Search result for

ผงกะหรี่

(8 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผงกะหรี่-, *ผงกะหรี่*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ผงกะหรี่ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ผงกะหรี่*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะหรี่ ๑เรียกเครื่องแกงกะหรี่ซึ่งประกอบด้วยขมิ้นและเครื่องเทศอื่น ๆ บดเป็นผง ว่า ผงกะหรี่.
กะหรี่ปั๊บน. ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ใช้แป้งสาลีห่อไส้ที่ใช้เนื้อไก่เป็นต้นผัดกับผงกะหรี่ หรืออาจเป็นไส้อื่น ๆ เช่น ถั่วกวน เผือกกวน ม้วนปิดริมแป้งตรงที่ประกบกันให้เป็นลายเกลียว แล้วทอดนํ้ามัน.
ฮังเลน. แกงชนิดหนึ่ง มักใช้หมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องแกงเข้าผงกะหรี่ นํ้าแกงข้นและมันมาก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงกะหรี่[n. exp.] (phong karī) EN: curry powder   FR: poudre de curry [f]
ปูผัดผงกะหรี่[n. exp.] (pū phat phong karī) EN: fried crab   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curry(เคอ'รี) n. กะหรี่,แกงกระหรี่,อาหารที่ปรุงด้วยกะหรี่,ผงกะหรี่. vt. เตรียมอาหารด้วยกะหรี่,ใส่กะหรี่,ฟอกหนัง,แปรงขนม้า (หรือสัตว์อื่น) ,ตี,ตบ -Id. (curry favour ประจบ), Syn. currie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top