Search result for

yard

(114 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yard-, *yard*, yar
English-Thai: Longdo Dictionary
lanyard(n) สายคล้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yard[N] สนาม
yard[N] หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร), See also: ระยะ 3 ฟุต
yard[N] คานยาวพยุงใบเรือ
yard[N] 100 ดอลลาร์ (แสลง)
yard[N] ลานบ้าน, See also: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
yard[N] สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
yard[N] ลานเอนกประสงค์
yard[N] สถานที่เก็บรถไฟ
yard[N] คอกปศุสัตว์, See also: เล้า, คอก
yard[N] ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yard(ยาร์ด) หลา,ลาน,สนาม,สนามที่มีรั้วล้อม,คอกปศุสัตว์,บริเวณใกล้สถานีรถไฟ vt. เอาเข้าคอก,ปล่อยไว้ในสนาม vi. อยู่รวมกัน
yard goodsสิ่งทอหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ขายเป็นหลา
yard measuren. หน่วยวัดเป็นหลา,ไม้วัดเป็นหลา
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ
yardage(ยาร์ด'ดิจฺ) n. การใช้ย่านสถานีรถไฟในการนำปศุสัตว์หรือลงจากรถไฟ,ค่าใช้บริการดังกล่าว,หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ
yardman(ยาร์ด'เมิน) n. ผู้ที่ทำงานตามสถานีรถไฟ ท่าเรือหรือสถานีจอดรถ pl. yardmen
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
yardstick(ยาร์ด'สทิค) n. ไม้หลา,หน่วยวัดมาตรฐาน,การทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
yardwand(ยาร์ด'แวนดฺ) n. ไม้วัด,ไม้วัดเป็นหลา

English-Thai: Nontri Dictionary
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
yardstick(n) ไม้หลา
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า
shipyard(n) อู่เรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yard Trimming ขยะสวน
เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]
Yard Waste ของเสียสวน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yard (n) หลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That, uh, that thousand yard squint--can I steal that? Well, thank you.นั้นมีการสอดส่องเป็นพันหลา ถ้านายจะสามารถเล็ดรอดไปได้ ก็เยี่ยม,ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
Spotted at minh--jenny humphrey buying 16 yards of tulle.แอบเห็นที่มิน - - เจนนี่ ฮัมฟรีย์ กำลังซื้อผ้า 16 หลา There Might be Blood (2008)
Paint factories, container yards.โรงงานทาสี ลานเก็บตู้คอนเท็นเนอร์ Pilot (2008)
Dragged 178 yards.โดนลากไป 178 หลา Pilot (2008)
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
Two yards of ale? Two miles, more like.โอย แย่แฮะ เมาค้าง Lancelot (2008)
Your ledgers and your photos, you can pick them up from Scotland Yard.บัญชีกับภาพถ่ายของแก แกปกป้องพวกเขา จากกองตำรวจสันติบาลได้ The Bank Job (2008)
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
There goes the baddest ass in the yard Sounds like you in love, homie.งานนี้ล่ะถึงเวลาลุยกันแล้ว แสดงความรักกันมั่งซิว้า Death Race (2008)
- Yeah, Sword coming up in 50 yards.- อยู่ข้างหน้าอีก50หลา Death Race (2008)
Armor piercing, self arming... accurate to a thousand yards.กระสุนเจาะเกราะ ระยะยิง2000หลา Death Race (2008)
Take the horses to the yard and prepare.นำม้ามาที่สนาม และเตรียมพร้อม The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yard"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."
yardYou can go out and play as long as you stay in the yard.
yardThere is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.
yardA yard is equal to three feet.
yardThe toilet was outside, in the yard.
yardI found my dog lying under the tree in our yard.
yardI saw my neighbor's dog running around in the yard.
yardA meter is not quite equivalent to a yard.
yardThis cloth is sold by the yard.
yardThere used to be a garden in our yard.
yardEvery time the woman teacher passed the school yard, someone gave her the razz.
yardMr White's yard is large.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามหญ้า[N] lawn, See also: yard, Syn. สนาม, Count unit: สนาม
สนาม[N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
พื้นสนาม[N] yard, Example: ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้พื้นสนามเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลย, Thai definition: พื้นผิวบนลานสนาม
ลานบ้าน[N] courtyard, See also: yard, lawn, ground, Example: พวกเราช่วยกันเย็บกระทงห่อหมกอยู่ที่ลานบ้าน, Thai definition: บริเวณพื้นโล่งว่างหน้าบ้าน
ชานชาลา[N] courtyard, See also: yard, patio, Syn. ลาน, Example: มีรูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่บนชานชาลาไพทีรอบปราสาทพระเทพบิดร, Thai definition: ที่โล่งหน้าสถานที่สำคัญๆ บางแห่ง
ลาน[N] open space, See also: yard, patio, plaza, ground, field, courtyard, lawn, Example: หินแผ่นที่ทรุดลงไปเป็นลานหน้าพระนั้นมีเนื้อที่ไม่มาก, Thai definition: บริเวณที่ว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick   
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkheūn) EN: night shift ; graveyard shift   
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
หลา[n.] (lā) EN: yard   FR: yard [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall   FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบ้าน[n.] (lān bān) EN: yard   FR: cour [f]
ลานโรงเรียน[n.] (lān rōng rīen) EN: schoolyard   FR: cour d'école [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YARD    Y AA1 R D
YARDS    Y AA1 R D Z
YARDE    Y AA1 R D
YARDER    Y AA1 R D ER0
YARD'S    Y AA1 R D Z
YARDENI    Y AA0 R D IY1 N IY0
YARDAGE    Y AA1 R D IH0 JH
YARDLEY    Y AA1 R D L IY0
YARDSTICK    Y AA1 R D S T IH2 K
YARDSTICKS    Y AA1 R D S T IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yard    (n) (y aa1 d)
yards    (n) (y aa1 d z)
yardarm    (n) (y aa1 d aa m)
yardarms    (n) (y aa1 d aa m z)
yardstick    (n) (y aa1 d s t i k)
yardsticks    (n) (y aa1 d s t i k s)
yard-measure    (n) - (y aa1 d - m e zh @ r)
yard-measures    (n) - (y aa1 d - m e zh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hof {m} | Höfe {pl}yard | yards [Add to Longdo]
Meterware {f}yard goods [Add to Longdo]
Yard {m} | Yards {pl} | Länge {f} in Yardsyard | yards | yardage [Add to Longdo]
Yard (Längenmaß)yd. : yard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
コートヤード[, ko-toya-do] (n) courtyard [Add to Longdo]
サービスヤード[, sa-bisuya-do] (n) service yard [Add to Longdo]
スコットランドヤード[, sukottorandoya-do] (n) Scotland Yard [Add to Longdo]
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard [Add to Longdo]
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background [Add to Longdo]
ヤーデージ[, ya-de-ji] (n) yardage [Add to Longdo]
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale [Add to Longdo]
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units [Add to Longdo]
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂子[chǎng zi, ㄔㄤˇ ㄗ˙, / ] yard; depot [Add to Longdo]
雅丹地貌[yǎ dān dì mào, ㄧㄚˇ ㄉㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] Yardang landform (formed by wind erosion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yard \Yard\, n. [OE. yard, yerd, AS. geard; akin to OFries.
   garda garden, OS. gardo garden, gard yard, D. gaard garden,
   G. garten, OHG. garto garden, gari inclosure, Icel. gar[eth]r
   yard, house, Sw. g[*a]rd, Dan. gaard, Goth. gards a house,
   garda sheepfold, L. hortus garden, Gr. cho`rtos an inclosure.
   Cf. {Court}, {Garden}, {Garth}, {Horticulture}, {Orchard}.]
   [1913 Webster]
   1. An inclosure; usually, a small inclosed place in front of,
    or around, a house or barn; as, a courtyard; a cowyard; a
    barnyard.
    [1913 Webster]
 
