Search result for

从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切

(1 entries)
(0.8428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切-, *从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Runaway from the orphanage, arrests for vagrancy and fighting, law school, all of it.[CN] 从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切 'G' Men (1935)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(cóng)孤儿院 (gū ér yuàn)逃走 (táo zǒu) 流浪 (liú làng) (bèi)逮捕 (dǎi bǔ) (zài)法律 (fǎ lǜ)学校 (xué xiào)打架 (dǎ jià) 所有 (suǒ yǒu) (de)一切 (yī qiè)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top