Search result for

屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!

(1 entries)
(0.0504 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!-, *屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Siegfried is safe from your wrath. None can slay the dragon slayer![CN] 屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

屠龍 (tú lóng)勇士 (yǒng shì)齊格 (qí gé) () () () (shì) () ()之身 (zhī shēn) ()不會 (bù huì) (bèi) () (de) ()仇心 (chóu xīn)所傷 (suǒ shāng) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top