Search result for

รมว

(26 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รมว-, *รมว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รมว.[N] minister, Syn. รัฐมนตรีว่าการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you work for the chair of the litคุณเป็นประธานชมรมวรรณกรรม New Haven Can Wait (2008)
Oh, if this is serena, that girl at the hotel today--โอว แต่นี่ถ้าเป็นเซรีน่า ผู้หญิงที่โรงแรมวันนี้ There Might be Blood (2008)
You are the only one I can trust, Interior Minister!เจ้าเป็นผู้เดียวที่ข้าเชื่อใจ เสนากรมวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The decision is made. The process has begun.เราได้ตัดสินใจแล้ว กรรมวิธีได้ถูกเริ่มแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
The complaints keep rolling in after your little down town Olympics, O'connerคนโทรมาด่าไม่เลิกเรื่องมหกรรมวิ่งไล่จับของนาย โอคอนเนอร์ Fast & Furious (2009)
I booked him into the wooster, and I leaked to a beat reporter he's headed to the waldorf.ฉันจองโรงแรมวู้สเตอร์ให้เขา แต่ปล่อยข่าวว่าเขาจะไปอยู่ที่วาลดอร์ฟ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
He was my partner for 5 years. I mean, we all knew he was a bit of a hothead, but I never saw any indication of psychotic behavior.เป็นเพื่อนร่วมงานกันมา 5 ปี แต่ชั้นไม่เห็นสัญญาณใดๆ ของพฤติกรรมวิกลจริตเลย Saw VI (2009)
Andrew kane just reserved a room at the wilmore hotel,แอนดรูว์ เคน เพิ่งจองห้องที่โรงแรมวิลมอร์ Pleasure Is My Business (2009)
We've run every ancient systems diagnostic we've got.เราสั่งรันโปรแกรมวินิจฉัยระบบ ของเอนเชี่ยนทุกอย่าง เราไม่ได้อะไรเลย Justice (2009)
I called the hotel to tell them we were getting married.พอฉันโทรไปบอกโรงแรมว่าเราจะไปแต่งงาน If It's Only in Your Head (2009)
- i--we're--it involves the vacation murders case.-ผม... เราว่ามันจะเกี่ยวพัน กับคดีฆาตกรรมวันหยุดน่ะครับ Dex Takes a Holiday (2009)
- Look, Nikki's going away for a long time. She confessed to the vacation murders and to killing Johnny rose.ฟังนะ นิกกี้เค้าหายไปนาน เธอสารภาพเรื่องฆาตรกรรมวันหยุด If I Had a Hammer (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality (คริมมิแนล'ลิที) n. ความเป็นอาญา,การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
criminology(คริมินอล'โลจี) n. อาชญากรรมวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร., See also: criminologic adj. ดูcriminology criminological adj. ดูcriminology criminologist n. ดูcriminology
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)

English-Thai: Nontri Dictionary
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
criminology(n) อาชญากรรมวิทยา
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top