       A yard . . . inclosed all about with sticks
       In which she had a cock, hight chanticleer.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosure within which any work or business is carried
    on; as, a dockyard; a shipyard.
    [1913 Webster]
 
   {Liberty of the yard}, a liberty, granted to persons
    imprisoned for debt, of walking in the yard, or within any
    other limits prescribed by law, on their giving bond not
    to go beyond those limits.
 
   {Prison yard}, an inclosure about a prison, or attached to
    it.
 
   {Yard grass} (Bot.), a low-growing grass ({Eleusine Indica})
    having digitate spikes. It is common in dooryards, and
    like places, especially in the Southern United States.
    Called also {crab grass}.
 
   {Yard of land}. See {Yardland}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yard \Yard\, n. [OE. yerd, AS. gierd, gyrd, a rod, stick, a
   measure, a yard; akin to OFries. ierde, OS. gerda, D. garde,
   G. gerte, OHG. gartia, gerta, gart, Icel. gaddr a goad,
   sting, Goth. gazds, and probably to L. hasta a spear. Cf.
   {Gad}, n., {Gird}, n., {Gride}, v. i., {Hastate}.]
   1. A rod; a stick; a staff. [Obs.] --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
       If men smote it with a yerde.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A branch; a twig. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bitter frosts with the sleet and rain
       Destroyed hath the green in every yerd. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A long piece of timber, as a rafter, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. A measure of length, equaling three feet, or thirty-six
    inches, being the standard of English and American
    measure.
    [1913 Webster]
 
   5. The penis.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A long piece of timber, nearly cylindrical,
    tapering toward the ends, and designed to support and
    extend a square sail. A yard is usually hung by the center
    to the mast. See Illust. of {Ship}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) A place where moose or deer herd together in
    winter for pasture, protection, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Golden Yard}, or {Yard and Ell} (Astron.), a popular name of
    the three stars in the belt of Orion.
 
   {Under yard} [i. e., under the rod], under contract. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yard \Yard\, v. t.
   To confine (cattle) to the yard; to shut up, or keep, in a
   yard; as, to yard cows.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yard
   n 1: a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44
      centimeters; originally taken to be the average length of a
      stride [syn: {yard}, {pace}]
   2: the enclosed land around a house or other building; "it was a
     small house with almost no yard" [syn: {yard}, {grounds},
     {curtilage}]
   3: a tract of land enclosed for particular activities (sometimes
     paved and usually associated with buildings); "they opened a
     repair yard on the edge of town"
   4: the cardinal number that is the product of 10 and 100 [syn:
     {thousand}, {one thousand}, {1000}, {M}, {K}, {chiliad}, {G},
     {grand}, {thou}, {yard}]
   5: a unit of volume (as for sand or gravel) [syn: {cubic yard},
     {yard}]
   6: a tract of land where logs are accumulated
   7: an area having a network of railway tracks and sidings for
     storage and maintenance of cars and engines [syn: {yard},
     {railway yard}, {railyard}]
   8: a long horizontal spar tapered at the end and used to support
     and spread a square sail or lateen
   9: an enclosure for animals (as chicken or livestock)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 yard [jɑrt]
   yard
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Yard [jart] (n) , s.(m )
   yard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top