Search result for

从另一个现场直接过来 整晚都没阖眼过

(1 entries)
(0.8262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -从另一个现场直接过来 整晚都没阖眼过-, *从另一个现场直接过来 整晚都没阖眼过*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came from another case, I've been up all night.[CN] 从另一个现场直接过来 整晚都没阖眼过 Columbus Circle (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(cóng) (lìng)一个 (yí gè)现场 (xiàn chǎng)直接 (zhí jiē)过来 (guò lái) 整晚 (zhěng wǎn) (dōu) (méi)阖眼 (hé yǎn) (guò)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top