Search result for

สาวก

(34 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาวก-, *สาวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวก[N] disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาวก้าว[V] stride, See also: march, step, Syn. สาวเท้า, ก้าว, Example: ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที, Thai definition: ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาวกน. ศิษย์ของศาสดา.
สาวกระทืบหอน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indicaL.
สาวกก. กิริยาที่ใช้มือรวบคอรวงข้าวหนักในนาดำหรือข้าวฟางลอยในนาเมืองขึ้นมาทั้งกอและรูดน้ำมาให้เป็นกำแล้วใช้เคียวเกี่ยวรวงข้าวนั้น.
สาวก้าวก. ก้าวยาวอย่างเร็ว, เดินเร็ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สาวกแฟนคลับ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
Because the daughter's sweating blood.เพราะลูกสาวก็มีเลือดออก Joy (2008)
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
Because, like an apostle, your task is not to interpret, but to deliver.เพราะว่า นายก็เหมือนกับสาวกคนอื่นๆ มันไม่ใช่หน้าที่ของนาย หน้าที่ของนายคือการปฏิบัติ Wanted (2008)
So, in order to be in a sisterhood, now we have to be popular?ถ้าเราเป็นเพื่อนสาวกลุ่มเดียวกัน ตอนนี้เราจะดังงั้นเหรอ? The House Bunny (2008)
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
The Lady with a Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)
Once he had plundered the hallowed heights of Troy..." "...to the house of death. But they held fast in place, hoping that others might still come.เมื่อเขาได้ฉกชิงไปซึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทรอย" "หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
"The Lady with the Little Dog by Anton Chekhov. ""หญิงสาวกับหมาน้อย" โดย แอนทอน เชคอฟ The Reader (2008)
Do you have The Lady with the Little Dog?มีเรื่องหญิงสาวกับหมาน้อยรึเปล่า The Reader (2008)
The Lady with the Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)
The Lady with the Little Dog.หญิงสาวกับหมาน้อย The Reader (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
proselyte[N] ผู้เปลี่ยนศาสนา, See also: สาวก, สานุศิษย์, Syn. neophyte, disciple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
chela(คี'ละ) n. ก้ามของกุ้งหรือปู,สาวก,สานุศิษย์, See also: ship n.
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
paul(พอล) n. ชื่อคนผู้ชาย,ชื่อสาวกของพระเยซูคริต์

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top