Search result for

cigarette

(87 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cigarette-, *cigarette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cigarette[N] บุหรี่, Syn. cigaret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Cigarette industryอุตสาหกรรมบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarette smokersคนสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarettesบุหรี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Buy you some decent carpet. Cigarette burns everywhere.-ซื้อพรมอย่างดีให้แกสักผืน มีรอยไหม้ของบุหรี่อยู่ทุกที่ Pilot (2008)
In a cigarette, there are 2,000 chemicals bad for your health.ในบุหรี่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตั้ง 2,000 ชนิด Baby and I (2008)
- Can I get a carton? - Of which cigarettes?ผมเอานี่ครับ แล้วบุหรี่หล่ะ? Baby and I (2008)
Cigarette burn between your fingers, right?รอยไหม้บุหรี่อยู่รอบนิ้วคุณน่ะ The Lazarus Project (2008)
-I'm out of cigarettes -I'll go get you some moreขอไปสูบบุหรี่ข้างนอกหน่อย ฉันไปด้วยไหม The Strangers (2008)
Do you guys have any money for cigarettes?พวกคุณกลับกันยังไง The Ramen Girl (2008)
Let me have a cigarette.ขอผมสูบบ้างได้ไหม New York, I Love You (2008)
Listen, I actually just came out here to have a cigarette, okay?ฟังนะ ฉันก็แค่ออกมาที่นี่ เพื่อสูบบุหรี่เท่านั้น เข้าใจไหม New York, I Love You (2008)
Um, the way you hold the cigarette.เอ่อ ก็วิธีการคีบบุหรี่ของคุณน่ะ New York, I Love You (2008)
No, you're too early. Shit! I need a cigarette.ไม่ แกมาเร็วไป แม่งเว้ย ไปดูดบุหรี่ดีกว่า New York, I Love You (2008)
You know what? As soon as I finish this cigarette,รู้อะไรไหม ทันทีที่ฉันสูบบุหรี่มวนนี้เสร็จ New York, I Love You (2008)
Don't suppose you got a cigarette?มีบุหรี่มั้ย? Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cigaretteAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
cigaretteAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
cigaretteA new tax has been imposed on cigarettes.
cigaretteAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
cigaretteCigarette smoke fouls the air in a room.
cigaretteDon't drop cigarette ash on the carpet.
cigaretteDon't forget to extinguish your cigarette.
cigaretteEach package contains a score of cigarettes.
cigaretteEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
cigaretteEvery time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking.
cigaretteFather gave up cigarettes.
cigaretteHe asked for a cigarette.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นกรอง[N] cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ขี้โย[N] cheroot, See also: cigarette, Example: เขาเดินไปนั่งใต้ร่มกระท้อน แล้วหยิบเอาขี้โยขึ้นมาสูบ, Thai definition: บุหรี่ชนิดหนึ่ง
ไฟแช็ก[N] lighter, See also: cigarette lighter, Example: เขาควานหาไฟแช็กในกระเป๋าอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยน้ำมันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น
โอสถมวน[N] cigarette, Syn. บุหรี่, Count unit: มวน, ตัว, Notes: (ราชา)
บุหรี่[N] cigarette, See also: tobacco, Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ, Example: วัยรุ่นพยายามจะสูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่า การสูบบุหรี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ใหญ่, Count unit: มวน, ตัว หรือเรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง, ห่อ, หีบ, Thai definition: ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
ซองบุหรี่[N] cigarette case, See also: cigar-case, Example: ข้างซองบุหรี่มีคำเตือนว่า สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ซอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar   FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.)
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter   FR: briquet [m]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette   FR: allumer une cigarette
ขี้บุหรี่[n.] (khīburī) FR: cendre de cigarette [f]
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) FR: fumée de cigarette [f]
ก้นบุหรี่[n. exp.] (kon burī) EN: cigarette butt ; cigarette stub   FR: mégot [m]
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī mūan neung) EN: roll a cigarette   FR: rouler une cigarette

CMU English Pronouncing Dictionary
CIGARETTE    S IH2 G ER0 EH1 T
CIGARETTES    S IH2 G ER0 EH1 T S
CIGARETTE'S    S IH2 G ER0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cigarette    (n) (s i2 g @ r e1 t)
cigarettes    (n) (s i2 g @ r e1 t s)
cigarette-case    (n) - (s i2 g @ r e1 t - k ei s)
cigarette-cases    (n) - (s i2 g @ r e1 t - k ei s i z)
cigarette-paper    (n) - (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ r)
cigarette-holder    (n) - (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ r)
cigarette-holder    (n) - (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ z)
cigarette-papers    (n) - (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter [Add to Longdo]
Zigarette {f} | Zigaretten {pl} | sich seine eigenen Zigaretten drehencigarette | cigarettes | to roll one's own cigarettes [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette automat [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette machine [Add to Longdo]
Zigarettenetui {n}cigarette case [Add to Longdo]
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke [Add to Longdo]
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet [Add to Longdo]
Zigarettenspitze {f}cigarette holder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
シガレット[, shigaretto] (n) cigarette [Add to Longdo]
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case [Add to Longdo]
シガレットパンツ[, shigarettopantsu] (n) cigarette pants [Add to Longdo]
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper [Add to Longdo]
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke [Add to Longdo]
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] cigarette [Add to Longdo]
烟灰[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, / ] cigarette ash [Add to Longdo]
纸烟[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, / ] cigarette [Add to Longdo]
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] cigarette butt [Add to Longdo]
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cigarette \Cig`a*rette"\, n. [F. cigarette.]
   A little cigar; a little fine tobacco rolled in paper for
   smoking. [Also spelled {cigaret}.]
 
   Syn: cigarette, fag, weed.
     [1913 Webster] Cigar fish

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cigarette
   n 1: finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking [syn:
      {cigarette}, {cigaret}, {coffin nail}, {butt}, {fag}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cigarette [sigarɛt]
   cigarette
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top