Search result for

拳击适合像我这样的孩子 不 [...] 的东西 只有这项运动能提供

(1 entries)
(0.8724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拳击适合像我这样的孩子 不 [...] 的东西 只有这项运动能提供-, *拳击适合像我这样的孩子 不 [...] 的东西 只有这项运动能提供*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:[CN] 拳击适合像我这样的孩子 不论出身 所需要的东西 只有这项运动能提供 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

拳击 (quán jī)适合 (shì hé) (xiàng) ()这样 (zhè yàng) (de)孩子 (hái zi) 不论 (bù lùn)出身 (chū shēn) (suǒ)需要 (xū yào) (de)东西 (dōng xī) 只有 (zhǐ yǒu)这项 (zhè xiàng)运动 (yùn dòng) (néng)提供 (tí gōng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top