Search result for

*out of town*

(71 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: out of town,-out of town-, *out of town*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of town    [IDM] นอกเมือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
And old friend came in from out of town!เพื่อนเก่ามาจากนอกเมือง The Blues Brothers (1980)
Anyone from out of town?มีใครมาจากนอกเมืองบ้างครับ Punchline (1988)
Now, I want that broad run out of town. She's got to go!ไล่เข้าป่าไปเลย ไล่ไปซะ! The Bodyguard (1992)
- I'd get out of town-ฉันจะหนีออกไปจากเมือง The Nightmare Before Christmas (1993)
He's goin' out of town, Florida. And he asked me if I'd take care of her while he's gone.เขา Goin 'ออกจากเมืองฟลอริด้า และเขาถามฉันว่าฉันจะดูแลเธอในขณะที่เขาหายไป Pulp Fiction (1994)
There's no other way out of town.ไม่มีทางอื่นเป็น ต่างจังหวัด Dante's Peak (1997)
He's out of town.เคนจิไม่อยู่ Blues Harp (1998)
I need you out of town this week to cover some red flags.แต่เดี๋ยวนี้ต้อง ฮอร์ชอว์ คอลเล็คชั่น Fight Club (1999)
Now I'll be out of townตอนนี้ผมจะว่าย้ายไปอยู่นอกเมือง GTO (1999)
She's out of town.ใครไม่อยู่ที่นี่อีกคนนะ? Valentine (2001)
- She went out of town.เธอไปต่างเมือง Punch-Drunk Love (2002)
- I'm going out of town for two days. - Where you going?ฉันจะออกนอกเมืองสองวัน คุณจะไปไหน? Punch-Drunk Love (2002)
She's out of town.ไปนอกเมือง The O.C. (2003)
It'll be easier to head out of town if we meet him over there.เราจะไปเจอเขาที่นั่นดีกว่า The Day After Tomorrow (2004)
The neighbors are out of town and their alarm keeps going off so, I'm gonna go talk to the police, okay?เพื่อนบ้านไม่อยู่น่ะค่ะ แล้วเสียงสัญญาณเตือนภัยเกิดดังขึ้น งั้น หนูไปคุยกับตำรวจก่อนนะค่ะ Raise Your Voice (2004)
'Cause the thing is that Brian was out of town when I disappeared and I haven't been with anyone since I've been back.คือว่าอย่างนี้นะ ไบรอัน ออกไปนอกเมือง ตอนที่ฉันหายตัวไป และฉันไม่ได้อยู่กับใคร ตั้งแต่ฉันกลับมา Pilot (2004)
- Lisa always takes care of us. - She's out of town.เขาเป็นคนรับเรื่องดูแลเราตลอด \ เธอต้องลางาน Red Eye (2005)
You pay them to get the hell back out of town.นายจ้างพวกมันไปให้พ้นจากเมือง Four Brothers (2005)
lex, this is my friend from out of town... arthur curry.เล็กซ์ นี่คือเพื่อนของฉันจากนอกเมือง อาเธอร์ เคอรี่ Aqua (2005)
chloe, you have to get out of town.โคลอี้, เธอต้องออกไปจากเมือง. Hidden (2005)
You talked to Mr. Lampington? I thought he was out of town.คุณคุยกับคุณแลมพิงตั้นแล้วเหรอ ผมคิดว่าเขาออกนอกเมือง Alpha Dog (2006)
Can you give me a ride out of town?งั้นพาฉันออกนอกเมืองได้มั้ย Alpha Dog (2006)
If I were you, I'd get out of town.ถ้าฉันเป็นแก ฉันจะหนีออกจากเมืองไปไกล Flyboys (2006)
Way out of town.ไปไกลแสนไกล Flyboys (2006)
I need to get out of town.ฉันอยากไปเที่ยวนอกเมืองบ้าง The Holiday (2006)
Wait, you guys are going out of town?Wait, you guys are going out of townNight at the Museum (2006)
You're gonna get out of town, disappear.แกต้องออกจากเมือง หายตัวไปซะ Crank (2006)
Let's get out of town.เราไปนอกเมืองกันดีไหม Yeolliji (2006)
We did it at the office, once in the car, and you remember when youasked us to wa when you guys were going out of town?เราทำกันในออฟฟิซครั้งนึง อีกครั้งในรถ and you remember when youasked us to wa when you guys were going out of townDistant Past (2007)
I ran Lila out of town today.ฉันไล่ไลล่าออกจากเมืองวันนี้ Left Turn Ahead (2007)
Last night, I told her to haul her ass out of town before she's deported.เมื่อคืนฉันบอกให้เธอรีบออกไปซะก่อนที่จะโดนเนรเทศ The British Invasion (2007)
Um, getting out of town for the night.ออกนอกเมืองคืนนี้ The Dark Defender (2007)
I'm wide awake anyway. Dexter's out of town.ฉันนอนไม่หลับอยู่ดี เด็กซ์เตอร์ออกนอกเมือง The Dark Defender (2007)
