Search result for

bayons

(92 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bayons-, *bayons*, bayon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bayons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bayons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bayonet[N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน
bayonet[VT] แทงด้วยดาบปลายปืน, Syn. pierce
beef bayonet[SL] อวัยวะเพศชาย
sword bayonet[N] ดาบสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
sword bayonetn. ดาบปลายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Bayonet. Where's your bayonet?ที่ไหนดาบปลาย ปืนของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
Let's see your bayonets.มีพวกเขาออกมีพวกเขาออก How I Won the War (1967)
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ How I Won the War (1967)
- Three and a half, sir. When you use that, fix bayonets and die.เมื่อคุณใช้ที่แก้ไขดาบปลายปืน และตาย How I Won the War (1967)
Fix bayonets and charge.เราทุกคนจะตายภายใต้ชื่อตลก How I Won the War (1967)
Pregnant women were cut with bayonets, and their babies thrown into the fire.หญิงมีครรภ์ถูกผ่าท้อง เอาทารกออกมาแล้วโยนเข้ากองไฟ Rambo III (1988)
Men who fall out of line are bayoneted or shot.หากผู้ใดแตกแถว จะโดนซ้อมจนตาย หรือไม่ก็ถูกยิงทิ้ง.. The Great Raid (2005)
Bayonets, magazines, dog tags.ห้ามมีโลหะเด็ดขาด X-Men: The Last Stand (2006)
Good evening, Bayonne. Ashley, where did you get that gorgeous dress?สวัสดี Bayonne, Ashley ไปเอาชุดสุดเริ่ดนั่นมาจากไหน Just My Luck (2006)
Sergeant Bayona searched the area and captured a suspect.จ่าเบย์โอน่า ตรวจพื้นที่ และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้. Pan's Labyrinth (2006)
# I stole a little wooden guy. # # now we live in South Bayonne. #ฉันขโมย ตุ๊กตาไม้ ตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน ที่บายอนตอนใต้ The Ten (2007)
M-6 bayonet,vietnam-era.มีดปลายปืน เอ็ม-6 สมัยสงครามเวียดนาม Finding Freebo (2008)
To be precise, it was an old military bayonet.ที่จริงแล้ว มันเป็นดาบปลายปืน ของทหารสมัยก่อนค่ะ Harry Brown (2009)
Marine's outfit includes everything from bayonets to socks.ก็มีเครื่องแบบ.. แล้วก็เอาไปหมด.. ตั้งแต่ มีดปลายปืนไปจนถุงเท้าแหละ Guadalcanal/Leckie (2010)
If the nips come through here at high port with fixed bayonets,ถ้าไอ้ยุ่นโผล่มา พร้อมมีดปลายปืนเมื่อไหร่.. Peleliu Airfield (2010)
Or a Jap bayonet?หรือมีดดาบปลายปืน? อาวุธไอ้ยุ่น อะไรก็ได้.. Peleliu Hills (2010)
And have them all fall on their bayonetsและก็ขอให้พวกมันทั้งหมด.. โดนดาบปลายปืนตัวเองทิ่มตาย Peleliu Landing (2010)
I died from bayonet wounds in the Great War.ผมตายจากแผลที่โดนแทง ในสงครามยอดเยี่ยม Halloween (2010)
Bayonet injury?ตายจากดาบ Halloween (2010)
Tuned bayonets.ดาบปลายปืน The Zazzy Substitution (2010)
Irun, Hendaye, Biarritz, Bayonne or being sick to my stomach on the Travesera de Gracia in Barcelona partly because in your orange shirt you look like a better happier St. Sebastian partly because of my love for you.อีรุน,ฮอนเดย ,บิอาร์ริตซ์,เบย์โอนน์ หรืออาการปั่นป่วนในท้องของฉัน ที่ทราเวสเซร่า เด การ์เซีย ในบาร์เซโลนา Beastly (2011)
Oh, seared tilapia, bearnaise sabayon, and a little bok choy.ทำ seared tilapia,bearnaise sabayon ใส่ bok choy นิดหน่อย Watch While I Revise the World (2011)
Should withstand your average German bayonet.รับดาบปลายปืนของพวกเยอรมันได้ Captain America: The First Avenger (2011)
I am an assistant manager at a Staples in Bayonne, New Jersey.ชั้นเป็นผู้ช่วยผจก.ที่Staple Bayonnaนิวเจอซี่ American Reunion (2012)
A bayonet.ดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)
Both sides of the conflict in Sierra Leone used bayonets.กลุ่มขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ในเซียราลีโอน\ มีการใช้ดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)
Medium-carbon steel-- that's what they use to make bayonets.เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง นั่นเอามาทำดาบปลายปืน The Survivor in the Soap (2013)
So fix bayonets!ดังนั้นใส่ดาบปลายปืนซะ Free State of Jones (2016)
Fix your bayonet, boy!- ใส่ดาบปลายปืน ไอ้หนู Free State of Jones (2016)
New Orleans Greys, long barracks, bayonets.นิวออร์สีเทา, ค่ายทหารนานดาบ ปลายปืน The Magnificent Seven (2016)
