Search result for

zonas

(125 entries)
(3.0014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zonas-, *zonas*, zona
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zonas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zonas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zonal[ADJ] เกี่ยวกับเขต, Syn. regional
zonate[ADJ] ซึ่งเป็นแถวหรือแนว
zonation[N] การเป็นแถว, See also: การเป็นแนว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arizona(แอรริโซ'นะ) n. ชื่อรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (a state in SW United states)
zonal(โซน'เนิล) adj. เกี่ยวกับ zone (ดู), See also: zonally adv., Syn. zonary
zonate(โซ'เนท) adj. เต็มไปด้วยเขตหรือแนว,จัดเป็นเขตหรือภาคหรือแนว,เป็นแถว,เป็นริ้ว,เป็นวง, Syn. zonated
zonation(โซเน'เชิน) n. การเป็นเขต,การเป็นแนว,การเป็นแถบ,การเป็นวง,การเป็นริ้ว,การเป็นภาค,การเป็นบริเวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, zonary; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, annular; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, zonular; placenta, annular; placenta, zonaryรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, girdle; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annular placenta; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Azonal soil orderอันดับดินเอโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Intrazonal soil orderอันดับดินอินทราโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zonesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonular placenta; placenta, annular; placenta, zonaryรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zona๑. แดน, เขต, เขตวงรอบ [มีความหมายเหมือนกับ zone]๒. โรคงูสวัด [มีความหมายเหมือนกับ herpes zoster] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Zonal soil orderอันดับดินโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zonary placenta; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ozonation ออโซเนชั่น
การเติมโอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Antiozonantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดรอยแตกของยางจากการ เกิดปฏิกิริยาระหว่างโอโซนกับยาง [เทคโนโลยียาง]
Benzonatateเบ็นโซนาเทท,เบนโซนาเทต [การแพทย์]
Benzonatate Capsulesเบนโซนาเทตในแคปซูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bowie, Arizona.โบวี อริโซนา Rambo (2008)
I found one in Arizona.ผมเจอเครื่องบินใน อาริโซน่า The Dark Knight (2008)
I've got some interviews set up in Arizona, which is kind of what I wanted to talk to you about. Uh-oh.ฉันสังเกตเด็กๆ มาเป็นอาทิตย์ Bedtime Stories (2008)
- Have fun in Arizona. Bye! Camping?ตั้งแคมป์, สกีเตอร์ไม่ เดี๋ยวหลานโดนพืชมีพิษ Bedtime Stories (2008)
I thought Dad would like that. Anyway, um, I got a job in Arizona.เอ่อ,พี่ได้งานในอริโซนา เป็นครูน่ะ\ ไม่ใช่ผู้กำกับหรอกน่า Bedtime Stories (2008)
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่ ABQ (2009)
Yesterday he found us on Interstate 10, near Route 4 in Arizona.เมื่อวานมันเจอเราบนทางหลวงเชื่อมรัฐหมายเลข 10 ใก้ลสาย 4 ในอริโซน่า VS. (2009)
We have a lead on him somewhere in central Arizona.เราส่งคนไปตามหาเค้าอยู่ในอริโซนาตอนกลาง The Mother Lode (2009)
Extracurricularlied to colle activity. And she got into arizona state.ในช่องความสามารถพิเศษ แล้วเธอก็ได้เข้า อริโซน่า Mash-Up (2009)
And Arizona keeps bringing me doughnuts.และอริโซน่า ก็เอาโดนัทมาให้ฉันอยู่ได้ Good Mourning (2009)
Dr. Arizona Robbins referred us.อ้อ แอนดี้ เธอคือ... Good Mourning (2009)
Of course I did it, Arizona.- ไม่ อย่าเพิ่งขอบคุณฉัน Good Mourning (2009)
So Arizona is your cover?งั้น อริโซน่า เป็นที่คุ้มกันเธอใช่ไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
