Search result for

說神經方面的事我懂 因為聽 [...] 考詞曲 但是腎臟有什麼關係

(1 entries)
(0.9531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -說神經方面的事我懂 因為聽 [...] 考詞曲 但是腎臟有什麼關係-, *說神經方面的事我懂 因為聽 [...] 考詞曲 但是腎臟有什麼關係*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Nicely done.[CN] 說神經方面的事我懂 因為聽見音樂會去思考詞曲 但是腎臟有什麼關係... Tune Your Quack-o-Meter (2017)

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

(shuō)神經 (shén jīng)方面 (fāng miàn) (de) (shì) () (dǒng) 因為 (yīn wèi) (tīng) (jiàn)音樂會 (yīn lè huì) ()思考 (sī kǎo)詞曲 (cí qū) 但是 (dàn shì)腎臟 (shèn zàng) (yǒu)什麼關 (shén me guān) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top