Search result for

對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?

(1 entries)
(0.8584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?-, *對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You rest well.[CN] 對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧? Snowden (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(duì)我應 (wǒ yīng) (gāi) (tǎng) (zài)柔軟 (róu ruǎn) (de)床上 (chuáng shàng) (chèn)還有 (hái yǒu)機會時 (jī huì shí) (duì) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top