Search result for

控制权恢复 但是舰载机已经被夺走

(1 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -控制权恢复 但是舰载机已经被夺走-, *控制权恢复 但是舰载机已经被夺走*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop the auto pilot but they've taken all the pods[CN] 控制权恢复 但是舰载机已经被夺走 Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

控制权 (kòng zhì quán)恢复 (huī fù) 但是 (dàn shì)舰载机 (jiàn zài jī)已经 (yǐ jīng) (bèi)夺走 (duó zǒu)

 


  

 
恢复
 • (huī fù, ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ) to reinstate; to resume; to restore; to recover; to regain; to rehabilate [CE-DICT-Simplified]
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Traditional]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Simplified]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
夺走
 • (duó zǒu, ㄉㄨㄛˊ ㄗㄡˇ) to snatch away [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top