You remember when I went out of town?คุณจำตอนที่ผมออกนอกเมืองได้มั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Oh, dear. I have to be out of town for a while, and there is no father who can look after her.โอ้ จริงเหรอคะ ฉันตำเป็นต้องออกไปนอกเมืองสักระยะนึงน่ะค่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
No idea. I'm pretty sure she's from out of town.ไม่รู้สิ แต่ผมว่าเธอน่าจะมาจากเมืองอื่น Enchanted (2007)
I think you two have gotta get out of town.คุณกับเด็กต้องออกไปจากเมือง Shoot 'Em Up (2007)
So I think this is the safest way to get out of town.เที่ยวทั่วกับรถเขียว/ คิดว่านี่ปลอดภัยที่สุดที่จะออกจากเมือง Shoot 'Em Up (2007)
There's a sheep trail that takes you there - it's a mile out of town headed west - not far.รอยทางเดินของแกะจะพาคุณ ไปถึงที่นั่น ราว 1 ไมล์จากตัวเมือง ทางตะวันตก อยู่ไม่ไกล There Will Be Blood (2007)
I told her my parents were going out of town, and one thing led to another.ฉันบอกไปว่าพ่อแม่ฉันจะเข้าเมืองสักพักนึง Disturbia (2007)
He said it belongs to his friend who is out of town.เขาบอกว่าเขาเป็นดูแลห้องนี้ ให้กับเพื่อนที่ไปพักอยู่นอกเมือง The Visitor (2007)
Well, they're out of town right now.พวกท่านไม่อยู่แล้ว The Mist (2007)
You need to get out of town before you become one.หนูหมายความว่า,บางทีปีเตอร์พูดถูก Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Exactly. It's a Tuesday, and my parents are out of town.รู้หรอกน่าว่าเป็นวันอังคาร แต่คืนนี้พ่อแม่ฉันไม่อยู่บ้าน The Haunting of Molly Hartley (2008)
He's out of town.เขาไม่อยู่บ้าน Cloverfield (2008)
She has a condo. She's out of town.เธอมีคอนโดฯอยู่นอกเมือง Cloverfield (2008)
I was out of town for a couple of days.ครับ Twilight (2008)
Are you sure you have to go out of town?ฉันบอกแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ Twilight (2008)
Darling, a thief has to run out of town as fast as he can, but a good con man...พวกโจรหางแถวเหรอ? ลูกรัก ถ้าเป็นขโมยน่ะ ต้องรีบหนีออกจากเมือง ให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่นักต้มตุ๋นที่ดี... Chuck Versus the DeLorean (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of townHe expected to have seen her before he went out of town.
out of townHe's out of town on business.
out of townHe was out of town last week.
out of townI think his wife is going out of town.
out of townI was out of town on an assignment.
out of townI was out of town on vacation.
out of townShe rarely, if ever, goes out of town.
out of townSome of the company's executives are out of town for a conference.
out of townThe majority of my patients come to me from out of town.
out of townThey must have skipped out of town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างจังหวัด    [ADJ] provincial, See also: up-country, out of town, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมาก เพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด    [ADJ] provincial, See also: upcountry, out of town, regional, inland, Ant. เมืองหลวง, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด    [ADJ] provincial, See also: up-country, out of town, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมาก เพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างจังหวัด[adj.] (tāngjangwat) EN: provincial ; up-country ; out of town   FR: provincial

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerhalb arbeitento work out of town [Add to Longdo]
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town [Add to Longdo]
außerhalb wohnento live out of town [Add to Longdo]
auswärtsout of town [Add to Longdo]
verreist seinto be out of town [Add to Longdo]
Sie ist verreist.She is out of town. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top