Search result for

กระหม่อม

(34 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระหม่อม-, *กระหม่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระหม่อม[N] top of the head, See also: head, Syn. กบาล, หัว, ขม่อม, Example: เหยื่อเคราะห์ร้ายถูกตีโดนกระหม่อมพอดี, Thai definition: ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะแต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก
กระหม่อม[PRON] I, See also: me, Syn. หม่อมฉัน, Example: กระหม่อมดีใจที่ฝ่าบาทเสด็จมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนี้, Thai definition: คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า และพระวรวงศ์เธอที่มิได้ทรงกรม, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหม่อมน. ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ตํ่ากว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง ๒ ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก, โดยปริยายหมายรวม ๆ ว่า หัว เช่น เป่ากระหม่อม ลงกระหม่อม, ขม่อม ก็ว่า
กระหม่อมคำสำหรับใช้ควบกับคำที่ขึ้นต้นว่า “เกล้า” เช่น ทราบเกล้าทราบกระหม่อม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในการเขียนหนังสือใช้ไปยาลน้อยแทนก็ได้ เช่น ทราบเกล้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย.
กระหม่อมส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ทูลพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าที่มิได้ทรงกรม และหม่อมเจ้า, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑, สรรพนามบุรุษที่ ๑ ที่หม่อมเจ้ามีรับสั่งระหว่างกัน.
กระหม่อมว. คำรับหรือคำลงท้ายที่ผู้ชายใช้ทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า.
กระหม่อมบางว. เจ็บป่วยง่าย เช่น เขาเป็นคนกระหม่อมบาง ถูกนํ้าค้างหน่อยก็เป็นหวัด, ขม่อมบาง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, vertexกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertex presentationกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fontanelกระหม่อม,รอยแยกของกระดูกกะโหลกศีรษะในแนวยาวและแนวขวาง [การแพทย์]
Fontanelleกระหม่อม [การแพทย์]
Fontanelle, Anteriorกระหม่อมหน้า,กระหม่อมอันหน้า,กระหม่อมส่วนหน้า [การแพทย์]
Fontanelle, Posteriorกระหม่อมอันหลัง,กระหม่อมหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
I sense you are one who respects strength, your heighness.กระหม่อมทราบว่าพระองค์ชื่นชม ความเข้มแข็ง Ambush (2008)
Master Yoda, of the Jedi Council this is.กระหม่อม อาจารย์โยดา แห่งสภาเจไดพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Unaware I was, Count Dooku was invited to our meeting.กระหม่อมไม่ทราบมาก่อนว่าเคาท์ดูกู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเจรจากับเราด้วย Ambush (2008)
Accept the challenge I do, your heighness.กระหม่อมรับคำท้าฝ่าบาท Ambush (2008)
I promise you won't regret it.กระหม่อมสัญญาว่าพระองค์จะไม่เสียพระทัย Ambush (2008)
Would it make any difference if I said no?แล้วจะไปต่างอะไรถ้ากระหม่อมบอกว่าไม่พร้อม? Valiant (2008)
ARTHUR: Body. Shield.แล้วจะไปต่างอะไรถ้ากระหม่อมบอกว่าไม่พร้อม? Valiant (2008)
i knowกระหม่อมรู้ Valiant (2008)
May I offer my congratulations on your victories today?ขออนุญาตให้กระหม่อมได้แสดงความยินดี กับชัยชนะของพระองค์ในวันนี้ได้ไหม? Valiant (2008)
Hope to see you at the reception this evening.กระหม่อมหวังว่าจะได้เจอพระองค์ที่งานต้อนรับเย็นนี้ Valiant (2008)
- I saw you watching.- กระหม่อมก็ได้เห็นท่านหญิงเหมือนกัน Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระหม่อม[n.] (kramǿm) EN: sinciput ; crown of the head ; fontanel   FR: sinciput [m]
กระหม่อม[pr.] (kramǿm) EN: I (m.) (Royal language)   FR: je (m.) (langage royal)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown[N] กระหม่อม, See also: ส่วนยอดของศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centriciputn. กระหม่อม
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
tonsure(n) การโกนผม,กระหม่อม,หัวจุก,พิธีโกนจุก
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top