Search result for

กุม

(90 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุม-, *กุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุม[V] hold, See also: grab, grasp, seize, clutch, clasp, Syn. จับ, กำ, Ant. ปล่อย, Example: ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว, Thai definition: เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้
กุม[V] control, See also: be in charge of, dominate, wield, Syn. คุม, Ant. ปล่อย, Example: การรวบรวมส.ส.เหล่านี้เข้ามาก็เพียงเพื่อให้พรรคชาติสังคมเป็นพรรคที่กุมคะแนนส่วนใหญ่ในสภาเท่านั้น
กุม[N] pot, See also: jar, water jug, pitcher, Syn. กุมภ์, เหยือก, หม้อ, Example: ธรรมดากุมภมีน้ำเต็มแล้วย่อมไม่มีเสียงดัง, Count unit: ใบ, ลูก
กุมภ์[N] Aquarius, Syn. ราศีกุมภ์, Example: ด้วยอุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคมและชอบพบปะผู้คน ตัวบ้านของคนในราศีกุมภ์จึงเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี)
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมฝอย[N] garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
กุมมือ[V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
กุมารี[N] daughter, See also: girl, Syn. บุตรี, ธิดา, เด็กหญิง, Ant. กุมาร, กุมารา, Example: นิสิตจุฬาฯ ทั้งปวง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระราชกุมารีที่ประสูติใหม่, Count unit: คน, องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมเหง[V] bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
กุมขมับ[V] hold the head with hand, Example: ฉันละสายตาจากข้างนอก มือทั้งสองข้างยกขึ้นกุมขมับ ก้มหน้านิ่ง, Thai definition: เอามือกุมส่วนที่อยู่หางคิ้วเหนือกระดูกแก้มทั้ง 2 ข้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุมก. เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือจับไว้ เช่น กุมขมับ กุมมือ กุมดาบ
กุมคุม เช่น กุมตัว กุมสติ กุมอำนาจ.
กุมฝอยน. ขยะ, เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว, หยากเยื่อ, คุมฝอย หรือ มูลฝอย ก็ว่า.
กุมภ-, กุมภ์(กุมพะ-) น. หม้อ
กุมภ-, กุมภ์ชื่อกลุ่มดาวรูปหม้อ เรียกว่า ราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ ๑๐ ในจักรราศี.
กุมภการน. ช่างหม้อ.
กุมภนิยาน. ชื่อพิธีชุบศรพรหมาสตร์ของอินทรชิตในเรื่องรามเกียรติ์.
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์(-พันทะ-) น. ยักษ์ เช่น หนึ่งท่าทานพกุมภัณฑ์คันธอสูร โสรจสินธุสมบูรณ์ ณ สระ (สมุทรโฆษ)
กุมภัณฑ-, กุมภัณฑ์ฟักเขียว เช่น ป่าเอลาลุอลาพุกุมภัณฑอคร้าวอนันต์ (สมุทรโฆษ).
กุมภัณฑยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontics; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontiaกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontist; pedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontist; paedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatric surgery; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric surgery; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [TU Subject Heading]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Black Jack Brady was his name. The most important arrest I ever made.ชื่อของมันคือ แบล็ค เเจ็ค บราดี้ เป็นการจับกุมครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา Rebecca (1940)
He's been arrested for mugging'. He was picked up twice for knife fighting'.เขาถูกจับกุมในข้อหา Muggin ' เขาได้รับการหยิบขึ้นมาสองครั้งสำหรับเต็มตัวด ' 12 Angry Men (1957)
I used to hang out at the Magumba Bar.ผมเคยไปเที่ยวที่บาร์มากุมบ้าเป็นประจำ Airplane! (1980)
- Let's take them! - Wait a minute.จับกุมเถอะ รอสักครู่ The Blues Brothers (1980)
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ The Blues Brothers (1980)
All right, you're under arrest!โอเค คุณติดการจับกุม First Blood (1982)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุมGandhi (1982)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
And what was he holding over you?แล้วเขากุมความลับอะไรของคุณ? Clue (1985)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุม[v.] (kum) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch   FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
กุมตลาด[v. exp.] (kum talāt) EN: control the market ; rig the market   
กุมบังเหียนประเทศ[v. exp.] (kum banghīen prathēt) EN: hold the reins of government   FR: tenir les rênes du pouvoir
กุมภาพ[n.] (kumphā) EN: February   FR: février [m]
กุมภาพันธ์[n.] (kumphāphan) EN: February   FR: février [m]
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood   FR: enfant [m]
กุมาริกา[n.] (kumārika) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
กุมารี[n.] (kumārī) EN: girl ; infant girl ; daughter   FR: fille [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
February[N] กุมภาพันธ์, See also: เดือนกุมภาพันธ์, Syn. month of leap year, second month
paediatrician[N] กุมารแพทย์, See also: หมอเด็ก, แพทย์รักษาโรคเด็ก, Syn. pediatrician
paediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. pediatrics
pediatrician[N] กุมารแพทย์, Syn. pediatrist
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. paediatrics
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
capture(vt) จับกุม,เข้ายึด,จับขัง,ตีได้
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: กุมมือไว้ English: to lay one's hands on
握る[にぎる, nigiru] Thai: กุม
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February

German-Thai: Longdo Dictionary
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top