Search result for

为什么今天(战争的)趋势已 [...] 着 这场战争的最后高潮前进

(1 entries)
(0.683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为什么今天(战争的)趋势已 [...] 着 这场战争的最后高潮前进-, *为什么今天(战争的)趋势已 [...] 着 这场战争的最后高潮前进*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
why is it that today the tide has turned and we are beating the Germans and coming towards the final climax of the war?[CN] 为什么今天(战争的)趋势已经改变 我们正在打败德国人 并向着 这场战争的最后高潮前进? Morning: June-August 1944 (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

为什么 (wéi shèn mǒ)今天 (jīn tiān)(战争 (zhàn zhēng) (de))趋势 (qū shì)已经 (yǐ jīng)改变 (gǎi biàn) 我们 (wǒ men)正在 (zhèng zài)打败 (dǎ bài)德国人 (dé guó rén) (bìng)向着 (xiàng zhe) 这场 (zhè chǎng)战争 (zhàn zhēng) (de)最后 (zuì hòu)高潮 (gāo cháo)前进 (qián jìn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top