Search result for

ลูกน้อง

(34 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกน้อง-, *ลูกน้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกน้องน. บริวาร, ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา, ผู้ใกล้ชิดเป็นกำลังสำคัญในการงาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of you know me as Chloe's cousin,หลายท่านรู้จักฉันในฐานะลูกพี่ลูกน้องของโคลอี้, Committed (2008)
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
Steal from your employees.ขโมยเอาจากลูกน้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารก? Gas Pills (2008)
A little "Get well'"present for your guy, Darby.ของขวัญปลอบใจเล็กๆน้อยๆ สำหรับลูกน้องของนาย ดาร์บี้ Pilot (2008)
I know what it's like running a crew.ฉันรู้ว่าสิ่งที่เหมือนกับการจัดการลูกทีม บางสิ่งที่ลูกน้องของนายทำเรื่องระยำ Pilot (2008)
- My guys are thinking just fine.-ลูกน้องของฉันมีหัวคิด Pilot (2008)
There's no need to be making threats, brother. Me and my boys...ไม่จำเป็นต้องมาขู่กันหรอก พี่ชาย ฉันและลูกน้อง Pilot (2008)
Nords crew up with the Mayans... gives 'em numbers, access to guns.พวกนอร์ดเป็นลูกน้องให้กับพวกมายัน ให้พวกมัน มีส่วนร่วมเรื่องปืน Pilot (2008)
I told the security guard that my niece is coming.ผมบอก กวาง บิ แล้วว่า ลูกพี่ลูกน้องผมมาหา Scandal Makers (2008)
My operatives tell me that the thieves are using the photographs as a bargaining chip.ลูกน้องของผมบอกผมว่าพวกขโมย ใช้รูปถ่ายพวกนี้มาเป็นข้อต่อรอง The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกน้อง[n. exp.] (lūk nøng) EN: subordinate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henchman[N] ลูกน้อง, See also: คนสนิท, Syn. follower, supporter
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
subordinate[N] ผู้ใต้บังคับบัญชา, See also: ลูกน้อง, Syn. assistant, inferior, junior
underling[N] ลูกน้อง, Syn. subordinate, menial, flunky, lackey, hireling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
coz(คัซ) n. ลูกที่ลูกน้อง
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
jackal(n) หมาไน,สุนัขจิ้งจอก,ลิ่วล้อ,ลูกน้อง,สมุนรับใช้
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top