Search result for

我听说过阿尔海蒙 但从未见过他

(1 entries)
(0.8492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我听说过阿尔海蒙 但从未见过他-, *我听说过阿尔海蒙 但从未见过他*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"If you wanna fight for this belt, we can make that happen.[CN] 我听说过阿尔海蒙 但从未见过他 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()听说 (tīng shuō) (guò)阿尔海蒙 (ā ěr hǎi méng) (dàn)从未见过 (cóng wèi jiàn guò) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top