tin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษอาร์ต[N] art paper, See also: coated paper, Example: กระดาษอาร์ตเป็นกระดาษอย่างดีที่ใช้พิมพ์หนังสือ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษหนาเนื้อดีและเป็นมัน สำหรับใช้พิมพ์ภาพสีได้
กาไหล่[ADJ] plated, See also: coated, gilt, Syn. กะไหล่, Example: แม่ซื้อช้อนกาไหล่เงินมาฝากคุณยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษอาร์ต[n. exp.] (kradāt āt) EN: coated paper ; art paper   FR: papier couché [m]
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lekphaen khleūap) EN: coated sheet steel   
นากใหญ่ขนเรียบ[n. exp.] (nāk yai khon rīep) EN: Smooth-coated Otter   
ป่านคม[n.] (pānkhom) EN: kite string coated with glass dust   

CMU English Pronouncing Dictionary
COATE    K OW1 EY2 T
COATED    K OW1 T AH0 D
COATES    K OW1 EY2 T S
COATESVILLE    K OW1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coated    (v) (k ou1 t i d)
coatee    (n) (k ou1 t ii1)
coatees    (n) (k ou1 t ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
アート紙[アートし, a-to shi] (n) coated paper; art paper [Add to Longdo]
コーテッドペーパー[, ko-teddope-pa-] (n) coated paper [Add to Longdo]
コーテッドレンズ[, ko-teddorenzu] (n) coated lens [Add to Longdo]
コート紙[コートし, ko-to shi] (n) coated paper [Add to Longdo]
ゴム引き[ゴムびき, gomu biki] (adj-no) rubber-coated [Add to Longdo]
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper [Add to Longdo]
亜鉛引き;亜鉛引[あえんびき, aenbiki] (n,adj-no) zinc coated (galvanized, galvanised) [Add to Longdo]
加工紙[かこうし, kakoushi] (n) processed paper; coated paper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top