Search result for

อนุสาวรีย์

(41 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุสาวรีย์-, *อนุสาวรีย์*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อนุสาวรีย์ (n ) 纪念碑 ( jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสาวรีย์(อะนุสาวะรี) น. สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นต้น เช่น อาคาร หลุมฝังศพ รูปปั้น.
กู่ ๑อนุสาวรีย์, กุฏิ, เจดีย์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Natural monumentsอนุสาวรีย์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
I thought I saw the statue of libertyผมคิดว่า ผมเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
And then buried the statue of libertyและฝังอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
when you see the statue of liberty,เมือคุณเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)
Past the statue of John Harvard.ผ่านอนุสาวรีย์ ของจอห์น ฮาวาร์ด Momentum Deferred (2009)
Someone's asking for the time, or my phone number, or directions to the Statue of Libertyมีคนเข้ามาถามเวลา หรือเบอร์โทรฉัน หรือเส้นทางไปอนุสาวรีย์เสรีภาพ Chapter Two 'Ink' (2009)
To the statue of john harvard.เข้ากับอนุสาวรีย์จอน ฮาวาร์ด Jacksonville (2010)
This statue seems to be made of bronze.ก็อนุสาวรีย์นี้ดูเหมือน ทำมาจากบรอนซ์ The Bones That Weren't (2010)
So they were the team that Sweets heard about from the Shakespeare statue.งั้นพวกเขาก็ทำงานกันเป็นทีม อย่างที่สวีทส์ได้ยินเรื่องราวมา จากหนุ่มอนุสาวรีย์เช็กสเปียร์ The Bones That Weren't (2010)
. ..thriving cities rebuilt from the ashes, monuments to the unimaginable, dedicated to the concept of peace.. .. เมืองที่เจริญงอกงาม สร้างได้ใหม่ จากเถ้าถ่าน มีอนุสาวรีย์มากมายนับไม่ถ้วน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Right? Museums and monuments, okay?แบบว่า พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ใช่ไหมพ่อ Transformers: Dark of the Moon (2011)
You two just gonna stand there like the ugly girl at the prom, or you gonna pitch in?นายสองคน จะยืน เป็นอนุสาวรีย์อยู่หยั่งงั้น หรือจะเปิดปากสักที My Heart Will Go On (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cenotaph[N] อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
mausoleum[N] อนุสาวรีย์บรรจุศพ, Syn. memorial, monument
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
Statue of Liberty[N] อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
mausoleum(มอซะลี'อัม) n. อนุสาวรีย์บรรจุศพ,อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สุสานบรรจุศพหลายศพ pl. mausoleums,mausolea
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
stone(n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top