Search result for

*สำลี*

(90 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สำลี, -สำลี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลี[N] flannelet, See also: cotton fabric, Syn. ผ้าสำลี, Example: เสื้อกันหนาวที่ทำจากผ้าสำลี ให้ความอบอุ่นมาก แต่ใช้ไปนานๆ จะเป็นขุยง่าย, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีเนื้อนุ่ม
สำลี[N] black-banded trevally, See also: Seriola nigrofasciata, Syn. ปลาสำลี, Example: พ่อชอบกินปลาสำลีแดดเดียวมาก, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Seriolina nigrofasciata ในวงศ์ Carangidae ลำตัวค่อนข้างกลม สีเทาคล้ำ เกล็ดเล็กคอด หางกิ่ว
สำลี[N] cotton, See also: absorbent cotton, cotton wool, surgical cotton, Example: พยาบาลใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์บางๆ ทำความสะอาดแผลที่แขนเขา, Thai definition: ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
สำลี[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ต้นสำลี, Example: เมล็ดของสำลีมีปุยขาว สามารถนำไปใช้ทอผ้าหรือยัดหมอนได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense Linn. var. acuminatum Mast. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้; ชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี
ดินสำลี[N] guncotton, See also: highly explosive gunpowder, dynamite, Syn. ดินระเบิด, ดินดำ, ดินปืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดินสำลีน. ชื่อดินระเบิดชนิดหนึ่ง.
ผ้าสำลีน. ผ้าชนิดหนึ่ง มีขนเนื้อนุ่ม มักใช้ห่ม ตัดเสื้อกันหนาว.
ฝ้ายสำลีดู สำลี.
สำลีน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense L. var. acuminatum (Roxb. ex G. Don) Triana et Planch. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้, ฝ้ายสำลี ก็เรียก
สำลีชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี.
สำลีอ้อยสำลี. [ดู ตะเภา ๕ (๑)].
สำลีน. ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
สำลีเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีขน เนื้อนุ่ม มักใช้ห่มหรือตัดเสื้อกันหนาว ว่า ผ้าสำลี.
สำลีน. ชื่อปลาทะเลในสกุล SeriolinaและSeriolaวงศ์ Carangidae โดยเฉพาะชนิด Seriolina nigrofasciata (Rüppell) ซึ่งมีลำตัวค่อนข้างกลมยาว หัวทู่ ครีบหลังตอนหน้าเล็ก ก้านครีบสั้น เกล็ดเล็กมาก เกล็ดตามแนวเส้นข้างตัวไม่เป็นหนามแต่ยกเป็นสันนูนเล็ก ๆ เฉพาะบริเวณคอดหาง และไม่มีกระดูกหนามแข็งโผล่อยู่หน้าครีบก้น หัวและลำตัวตลอดจนครีบต่าง ๆ มีสีเทาเข้มจนถึงดำ ท้องสีขาวหรือเทา ปลาขนาดเล็กมีแถบหรือแต้มสีที่เข้มกว่า ๕-๗ แนว พาดทแยงลงด้านหน้าจากแนวสันหลังและจางลงเมื่อปลามีขนาดโตขึ้น ก้านครีบและกระดูกของปลาชนิดนี้ค่อนข้างอ่อน ขนาดยาวได้ถึง ๗๐ เซนติเมตร, ช่อลำดวน ก็เรียก.
กัด ๑ก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดสำลีไว้ให้แน่น หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด เป็นต้น เช่น สุนัขกัดเข้าไปถึงกระดูก หนูกัดผ้าเป็นรู, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ทำให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก น้ำกัดเท้า
ขาว ๑น. สีชนิดหนึ่งเหมือนสำลี.
ขาว ๑ว. มีสีอย่างสำลี, โดยปริยายหมายความว่า แจ่มแจ้ง, สะอาดบริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน.
ช่อลำดวนดู สำลี.
ชี ๔ก. ทำสิ่งที่เป็นปุยอย่างสำลีหรือที่เป็นเส้นอย่างกลุ่มยาเส้นให้กระจายตัวออก, ประชี ก็ว่า.
ตะเภา ๕น. เรียกอ้อยพันธุ์ที่ลำโต ปล้องสั้น สีขาว เปราะ ว่า อ้อยตะเภา, อ้อยสำลี ก็เรียก.
