Search result for

who

(155 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -who-, *who*
English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
WHO[ABBR] องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)
who[PRON] ใคร
who[PRON] บุคคลซึ่ง, See also: บุคคลที่
whoa[INT] หยุด (โดยเฉพาะใช้สั่งม้า)
whom[PRON] ใคร (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who), See also: ผู้ใด (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)
whop[VT] ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบอย่างแรง
whop[N] การตีอย่างแรง, See also: การทุบอย่างแรง, Syn. knock, swat
whole[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น, Syn. all, complete, entire, Ant. incomplete, partial
whole[ADV] สมบูรณ์, See also: ครบถ้วน
whole[N] สิ่งที่ครบถ้วน, See also: สิ่งที่สมบูรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
who(ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)
who'd(ฮูด) abbr. who would
who'll(ฮูล) abbr. who will,who shall
who're(ฮู'เออะ) abbr. who are
who's(ฮูซ) abbr. who is,who has
whoa(โว) interj. หยุด! (โดยเฉพาะใช้สั่งม้า)
whodunit(ฮูดัน'อิท) n. นวนิยายนักสืบ (Who did it?)
whodunnit(ฮูดัน'อิท) n. นวนิยายนักสืบ (Who did it?)
whoe'er(ฮูแอร์') pron. =whoever
whoever(ฮูเอฟ'เวอะ) pron. ใครก็ตาม,ใคร,ผู้ใด,บุคคลใด

