Search result for

*occupied*

(180 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: occupied,-occupied-, *occupied*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occupied    [ADJ] ซึ่งยุ่งวุ่นวาย, See also: ซึ่งติดธุระ, Syn. busy, engaged, working
unoccupied    [ADJ] ว่าง, See also: ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, Syn. vacant, empty, Ant. occupied, full
unoccupied    [ADJ] อยู่ว่างๆ, See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน, Syn. unemployed, at leisure, Ant. employed
preoccupied    [ADJ] ที่ถูกครอบครองก่อน
preoccupied    [ADJ] ที่มีเจ้าของแล้ว
preoccupied    [ADJ] ที่มีใจหมกหมุ่น, Syn. absorbed, engrossed
owner-occupied    [ADJ] ซึ่งอาศัยอยู่โดยเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied populationประชากรที่ไม่ทำงานอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Keep them occupied.Keep them occupiedThe Godfather (1972)
May be we've been a tad preoccupiedพูดจริงๆนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เหมือนกัน Full House (1987)
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
In prison, a man will do most anything to keep his mind occupied.ในคุก คนที่จะทำอะไรมากที่สุดที่จะทำให้จิตใจของเขาครอบครอง The Shawshank Redemption (1994)
Like I said, in prison, a man will do most anything to keep his mind occupied.เช่นฉันกล่าวว่า ในคุกชายคนหนึ่งที่จะทำอะไรมากที่สุดที่จะทำให้จิตใจของเขาครอบครอง The Shawshank Redemption (1994)
I wasn't looking at its feet! I was preoccupied with its heads.ฉันไม่ได้มองตีนมันนี่ มัวตะลึงอยู่กับหัวมัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You heard. Come on, I'm a bit preoccupied today.ได้ยินน่า ไปก่อนไป๊ วันนี้ฉันยุ่งทั้งวันเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You were a little preoccupied at the time.ตอนนั้น นายกำลังงุ่นง่านอยู่อะ Metamorphosis (2001)
Right, listen, you keep yourself occupied while I do the boring stuff for our mothers.โอเค คุณช่วยทำอะไรรออยู่แถวนี้ก่อนนะ ฉันจะไปหาของขวัญให้แม่ของเราก่อน Love Actually (2003)
I was a tad preoccupied when I was leaving the flat.ผมหมกมุ่นอย่างกับบ้าตอนที่ออกมาจากแฟลต Hope Springs (2003)
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง Crazy First Love (2003)
One, your mind is always occupied on something... So it may as well be something helpful like Mrs. Schirmir and her vacuum cleaner.อย่างคุณนายเชอร์เมอร์ และเครื่องดูดฝุ่น I Heart Huckabees (2004)
But what really happened was the legend was invented, to keep the British occupied searching for buried treasure.แต่ความจริงตำนานคือเรื่องที่แต่งขึ้น เพื่อให้อังกฤษเสียเวลาค้นหาขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
I'm sorry, sir, that room is occupied. How about room 644?ขอโทษครับ ห้องนั้นไม่ว่าง เป็นห้อง 644 ได้ไหมครับ? The Bourne Supremacy (2004)
This is the main service road, POW barracks - all enemy occupied.นี่คือถนนสายหลักในค่าย.. ที่พักเชลยศึก เหล่าข้าศึกอยู่ในนี้หมด The Great Raid (2005)
This place is hardly occupied so if he likes, I can always borrow it for him.ถ้าเขาชอบที่นี่.ผมสามารถให้เขาอยู่ที่นี่ได้ My Girl (2005)
Reports indicate that an Escadrille pilot flew four French refugees out of occupied territory while being shot at by both riflemen and anti-aircraft cannons.รายงานแจ้งว่านักบินเอสกาดรีย์ พาผู้ลี้ภัยสี่คนบินหนี จากเขตยึดครอง ภายใต้การระดมยิง ทั้งปืนเล็กยาวและปตอ. Flyboys (2006)
Charles is much too preoccupied.ชาร์ลส์มีเรื่องให้คิดมากเกินไปแล้ว Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
They've occupied that land illegally.พวกเขาอยู่อย่างผิดกฎหมาย A Millionaire's First Love (2006)
You two don't seem to be too occupied. If you've got the time, what do you say?มันรู้สึกเหมือนถูกเขาตีที่หัว Ouran High School Host Club (2006)
She is occupied.เธอคงยุ่ง Confession of Pain (2006)
Uh, he's, quote, "otherwise occupied."เขาบอกไว้ว่า เขาไม่ค่อยว่างนะ Chapter Four 'Collision' (2006)
"Occupied." What is he, a porta-potty?ไม่ว่างงั้นหรอ เขาเป็นใครกัน Chapter Four 'Collision' (2006)
He must be occupied.ฝ่าบาทต้องยุ่งอยู่ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Occupied?ยุ่ง? Lee San, Wind of the Palace (2007)
Ergo, if the room's not occupiedฉะนั้น ถ้าห้องนั้น ไม่ได้ถูกครอบครองสิทธิ์ 1408 (2007)
It would be nice to have a night off, I guess. Uh-huh. We... we have been a little preoccupied with our benefit.มันคงจะดีถ้าได้ว่างตอนกลางคืน ฉันคิดว่านะ เรามีข้อยกเว้นของเราที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้วค่ะ แต่เมื่อเธอถามมา The Nanny Diaries (2007)
Occupied.ไม่ว่าง ...And the Bag's in the River (2008)
- Yeah, well, it's occupied.- ใช่ เอ่อ ทำธุระอยู่ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I'm not being mean, I'm a little pre-occupied. - What means pre-occupied?ฉันไม่เหมือนคนทั่วไป แต่ก็กลัวความตาย อะไรคือ กลัวตาย Transporter 3 (2008)
That means pre-occupied!ก็กลัวตายใง Transporter 3 (2008)
While the Jedi are occupied fighting a war, no one is left to keep the peace.ในขณะที่พวกเจไดกำลังวุ่นอยู่กับการทำสงคราม, ไม่เหลือผู้ใดอยู่รักษาความสงบ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Keep the droids occupied. I'll go find him!หลอกล่อพวกดรอยด์เอาไว้ ข้าจะตามหาเขา Star Wars: The Clone Wars (2008)