บรรทัดรองมือน. อุปกรณ์อย่างหนึ่งสำหรับจิตรกรใช้รองมือเขียนภาพ เป็นไม้แบน ๆ ยาว ๑-๒ ฟุต กว้างประมาณ ๑ นิ้ว หุ้มปลายข้างหนึ่งด้วยสำลีพันกระดาษฟางหรือผ้าเนื้อนุ่ม.
ประชีก. ทำสิ่งที่เป็นปุยอย่างสำลีหรือที่เป็นเส้นอย่างกลุ่มยาเส้นให้กระจายตัวออก, ชี ก็ว่า.
ปุย ๑น. ของที่เป็นใยฟูอย่างสำลีหรือขนสัตว์บางชนิด เช่น ปุยฝ้าย ปุยสำลี สุนัขขนเป็นปุย.
ผ้านวมน. ผ้าห่มที่มีของอ่อนนุ่มเช่นสำลีอยู่ข้างในเพื่อให้ความอบอุ่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stypeก้อนอุด, ก้อนซับ, ก้อนสำลีซับแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cotton Ball Appearanceลักษณะก้อนสำลี [การแพทย์]
Cotton Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]
Cottonoid, Moistสำลีเล็กๆชุบน้ำ [การแพทย์]
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]
Filtration, Cotton Woolการกรองผ่านสำลี [การแพทย์]
Flannelboard Flannelgraphsกระดานผ้าสำลี [การแพทย์]
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You put those disgusting used tampons in Professor Konop's purse.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Good luck. - I´m sorry I´m late, man.โชคดีสำลีแปะหัว Shutter (2008)
He took a Q-tip and he asked me to put it on my vagina.เขาคว้าสำลีมา The Girlfriend Experience (2009)
That money's not worth the lint in my pocket.เงินพวกนั้นไม่ค่าเลย เหมือนสำลีในกระเป๋าฉัน Hostile Takeover (2009)
¶ have you any wool? ¶คุณมีสำลีบ้างมั้ย Of Human Action (2009)
Down came the rain and washed the spider outหนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันดูคล้ายสำลี Carriers (2009)
Cleaning out the old dryer lint, huh?ทำความสะอาดด้วยสำลีแห้งหรอ The Psychic Vortex (2010)
Every year, 15,000 fires are caused by accidental dryer lint ignition.ทุกๆปี, ไฟไหม้ 15,000 มีสาเหตจาก อุบัติเหตุของการติดไฟของสำลีแห้ง The Psychic Vortex (2010)
Pass me a swab, please.ส่งก้านสำลีนั่นมาให้ผมหน่อย The Box (2010)
Not if that's a used q-tip.ไม่ ถ้านั่นคือสำลี Q-Tip ที่ใช้แล้ว Cooperative Calligraphy (2010)
But I am going to go over you with a lint roller.แต่เดี๋ยวแม่จะเอาสำลีม้วนให้แทนแล้วกัน Excited and Scared (2010)
- What do you weigh, like a buck 20?- แกนี่มันตัวเบาเหมือนสำลีเลยว่ะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
- There's Q-tips.- เอาสำลีมาทา 50/50 (2011)
It was a Q-tip the whole time.ใช้สำลีตลอดน่า.. 50/50 (2011)
I've seen better tennis playing in a tampon commercial.ชั้นเคยเห็นเทนนิสยังงี้ในโรงงานสำลี Bridesmaids (2011)
- I'll have to swerve that one.- สำลีแปะหัวนิดหน่อย Wild Bill (2011)
Clean towels, sheets, alcohol.ผ้าสะอาด สำลี, แอลกอฮอล์ Bloodletting (2011)
Oh, man. Poison Ivy. Alcohol swabs, stat.โอ้ ตายแล้ว พอยซั่นไอวี่ สำลีชุบอัลกอฮอล์มาแล้ว Self Fulfilling Prophecy (2011)
The unveiling of the ring.สำลีจะดูดซับน้ำและทำให้หนักขึ้น Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
And that was only because of his side gig as the Bay Harbor Butcher.เราจะซับด้วยสำลี แล้วค่อยใส่ลงถุง เข้าใจละ Are You...? (2012)
We'll need to swab the injuries on C5 and C6.เราต้องใช้สำลีทำความสะอาดบนแผลที่บาดเจ็บ - ของกระดูกซี่ที่ C5 และ C6. The Future in the Past (2012)
It's sleeping with the lint.มันนอนกับผ้าสำลี The Nurse and the Curse (2012)
