Search result for

但是她不想走進秀場,她說過她討厭那裡

(1 entries)
(0.1734 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但是她不想走進秀場,她說過她討厭那裡-, *但是她不想走進秀場,她說過她討厭那裡*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she don't wanna be in show business. She said she hates it.[CN] 但是她不想走進秀場,她說過她討厭那裡 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

但是 (dàn shì) ()不想 (bù xiǎng) (zǒu)進秀場 (jìn xiù chǎng) ()說過 (shuō guò) ()討厭 (tǎo yàn)那裡 (nà lǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top