Or unoccupied vacation homes in the area?หรือบ้านตากอากาศว่างๆ แถวนั้นบ้างมั้ย? Go Your Own Way (2008)
I couldn't feel that pain because I was so completely occupied witthis one.ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ได้เพราะฉันปวดอันนี้อยู่ Here Comes the Flood (2008)
It Was Occupied.มันยุ่งยากนะ The Manhattan Project (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
and was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That should keep him occupied.มันหันเหความสนใจได้ Vantage Point (2008)
- I've been kept occupied.- แต่ก็วุ่นวายกับสิ่งต่างๆอยู่น่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
No doubt you were otherwise occupied.ไม่สงสัยเลย ว่าท่านมีงานรัดตัว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
His fool's errand will keep him most occupied. Most occupied indeed.ภารกิจงี่เง่านั่นจะทำให้เขาดิ้นไม่หลุด ไม่หลุดแน่นอน Up (2009)
You know, she's just a little preoccupied with abandonment issues.เธอว่ามันเป็นเรื่องการเข้าครอบครอง เรื่องการถูกทิ้ง London. Of Course (2009)
You seem a little... preoccupied.คุณดูกังวลนิดๆน่ะ Saw VI (2009)
I haven't seen her, but i have been occupied.ไม่เห็นน่ะ แต่ฉันมีคนมาค้างด้วย Seder Anything (2009)
I'm just a little preoccupied.\ผมแค่มีเรื่องกังวลใจเล็กน้อย. Pilot (2009)
He's occupied, honey. You should wait outside like you were told.เขามีธุระยุ่งอยู่นะ ที่รัก เธอควรจะอยู่ข้างนอกอย่างที่บอกเธอ Fix (2009)
He's a little preoccupied right now.ตอนนี้เขาจิตตกอยู่ Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occupiedAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
occupiedAll the seats are occupied.
occupiedDuring that winter, writing occupied most of my free time.
occupiedHe is preoccupied with his studies.
occupiedHe is preoccupied with something else.
occupiedHe was closely occupied with his writing.
occupiedI am occupied with my own affairs.
occupiedI have been occupied in reading books.
occupiedI hope this seat is not occupied.
occupiedI'm preoccupied with the exam.
occupiedIt's occupied.
occupiedMathematics occupied her mind.
occupiedMy mother is occupied with the sewing.
occupiedShe was occupied in cooking all afternoon.
occupiedShe was occupied with household work.
occupiedShe was so preoccupied that she was oblivious of her surroundings.
occupiedThe armed forces occupied the entire territory.
occupiedThe bathroom is occupied now.
occupiedThe city was soon occupied by the soldiers.
occupiedThe enemy occupied the fort.
occupiedThe house is not occupied now.
occupiedThe villagers are occupied mainly with fishing.
occupiedWhen the sign on the door of a rest room says OCCUPIED, it means someone is using it.
occupiedYour mind is not occupied with your own affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ่นอยู่กับ    [V] be busy with, See also: be fully occupied with, Example: อาจารย์วุ่นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกปลายสัปดาห์, Thai definition: ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
ติดราชการ    [V] be occupied with government duty, See also: be bound by pressure of official business, Example: การประชุมครั้งนี้ไม่เต็มคณะเนื่องจากกรรมการบางท่านติดราชการ, Thai definition: ติดงานในหน้าที่
ร้าง    [V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ว่าง    [ADJ] empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai definition: ที่ไม่มีอะไร
ว่าง    [V] be free, See also: be at leisure, be at liberty, be unoccupied, be vacant, Syn. ว่างงาน, Ant. ยุ่ง, Example: ปิ่นว่างยังไม่ถึงปีก็มีงานหลายชิ้นวิ่งเข้าชนทันที, Thai definition: ไม่มีกิจธุระ
เหม่อ [V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
ดุ่ม    [ADV] without looking left or right, See also: in a preoccupied manner, Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ, Example: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด, Thai definition: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร
หมกมุ่น    [V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
พร่ำพลอด    [V] be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
มัวเมา    [V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
มัวเมา    [V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
เดินดุ่ม [V] walk without looking left or right, See also: walk without looking around with a preoccupied air, Syn. เดิน, เดินย่ำ, Example: เขาเดินดุ่มโดยไม่มองใครเลย
เดินทอดน่อง [V] stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย
รกร้าง    [ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
กะหนุงกะหนิง    [ADV] whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
กะหลีกะหลอ    [ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู
ที่ว่างเปล่า    [N] vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count unit: ที่, แห่ง
เมืองร้าง [N] deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม
