Search result for

我还得写文案 导演 制作 推广 销售 交通 都是我干的

(1 entries)
(1.0028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我还得写文案 导演 制作 推广 销售 交通 都是我干的-, *我还得写文案 导演 制作 推广 销售 交通 都是我干的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay. Electric.[CN] 我还得写文案 导演 制作 推广 销售 交通 都是我干的 Expenses (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (hái) () (xiě)文案 (wén àn) 导演 (dǎo yǎn) 制作 (zhì zuò) 推广 (tuī guǎng) 销售 (xiāo shòu) 交通 (jiāo tōng) (dōu) (shì) () (gàn) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top