Search result for

พก

(72 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พก-, *พก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พก[V] carry, See also: bring, take, Example: แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ, Thai definition: เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
พก[N] pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong, Example: คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
พกส.[N] conductor, Syn. พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พกพา[V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
พกลม[V] lie, Syn. โกหกพกลม, Example: เราจะโกหกพกลมไปเพื่อประโยชน์อันใดกัน, Thai definition: พูดจาไม่จริง
พกอาวุธ[V] carry a weapon, Example: นักเลงโตมักพกอาวุธติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ, Thai definition: นำอาวุธติดตัวไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พกน. ริมผ้านุ่งที่ดึงรวบขึ้นมาไขว้ไว้ที่บริเวณสะดือ มีลักษณะคล้ายถุงเล็ก ๆ เรียกว่า ชายพก ใส่เงินหรือหมากเป็นต้น
พกแผ่นดิน.
พกก. เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พกมีด พกปืน พกนาฬิกา, เรียกสิ่งที่นำติดตัวไปในลักษณะเช่นนั้น เช่น มีดพก ปืนพก นาฬิกาพก
พกพัง, ทำลาย, เช่น ดุจพสุธาพังดังพสุธาพก (ม. ร่ายยาว มหาราช)
พกผก, หก, ตก
พกวก เช่น ภายหลังมาจึงพราหมณ์ชูชก พกมาทวงทอง (ม. คำหลวง ชูชก).
พก- ๒(พะกะ-) น. นกยาง.
พกจรน. ประพฤติอย่างนกยาง คือ คนหน้าซื่อใจคดหรือหน้าเนื้อใจเสือ.
พกนุ่นว. ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.
พกพ่ายว. แตก, ทำลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carry arms or weaponพกอาวุธ, พาอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lil B-Hop drops out of high school and heads down to Florida, taking a job as the sparring partner for the bantamweight champion of the world, Carlos Payano, who's preparing to defend his title.ลิล บีฮอพก็ลาออกจากโรงเรียน และมุ่งหน้าไปฟลอริดา (ฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา) รับงานเป็นคู่ฝึกซ้อม CounterPunch (2017)
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.เขาเซ็นสัญญากับนักมวยดีๆ แต่แทบไม่ร่วมงานกับโปรโมเตอร์คู่แข่ง (ออสการ์ เดอ ลา โฮยา) (เบอร์นาร์ด ฮอพกินส์) และนักมวยของพวกเขาเลย CounterPunch (2017)
Because people were like, "Wait a minute, you got a son in Brooklyn?"(เบอร์นาร์ด ฮอพกินส์) (อดีตแชมป์รุ่นไลต์เฮวีเวต) เพราะคนถามว่า "เอ๊ะ มีลูกอยู่บรูกลินเหรอ" CounterPunch (2017)
The name B-Hop, it came from the legend Bernard Hopkins.ชื่อบีฮอพ มาจากเบอร์นาร์ด ฮอพกินส์ในตำนาน CounterPunch (2017)
Within six years, we built eight national champions, eight New York Golden Glove champions, and now we've got a couple of pros, you know.ภายในเวลาหกปี เราสร้างแชมป์ระดับประเทศแปดคน แชมป์นวมทองนิวยอร์กแปดคน แล้วตอนนี้ก็มีไปชกอาชีพกันแล้ว CounterPunch (2017)
I was a street kid, beating niggas up, robbing people, stabbing people.ผมเคยเป็นเด็กข้างถนน ต่อยตีคนอื่นไปทั่ว ขโมยของ แทงชาวบ้าน เคยทำทุกอย่าง พกปืนด้วย CounterPunch (2017)
Drawings can't be either. We are always in a process of change.การวาดภาพก็เหมือนกัน เราอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละ  ()
It feels good to be a pro now.เป็นมืออาชีพก็รู้สึกดีนะ CounterPunch (2017)
If I am living with the idea that I am a woman without hormones, without hips, and the idea is feasible to me, then why do I need breasts?ถ้าฉันอยู่ด้วยแนวคิดที่ว่าฉันเป็นผู้หญิง ทั้งที่ไม่มีฮอร์โมน ไม่มีสะโพก และนั่นฟังดูโอเคสำหรับฉัน งั้นแล้วฉันจะต้องการหน้าอกไปทำไม  ()
She confessed before she died.นางสารภาพก่อนตาย Eastwatch (2017)
I respect that.ข้าเคารพการตัดสินใจนั้น Eastwatch (2017)
Or anyone from his show, unless it was a Wack Pack member, okay?หรือใครก็ตามจากรายการของเขา ยกเว้นว่าเป็นสมาชิกของแวกแพกนะ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พก[n.] (phok) EN: pocket ; pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong   FR: poche [f]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring   FR: porter dans la poche
พกอาวุธ[v. exp.] (phok āwut) EN: bear arms   FR: porter une arme

English-Thai: Longdo Dictionary
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[VT] พก
carry about[PHRV] นำติดตัวไป, See also: พกติดตัว, Syn. carry along, carry around
carry along[PHRV] นำติดตัวไป, See also: พกติดตัว, Syn. carry about, carry about
carry around[PHRV] นำติดตัวไป, See also: พกติดตัว, Syn. carry along, carry about
carry with[PHRV] นำติดตัวไปด้วย, See also: พกติดตัว, นำไปด้วย
have about[PHRV] พกไว้กับ, Syn. have around, have on
have about[PHRV] พกไว้กับ, Syn. have on
portable[ADJ] หิ้วได้, See also: พกพาได้, Syn. transportable, transported, conveyable, movable, Ant. fixed, immovable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
bum(n) สะโพก,ก้น,คนพเนจร,คนร่อนเร่,ขอทาน
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
fob(n) กล่องใส่นาฬิกาพก
haunch(n) สะโพก,บั้นท้าย
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
hip(n) สะโพก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Hüfte(n) |die, pl. Hüften| สะโพก
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top