Still waiting on those DNA swabs.ยังรอผลดีเอนเอบนสำลีอยู่ Trapped (2012)
Besides, do you really want to sit around waiting for analysis on envelope spit?มีอะไรนอกเหนือจากนั้นมั้ย คุณจะนั่งคอยแบบนั้นจริงๆหรอ รอผลการวิเคราะหฺอยู่ ไม่มีเครื่องพ่นสำลีรึไง Trapped (2012)
You hit like a vegetarian.แกต่อยเหมือนสำลีเลย Escape Plan (2013)
A synthetic cotton-poly blend.แล้วมันทำจากอะไรครับ สำลีผสมใยสังเคราะห์ครับ Ted 2 (2015)
Oh, my God, Déjé vu. We got to get to Come on, Come on!เขาอ้วกออกมาเป็นก้อนสำลี ใส่สาวน้อยในรถเข็นเด็ก Ted 2 (2015)
The Chanels have started eating cotton balls.พวก Chanel ก็เริ่มกินสำลีแล้ว Chainsaw (2015)
Someone get the swabs.ใครไปเอาสำลีที Doctor Strange (2016)
That ball of fluff's got a screw loose. Let's get at 'em.เจ้าก้อนสำลีนั้นสติหลุดไปแล้ว รีบหนีกันเถอะ The Secret Life of Pets (2016)
- Slide a Q-tip...- เอาก้านสำลี... You Get Me (2017)
- Pajamas?-ผ้าสำลีแบบมีถุงเท้าด้วย City of Angels (1998)
What's he gonna do, steal a cotton ball?แล้วเขาจะทำอะไร ขโมยสำลีเหรอ The Rat (2006)
And, uh, may the best man win. That would be me.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold (2008)
Cute as a button, a little wild, fun-loving, always nice to me.บอบบางเหมือนสำลี, ตัวเล็กๆ ร่าเริง ดีกับฉันมาก To Love Is to Bury (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool   FR: ouate [[f]
ปลาสำลี[n. exp.] (plā samlī) EN: black-banded trevally   
สำลี[n.] (samlī) EN: cotton wool ; absorbant cotton ; cotton   FR: ouate [f] ; cotton hydrophile [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cotton[N] ฝ้าย, See also: ใยฝ้าย, สำลี
guncotton[N] ดินสำลี, See also: วัตถุระเบิดแรงสูง, Syn. bomb
Q-tip[N] ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง, Syn. cotton bud
quilt[N] ผ้านวมคลุมเตียง, See also: ผ้าคลุมเตียง, ผ้าสำลี, Syn. duvet
swab[N] สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา, Syn. gauze, absorbent cotton
swab[VT] ทำความสะอาดแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, See also: ซับหรือทาแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, Syn. wash, clean
tampon[N] ก้อนสำลีสำหรับห้ามเลือด, Syn. pledget, stopper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lint(ลินทฺ) n. ผ้าสำลี,ผ้าพันแผล,สำลี
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.
swab(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น,กลาสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) ,เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย, Syn. swob
wad(วอด) n. vt. (ทำให้เป็น) ก้อนเล็ก ๆ ,ก้อนสำลีเล็ก ๆ ,ม้วนปึก,มัด,ที่อุด,จำนวนค่อยข้างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
cotton(n) ฝ้าย,สำลี
guncotton(n) ดินระเบิด,ดินสำลี
lint(n) ผ้าพันแผล,ผ้าสำลี,สำลี
quilt(n) ผ้าสำลี,ผ้าปูที่นอน,ผ้านวมคลุมเตียง,ผ่าห่ม
wad(n) ชิ้นเล็ก,ก้อนสำลี,มวน,ปึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
cotton swab (n ) สำลีพันก้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱脂綿[だっしめん, dasshimen] (n ) สำลีซับแผล, absorbent cotton, sanitary cotton, cotton wool

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top