[Arizona] I hate when people who don't live here say Seattle weather sucks.พูดกันว่าที่ซีแอตเทิ่ลอากาศแย่ พวกนั้นแหละที่แย่ ฉันอยากให้เธอดูอะไรหน่อย ฉันทำรายการมา Tainted Obligation (2009)
Talk to arizona robbins-- she's head of neuro.คุยกับอริโซน่า รอบบิน เธอเป็นหัวหน้าหมอสมอง Invasion (2009)
I was named for a battleship-- the "u.S.S. Arizona."ฉันถูกตั้งชื่อตามชื่อเรือรบ ยูเอสเอส อริโซน่า Invasion (2009)
My grandfather was serving on the arizonaปู่ของฉันเป็นทหารบนเรือลำนั้น Invasion (2009)
Listen, if this works out between you and arizona... (clears throat) is there a chance that maybe you'd, uh...ฟังนะ ถ้าลูกกับArizona สามารถคบกันได้ แล้วมันจะมีโอกาส เผื่อบางที เอ่อ Invasion (2009)
If arizona wanted to spendถ้าอริโซน่าต้องการใช้ชีวิต Invasion (2009)
Happy birthday,arizona.สุขสันต์วันเกิดค่ะ ดร.อริโซน่า Invest in Love (2009)
I mean,technically it's for the hospital,not arizona, but since your birthday's on friday...ชั้นหมายถึง จริงๆแล้วก็ให้กับโรงพยาบาลนั่นแหละ ไม่ได้ให้กับอริโซน่าหรอก แต่จริงๆก็เพราะว่าวันศุกร์นี้เป็นวันเกิดของเธอ พวกเค้าถึงให้ Invest in Love (2009)
Arizona.อลิโซน่า Invest in Love (2009)
she was in arizona.แม่ทุกคนถูกลักพาตัว และทิ้งศพ ในนิวเม็กซิโก Cradle to Grave (2009)
so all the mothers were abducted and dumped in new mexico, but he keeps the babies in arizona.แต่เขาเก็บเด็กไว้ในอาริโซน่า เขารู้ว่าตำรวจจะหยุดตามหา ที่เส้นแบ่งเขตรัฐ Cradle to Grave (2009)
we'll give the profile to the arizona and the new mexico state police.และตำรวจรัฐนิวเม็กซิโก รอสซี่, รี้ด, และเพรนทิส ผมอยากให้คุณไปที่ฟีนิกซ์ Cradle to Grave (2009)
how many breast cancer patients in arizona got pregnant 5 to 6 years ago?ขอดูก่อน Cradle to Grave (2009)
And I did some peyote once in Arizona that blew my head off.ผมเคยพี้กระบองเพชร ในอริโซน่าหลอนอยู่ครั้งนึง Sex and the City 2 (2010)
There's a tennis club in Ohio and a Raven River Hospital in Arizona.อีกที่ในอิลินอยส์ เทนนิสคลับในโอไฮโอ และโรงพยาบาลราเว่น ริเวอร์ ในอริโซนา Goodbye Yellow Brick Road (2010)
(arizona) now you're gonna feel a poke,หนูจะรู้สึกถึงแรงจิ้ม Death and All His Friends (2010)
Um, here are some... (arizona whispering) there are only children here.นี่เป็น... ผ้าพันแผล Death and All His Friends (2010)
(arizona whispers) there are only children here.ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น Death and All His Friends (2010)
What is that, arizona?อะไรนะ แอริโซน่าเหรอ? To Keep Us Safe (2010)
In arizona?ในแอริโซน่า? To Keep Us Safe (2010)
The plane's in arizona.เครื่องบินอยู่ในแอริโซนา To Keep Us Safe (2010)
In arizona,ที่แอริโซน่า To Keep Us Safe (2010)
The president and I are on our way to arizona.ท่าน ปธน.กับผม คงอยู่ระหว่างทางไปอาริโซน่า Protect Them from the Truth (2010)
And how the plane could've ended up in arizona.และเครื่องบินไปอยู่ที่อาริโซน่าได้ยังไง Protect Them from the Truth (2010)
Jumped from miami to arizona in an instant...หายวับจากไมอามี่ ไปแอริโซน่า A Matter of Life and Death (2010)
The next, we were 2,000 miles away, crash-landing in Arizona.แล้วจู่ๆก็อยู่ไกลจากที่นั้น 2,000 ไมล์ ไปตกในอริโซน่า Loyalty (2010)
Your father and I were on a plane that went from Florida Arizona in seconds.พ่อของคุณกับผมอยู่บนเครื่องบิน ที่เดินทางจากฟลอริด้า ไปอาริโซนาในเสี้ยววินาที I Know Who You Are (2010)
We're not going to Arizona, are we?เราคงไม่ได้ไปอริโซน่าอีกใช่มั้ย Spider and the Fly (2010)
I like this whole Santa Fe motif you've got going here Rico. Very Arizona, very Tex Mex.ฉันชอบที่แกทำที่นี่นะทูโก้ มันมีความเป็นอริโซน่าดี The A-Team (2010)