English-Thai: Nontri Dictionary
who(pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่
whoever(pro) ใครๆ ก็ตาม,ผู้ใดที่,ไม่ว่าใครก็ตาม
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
whole(n) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั้งมวล
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesale(n) การขายส่ง
wholesale(vt) ขายส่ง
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
wholesome(adj) เหมาะแก่สุขภาพ,เป็นประโยชน์
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
who's who ballotบัตรเลือกตั้งมีชีวประวัติย่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whoeverผู้ใด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole bloodสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole bloodเลือดครบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whole turnover insuranceการประกันภัยยอดรวมธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole, committee of theคณะกรรมาธิการเต็มสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wholesaleการขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesalerผู้ขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whole and parts (Philosophy)องค์รวมและแยกส่วน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Whole body counterเครื่องวัดรังสีทั่วร่างกาย, เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีภายในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เครื่องมือนี้ใช้เครื่องกำบังที่หนา เพื่อกำบังรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ [นิวเคลียร์]
Whole kernelsข้าวเต็มเมล็ด [การค้าระหว่างประเทศ]
Wholesale priceราคาขายส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Wholesale price indexesดัชนีราคาขายส่ง [TU Subject Heading]
Wholesale tradeการค่าส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Wholesale tradeการขายส่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wholegrain (n ) ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย
See also: S. whole-grain; whole seed,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
Who gave this to you?ใครให้คุณมา? The Serena Also Rises (2008)
Bart, I'm not ashamed of who I am.บาร์ท ฉันไม่อายในสิ่งที่ฉันเป็นหรอกนะ The Serena Also Rises (2008)
Who knows?ใครจะรู้หละ? The Serena Also Rises (2008)
- There's nothing honest about it. - Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa.มันไม่พอหรอกโว้ยยย // เฮ้ โววๆ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Who knew there was a sex club behind the white castle?คุณรู้ไหมว่ามีเซ็กส์คลับหลังปราสาทขาว The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
Serena, I've only known you for a few weeks, but it's pretty clear you've spent your whole life worrying about Blair and what she thinks and how she feels.เซรีน่า ถึงฉันจะรู้จักเธอมาแค่ไม่กี่อาทิตย์ แต่เห็นได้ชัดเลยว่า เธอใช้ทั้งชีวิต กังวลเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของแบลร์ The Serena Also Rises (2008)
Who changed it? !ใครเปลี่ยนมัน ! The Serena Also Rises (2008)
Who put Serena and that Poppy person in the front row?ใครกันเอายัยเซรีน่ากับ Poppy ไปอยู่แถวหน้าสุดหนะ The Serena Also Rises (2008)
Then find someone who does know.งั้นก็หาใครสักคนที่คุณคิดว่าเค้ารู้สิ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whoI have a friend whose father is the captain of a big ship.
whoI know a woman whose first and last names are the same as mine.
whoWho will succeed to your father's business?
whoWho's in charge of the sales section?
whoI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
whoThose who send in jumble will, without exception, receive a present.
whoDid you read the whole book?
whoI met a group of hikers, some of whom were university students.
whoThose who violate the rules will be punished.
whoWho's in charge of this section?
whoShe is a singer whose reputation is growing fast.
whoThe candidate waved his hand to whomever he saw.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮู[N] World Health Organization, See also: WHO, Syn. องค์การอนามัยโลก
ใครก็ตาม[PRON] whoever, See also: anybody, anyone, Syn. ผู้ใดก็ตาม, ไม่ว่าใคร, Example: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป, Count unit: คน, Thai definition: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
ค้าส่ง[N] wholesale, Syn. ธุรกิจค้าส่ง, Ant. ค้าปลีก, Example: แม็คโคร ถือเป็นผู้บุกเบิกพลิกโฉมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งของไทย, Thai definition: เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ธุรกิจค้าส่ง[N] wholesale business, Syn. ธุรกิจขายส่ง, Example: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า ในปีนี้ธุรกิจค้าส่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว, Thai definition: ธุรกิจที่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
ผู้ค้าส่ง[N] wholesaler, Syn. ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง, Ant. ผู้ค้าปลีก, Example: บรรดาผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งต่างได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง, Thai definition: ตัวกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าปลีก
องค์การอนามัยโลก[N] World Health Organization, See also: WHO, Example: องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานว่าน้ำดื่มควรมีไนเตรตไม่เกิน10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: องค์กรที่คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก
ครบชุด[ADJ] whole set of, See also: full set of, Example: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน, Thai definition: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
รวด[ADV] wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
ราคาขายส่ง[N] wholesale price, Syn. ราคาส่ง, Ant. ราคาขายปลีก, ราคาปลีก, Example: การกำหนดราคาน้ำมันทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่งของไทย ไม่ค่อยเป็นไปตามราคาตลาดโลก, Thai definition: ราคาขายให้แก่ร้านค้าย่อย มักเป็นสินค้าจำนวนมาก ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam   FR: viager ; à vie
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who   FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisutjai) EN: wholeheartedly   
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHO    HH UW1
WHOM    HH UW1 M
WHOA    HH OW1
WHOA    HH W OW1
WHOA    W OW1
WHOLE    HH OW1 L
WHO'S    HH UW1 Z
WHOOP    HH W UW1 P
WHOOP    W UW1 P
WHO'D    HH UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
WHO    (n) (d uh2 b l y uu ei2 ch ou1)
who    (prp) (h uu)
whoa    (uh) (w ou1)
whom    (prp) (h uu m)
whop    (v) (w o1 p)
whove    (n) (w ou v)
who'd    (v) (h uu d)
who's    (v) (h uu z)
whole    (n) (h ou1 l)
whoop    (v) (h uu1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich lass' mich doch nicht verarschen!Who do they take me for? [Add to Longdo]
Ich lass' mich doch nicht verarschen!Who do they think I am? [Add to Longdo]
Mit wem sind Sie verabredet?Who is your date? [Add to Longdo]
Von wem stammt eigentlich die Idee?Who originated the idea, by the way? [Add to Longdo]
Wen kümmert es?Who cares? [Add to Longdo]
Wer Vergnügen schenkt, wird Freude erhalten.Who pleasure gives shall joy receive. [Add to Longdo]
Wer glaubt das schon?Who on earth believes that? [Add to Longdo]
Wer hat dich darauf gebracht?Who put you up to it? [Add to Longdo]
Wer ist einverstanden?Who is in favour? [Add to Longdo]
Wer kann es ihm verdenken?Who can blame him? [Add to Longdo]
Wer mag es ihm gesagt haben?Who might have told him? [Add to Longdo]
Wer weiß?Who knows? [Add to Longdo]
Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben?Who do you think you're talking to? [Add to Longdo]
WHO : WeltgesundheitsorganisationWHO : World Health Organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul [Add to Longdo]
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes [Add to Longdo]
何人[hé rén, ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] who [Add to Longdo]
全天[quán tiān, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧㄢ, ] whole day [Add to Longdo]
全家[quán jiā, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ, ] whole family [Add to Longdo]
全本[quán běn, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, ] whole edition; whole performance (of Chinese opera) [Add to Longdo]
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] wholly owned subsidiary [Add to Longdo]
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, ] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ── [Add to Longdo]
全部[quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, ] whole; entire; complete [Add to Longdo]
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , ] whole tone (musical interval) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
フーイズ[ふーいず, fu-izu] whois [Add to Longdo]
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Who \Who\, pron. [Possess. {whose}; object. {Whom}.] [OE. who,
   wha, AS. hw[=a], interrogative pron., neut. hw[ae]t; akin to
   OFries. hwa, neut. hwet, OS. hw[=e], neut. hwat, D. wie,
   neut. wat, G. wer, neut. was, OHG. wer, hwer, neut. waz,
   hwaz, Icel. hvat, neut., Dan. hvo, neut. hvad, Sw. ho, hvem,
   neut. hvad, Goth. hwas, fem. hw[=o], neut. hwa, Lith. kas,
   Ir. & Gael. co, W. pwy, L. quod, neuter of qui, Gr. po`teros
   whether, Skr. kas. [root]182. Cf. {How}, {Quantity},
   {Quorum}, {Quote}, {Ubiquity}, {What}, {When}, {Where},
   {Whether}, {Which}, {Whither}, {Whom}, {Why}.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, an interrogative pronoun, later, a relative
    pronoun also; -- used always substantively, and either as
    singular or plural. See the Note under {What}, pron., 1.
    As interrogative pronouns, who and whom ask the question:
    What or which person or persons? Who and whom, as relative
    pronouns (in the sense of that), are properly used of
    persons (corresponding to which, as applied to things),
    but are sometimes, less properly and now rarely, used of
    animals, plants, etc. Who and whom, as compound relatives,
    are also used especially of persons, meaning the person
    that; the persons that; the one that; whosoever. "Let who
    will be President." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       [He] should not tell whose children they were.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       There thou tell'st of kings, and who aspire;
       Who fall, who rise, who triumph, who do moan.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Adders who with cloven tongues
       Do hiss into madness.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whom I could pity thus forlorn.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How hard is our fate, who serve in the state.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Who cheapens life, abates the fear of death.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       The brace of large greyhounds, who were the
       companions of his sports.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. One; any; one. [Obs., except in the archaic phrase, as who
    should say.]
    [1913 Webster]
 
       As who should say, it were a very dangerous matter
       if a man in any point should be found wiser than his
       forefathers were.           --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 WHO
   n 1: a United Nations agency to coordinate international health
      activities and to help governments improve health services
      [syn: {World Health Organization}, {WHO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top