รัดตัว    [V] be busy, See also: be tied up (with things to do), be occupied (with work), Syn. ยุ่ง, Example: ช่วงนี้งานรัดตัว ผมจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว, Thai definition: ไม่มีเวลาว่าง
ด่อม    [ADV] straightly, See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly, Syn. ดุ่ม, ดุ่มๆ, มุ่งไป, ตรงไป, Ant. เลี้ยวลด, Example: นายดอนเดิมด่อมๆ ไปตลาด
หวั่นใจ    [V] worry about, See also: be anxious about, be concerned about, be preoccupied with, be apprehensive, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เขตยึดครอง[n. exp.] (khēt yeutkhrøng) EN: occupied area   
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use   FR: occupé ; indisponible ; pas libre
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy; be tied up ; be occupied   FR: être occupé
ติดราชการ[v. exp.] (tit rātchakān) EN: be occupied with official duties ; be occupied on government service   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: busy ; full ; occupied   FR: occupé ; affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCUPIED    AA1 K Y AH0 P AY2 D
UNOCCUPIED    AH0 N AA1 K Y AH0 P AY2 D
PREOCCUPIED    P R IY0 AA1 K Y AH0 P AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occupied    (v) (o1 k y u p ai d)
unoccupied    (j) (uh1 n o1 k y u p ai d)
preoccupied    (v) (p r ii1 o1 k y u p ai d)
owner-occupied    (j) - (ou2 n @ r - o1 k y @ p ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich befassen mit | befassend | befasst mit | er/sie befasst sich mitto occupy with | occupying with | occupied with | he/she occupies with [Add to Longdo]
belegen | belegend | belegtto occupy | occupying | occupied [Add to Longdo]
belegt; besetzt {adj}occupied [Add to Longdo]
beschäftigt seinto be occupied [Add to Longdo]
besetzte wiederreoccupied [Add to Longdo]
unbesetzt {adj}unoccupied [Add to Longdo]
unbewohntunoccupied [Add to Longdo]
unbewohnt {adv}unoccupiedly [Add to Longdo]
vertieftpreoccupied [Add to Longdo]
nicht vertieftunpreoccupied [Add to Longdo]
vollbesetzt {adj}fully occupied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room [Add to Longdo]
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin) [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for [Add to Longdo]
占拠地[せんきょち, senkyochi] (n) occupied territory [Add to Longdo]
占領下[せんりょうか, senryouka] (adj-na) occupied (by an army) [Add to Longdo]
占領地[せんりょうち, senryouchi] (n) occupied territory [Add to Longdo]
占領地帯[せんりょうちたい, senryouchitai] (n) occupied zone [Add to Longdo]
朝三暮四[ちょうさんぼし, chousanboshi] (n) being preoccupied with immediate (superficial) differences without realizing that there are no differences in substance [Add to Longdo]
被占領期[ひせんりょうき, hisenryouki] (n) occupation period (e.g. post-WWII period during which the Allies occupied Japan) [Add to Longdo]
被占領国[ひせんりょうこく, hisenryoukoku] (n) occupied country [Add to Longdo]
方寸[ほうすん, housun] (n) (1) (See 寸) a square sun (i.e. approx 9sq. cm.); (2) one's mind; space occupied by one's heart [Add to Longdo]
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]
忙殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] (v1) to be worked to death; to be very busily occupied [Add to Longdo]
満床[まんしょう, manshou] (n) (See 満員) all beds occupied (hospital); no beds (hospital); no vacancy [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] (n,adj-no) full house; all seats occupied; fully occupied; (P) [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect [Add to Longdo]
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, / ] enemy occupied territory [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [Add to Longdo]
没人住[méi rén zhù, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ, / ] unoccupied [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with [Add to Longdo]
无暇[wú xiá, ˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] too busy; to have no time for; fully occupied [Add to Longdo]
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, ] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲 [Add to Longdo]
空余[kòng yú, ㄎㄨㄥˋ ㄩˊ, / ] free; vacant; unoccupied [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] to stay idle; to be unoccupied; not busy; leisure; enclosure [Add to Longdo]
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] leisure; free time; unoccupied; not in use [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] variant of 閑|闲, idle; unoccupied; leisure; free time [Add to Longdo]
魔宫[mó gōng, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] lit. devils' castle; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]
魔窟[mó kū, ㄇㄛˊ ㄎㄨ, ] lit. nest of devils; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 occupied \occupied\ adj.
   1. Engaged; in use; being used by a person and not free for
    use by someone else; as, the wc is occupied. Opposite of
    {free}, {available}, and {unoccupied}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Inhabited, lived-in, tenanted; having residents; -- of
    dwelling units. [Narrower terms: {owner-occupied}] WordNet
    1.5]
 
