Search result for

การเคลื่อนไหว

(75 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเคลื่อนไหว-, *การเคลื่อนไหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว[N] movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nastic movementการเคลื่อนไหว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crustal movementsการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paratonic movementการเคลื่อนไหวจากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคม, การเปลี่ยนฐานะทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intra-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมภายในรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมภายในรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inter-generational social mobilityการเคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างรุ่นวัย, การเปลี่ยนฐานะทางสังคมระหว่างรุ่นวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hypomotilityการเคลื่อนไหวน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supermotility; hypermotility; tumultusการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumultus; hypermotility; supermotilityการเคลื่อนไหวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Labour movementการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Eye movementsการเคลื่อนไหวตา [TU Subject Heading]
Green movementการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Mechanical movementsการเคลื่อนไหวเชิงกล [TU Subject Heading]
Motionการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Movement disordersการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน [TU Subject Heading]
Acceleration, Linearการเคลื่อนไหวในทางตรง [การแพทย์]
Active-Motileการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The watching out for every possible land mine.ติดตามทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ New Haven Can Wait (2008)
Good fetal movement. Heart's beating nicely.การเคลื่อนไหวของเด็กดี\ หัวใจเต้นดี Joy (2008)
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Right there, that's where the flutter was.ตรงนั้น ที่มาการเคลื่อนไหวประกี๊ Vantage Point (2008)
The idea for this movement to the poor.ความคิดเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อคนจน Episode #1.9 (2008)
How can you lead this movement?เธอเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวนี้ ได้ยังไง? Episode #1.9 (2008)
You will get blamed for this movement.เธอจะถูกใส่ร้ายเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
This kind of movement will bring trouble for the civilians. Don't you know that?การเคลื่อนไหวแบบนี้ จะสร้างปัญหาให้กับ คนธรรมดา, เธอรู้เรื่องนี้หรือไม่? Episode #1.9 (2008)
I am not the leader of this movement.ฉันไม่ใช่ผู้นำของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
Means it's time before you lose your edge, before you become a target.ก่อนที่คุณจะสูญเสียการเคลื่อนไหว ก่อนที่คุณจะตกเป็นเป้าหมาย Bangkok Dangerous (2008)
Restrict Bond's movements.จำกัดการเคลื่อนไหวของบอนด์ Quantum of Solace (2008)
Next, movement.ต่อไป การเคลื่อนไหว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoenwai) EN: motion ; movement ; dynamics   
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoenwai khøng klum) EN: group dynamics   

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การเคลื่อนไหว, Syn. movement, Ant. inaction
circulation[N] การเคลื่อนไหวโดยอิสระ, Syn. flowing, passage
dart[N] การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. flit
electrophoresis[N] การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข
eurhythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics
eurythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurhythmics
largo[N] การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า
limp[N] การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก, See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก, Syn. lameness
locomotion[N] การเคลื่อนไหว, See also: การขับเคลื่อน
motion[N] การเคลื่อนไหว, See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว, Syn. action, change, mobility, Ant. rest, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
autodyne(ออ'โทไดน์) n. การเคลื่อนไหวเอง, เครื่องรับที่เคลื่อนเอง
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว
locomotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

German-Thai: Longdo Dictionary
ins(Präp.) |+ คำนามหรือสถานที่เพศกลางรูป A สำหรับประโยคที่บ่งการเคลื่อนไหว (wohin)| ใน เช่น Gehen wir ins Kino? เราไปโรงหนังกันไหม, See also: in
sein|ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir/sie/Sie sind, ihr/Ihr seid| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 ที่ส่วนมากเป็นกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal nach Japan geflogen. ปีที่แล้วฉันบินไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก, See also: Related: haben
vor(prep) |+D สถานที่ (เมื่อกริยาไม่ได้บ่งอาการเคลื่อนไหว)| ข้างหน้า, หน้า เช่น Wir treffen uns vor dem Kino. พวกเราเจอกันที่หน้าโรงหนังนะ
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top