Major, you hate the water. And you swim like a Bayonne ham.Sie hassen das Wasser und schwimmen wie ein Bayonne-Schinken. The Eye of the Monocle (1962)
Passengers for Lisbon, via Bordeaux, Bayonne, Hendaye Irun, San Sebastian, Burgos all aboard!Reisende des Zuges nach Lissabon, über Bordeaux, Bayonne, Hendaye Irun, San Sebastian, Burgos bitte einsteigen! Un Flic (1972)
Phone Bayonne, the goods arrived.Rufen sie Bayonne an, die Ware ist eingetroffen. Un Flic (1972)
Bayonne.Bayonne. Escape from New York (1981)
Fixed bayonets, hand-to-hand.Bayonette aufgesteckt, im Nahkampf. Heartbreak Ridge (1986)
I've got myself into just a touch of trouble down here in Bayonne County, Arkansas.Hör mal, ich hab ein bisschen Ärger hier in Bayonne County, Arkansas. Jack in the Box (1987)
I've got myself into a touch of trouble down here in Bayonne County, Arkansas.Hör mal, ich hab ein bisschen Ärger, hier in Bayonne County, Arkansas. Jack in the Box (1987)
Anyway, old B.B. was from Bayonne County.Der alte B.B. kam aus Bayonne County. Jack in the Box (1987)
Reporting live from Bayonne, New Jersey this is April O'Neil, Channel Three News.Live aus Bayonne, New Jersey, April O'Neil, Kanal 3 Aktuell. Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
All we'll need is some tanks, a few rocket launchers and a set of balls like the King of Bayonne.Wir brauchen nur Panzer, ein paar Raketenwerfer, und dazu die stählernen Nerven des Königs von Bayonne. Eraser (1996)
- Bayonne?- Bayonne? Men in Black (1997)
- Wait. I'll call Bayonne P.D. for backup.- Ich fordere in Bayonne Hilfe an. U.S. Marshals (1998)
Yeah, Bayonne.Doch, Bayonne. The Bone Collector (1999)
"socialite and racanteur Mr. Bayonet Melville.""dem Salonlöwen und Raconteur... "Bayonet Melville. The Shipping News (2001)
I seen one in Bayonne, but I'll call around.Ich habe einen in Bayonne gesehen. Analyze That (2002)
back in Bayonne, New Jersey.Damals, in Bayonne, New Jersey. 100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)
Her aunt in Bayonne, the sciatica.Ihre Tante in Bayonne, der Ischias. Rat Pack (2004)
Sergeant Bayona searched the area and captured a suspect.Sergeant Bayona durchsuchte das Areal und konnte einen Verdächtigen gefangennehmen. Pan's Labyrinth (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวง[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา[N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
ตะลุมบอน[V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
ดาบปลายปืน[N] bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet   FR: baïonnette [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAYONET    B EY1 AH0 N EH2 T
BAYONNE    B EY2 Y OW1 N
BAYONETS    B EY1 AH0 N EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bayonet    (v) (b ei1 @ n e t)
bayonets    (v) (b ei1 @ n e t s)
bayoneted    (v) (b ei1 @ n e t i d)
bayoneting    (v) (b ei1 @ n e t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bajonett {n}bayonet [Add to Longdo]
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove [Add to Longdo]
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch [Add to Longdo]
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling [Add to Longdo]
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots {pl} [Add to Longdo]
Seitengewehr {n} | Seitengewehre {pl}bayonet | bayonets [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
bajonettierendbayoneting [Add to Longdo]
bajonettiertebayoneted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet [Add to Longdo]
銃剣[じゅうけん, juuken] (n) bayonet [Add to Longdo]
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill [Add to Longdo]
銃剣道[じゅうけんどう, juukendou] (n) form of modern martial art using the bayonet [Add to Longdo]
着剣[ちゃっけん, chakken] (n,vs) fixing a bayonet [Add to Longdo]
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet [Add to Longdo]
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, / ] bayonet practise in pairs [Add to Longdo]
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, ] bayonet charge [Add to Longdo]
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top