   3. Overrun, taken over; -- of countries or territories; as,
    occupied France. Opposite of {unoccupied}.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Busy; actively or fully engaged in some activity; -- of
    people. Opposite of {idle}.
 
   Syn: employed, engaged.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occupy \Oc"cu*py\, v. t. [imp. & p. p. {Occupied}; p. pr. & vb.
   n. {Occupying}.] [OE. occupien, F. occuper, fr.L. occupare;
   ob (see {Ob-}) + a word akin to capere to take. See
   {Capacious}.]
   1. To take or hold possession of; to hold or keep for use; to
    possess.
    [1913 Webster]
 
       Woe occupieth the fine [end] of our gladness.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The better apartments were already occupied. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold, or fill, the dimensions of; to take up the room
    or space of; to cover or fill; as, the camp occupies five
    acres of ground. --Sir J. Herschel.
    [1913 Webster]
 
   3. To possess or use the time or capacity of; to engage the
    service of; to employ; to busy.
    [1913 Webster]
 
       An archbishop may have cause to occupy more
       chaplains than six.          --Eng. Statute
                          (Hen. VIII. )
    [1913 Webster]
 
       They occupied themselves about the Sabbath. --2
                          Macc. viii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   4. To do business in; to busy one's self with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the ships of the sea, with their mariners, were
       in thee to occupy the merchandise.  --Ezek. xxvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Not able to occupy their old crafts. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   5. To use; to expend; to make use of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the gold that was occupied for the work. --Ex.
                          xxxviii. 24.
    [1913 Webster]
 
       They occupy not money themselves.   --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   6. To have sexual intercourse with. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top