Search result for

人人都以为他能打败卡姆 因为他有点笨拙 有点不一样

(1 entries)
(0.9914 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人人都以为他能打败卡姆 因为他有点笨拙 有点不一样-, *人人都以为他能打败卡姆 因为他有点笨拙 有点不一样*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suspect it's gonna be fun.[CN] 人人都以为他能打败卡姆 因为他有点笨拙 有点不一样 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

人人 (rén rén) (dōu)以为 (yǐ wéi) () (néng)打败 (dǎ bài)卡姆 (kǎ mǔ) 因为 (yīn wèi) ()有点 (yǒu diǎn)笨拙 (bèn zhuō) 有点 (yǒu diǎn) ()一样 (yī yàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top