After the dive, our presence is requested at 'Cocomos' The Arizona State cheerleading team.หลังจากดำน้ำ เราไปกับเชียร์ลีดเดอร์ทีมอริโซน่าตามนัด Piranha 3D (2010)
You know, they'll probably put you somewhere, like, you know, in Cleveland... ,..or Arizona, you know, somewhere safe.[JEM LAUGHS] Did you say your name was Jim or Jem? The Town (2010)
Thing is, they live in Arizona.พวกเขาทิ้งฉันอยู่คนเดียว Battle Los Angeles (2011)
But I've almost saved up enough to get out to arizona.แต่ผมเก็บเงินได้เกือบจะพอที่จะย้ายไปอาริโซน่าเเล้วนล่ะ The New Normal (2011)
And I thought you were in such a hurry to get to arizona.และฉันคิดว่านายรีบมากที่จะไปถึงแอริโซน่า The New Normal (2011)
Arizona will be there whenever I decide to show up.แอริโซน่าจะอยู่ที่นั่น ในตอนที่ฉันตักสินใจว่าจะไป The New Normal (2011)
It was postmarked from arizona.มันถูกประทับตราไปรษณีย์จากรัฐแอริโซนา A Person of Interest (2011)
On my way to arizona.ระหว่างทางไปแอริโซน่าครับ Monsters in the End (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zonaHe has shot some Westerns in Arizona.
zonaThe statesman comes from Arizona.
zonaPhoenix is the capital of Arizona.
zonaJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูสวัด[n.] (ngūsawat) EN: herpes zoster ; zoster ; shingles   FR: herpès [m] ; zona [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZONA    Z OW1 N AH0
ALZONA    AE2 L Z OW1 N AH0
ARIZONA    EH2 R AH0 Z OW1 N AH0
ARIZONAN    ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N
ARIZONA'S    EH2 R AH0 Z OW1 N AH0 Z
ARIZONANS    ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zonal    (j) (z ou1 n l)
Arizona    (n) (a2 r i z ou1 n @)
bizonal    (j) (b ai2 z ou1 n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zonen...zonal [Add to Longdo]
Zonengrenze {f} | Zonengrenzen {pl}zonal border | zonal borders [Add to Longdo]
zonal; zonenartig {adj}; auf eine Zone bezogenzonal [Add to Longdo]
zonenförmig {adv}zonally [Add to Longdo]
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal [Add to Longdo]
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake [Add to Longdo]
Amazonasseeschwalbe {f} [ornith.]Amazon Tern [Add to Longdo]
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher [Add to Longdo]
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby [Add to Longdo]
Rüsselschmerle {f} (Acantopsis dialuzona) [zool.]long-nose loach [Add to Longdo]
Sumatrabarbe {f}; Viergürtelbarbe {f} (Barbus tetrazona) [zool.]tiger barb [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Tucuxi {m}; Sotalia-Delfin {m}; Amazonas-Sotalia {m} [zool.]tucuxi; Sotalia; Estuarine dolphin; grey dolphin (Tucuxi fluviatilis) [Add to Longdo]
Amazonas {m}Amazon [Add to Longdo]
Arizona (US-Bundesstaat)Arizona (AZ) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru) [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
レゾナンス[, rezonansu] (n) resonance [Add to Longdo]
鷹の羽鯛[たかのはだい;タカノハダイ, takanohadai ; takanohadai] (n) (uk) spottedtail morwong (Goniistius zonatus) [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚利桑纳州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] state of Arizona [Add to Longdo]
亚利桑那[Yà lì sāng nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ, / ] Arizona [Add to Longdo]
亚利桑那州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] Arizona [Add to Longdo]
土桑[Tǔ sāng, ㄊㄨˇ ㄙㄤ, ] Tucson (city in Arizona) [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona [Add to Longdo]
麦凯恩[Mài kǎi ēn, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄣ, / ] McCain (name); John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top