Search result for

wharfs

(104 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wharfs-, *wharfs*, wharf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wharfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wharfs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wharf[N] ท่าเรือ, See also: ท่า, ท่าเทียบเรือ, Syn. jetty, pier, quay
wharf[VI] เทียบเรือที่ท่า
wharf[VT] เทียบเรือที่ท่า
wharf[VT] ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ
wharfage[N] การใช้ท่าเทียบเรือ
wharfage[N] ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ, See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
wharfage[N] ท่าเทียบเรือหลายๆ ท่า
wharfinger[N] เจ้าของท่าเรือ, See also: ผู้ควบคุมท่าเรือ, ผู้จัดการท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wharf(วอร์ฟ) n. ท่าเรือ,ท่าเรือใหญ่ vt. จัดให้มีท่าเรือ,เก็บไว้ในท่าเรือ,เอาเข้าท่าเรือ vi. ผูกกับท่าเรือ, Syn. dock,pier,quay,jetty
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ,ค่าจอดท่าเรือ,ค่าท่า,ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
wharfie(วอร์ฟ'ฟี) n. กรรมกรท่าเรือ
wharfinger(วอร์ฟ'ฟินเจอะ) n. เจ้าของท่าเรือ,ผู้ควบคุมท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
wharf(n) ท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufferance wharfท่าเรืออนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wants to meet at the wharf.นัดเจอกันที่ท่าเรือ ไปกันเถอะ Na Triobloidi (2009)
Knew that the cell phone was at the wharf.เรารู้ว่าโทรศัพท์มือถือนั่น อยู่ที่ท่าเรือ Na Triobloidi (2009)
The death of Standish was a real mystery until you used the same compound, to blow up the wharf.ความตายของสแตนนิช เป็นเรื่องลึกลับของจริง จนกระทั่งคุณใช้ดินปืน ชนิดเดียวกันที่ท่าเรือนั่น Sherlock Holmes (2009)
What are you staring at, wharf rat?แกมองอะไร ไอหนูท่าเรือ Absolution (2012)
There are spies watching this house... and probably every dock and wharf in the town.มีสายลับดูบ้านนี้ ... ... และอาจจะทุกท่าเรือ และท่าเรือที่อยู่ในเมือง The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Canary Wharf, please.ไป Canary Wharf ค่ะ Fire: Part 2 (2013)
Orphans, grew up on the wharf, both in a hurry to be called men.เด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมาบนท่า เทียบเรือ, ทั้งสองรีบร้อนที่จะถูกเรียกว่า คน In the Heart of the Sea (2015)
Nicholls street wharf. Espin out.นิโคลส์ สตรีท วอร์ฟ เอสพิน เลิกกัน Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Nicholls street wharf.นิโคลส์ สตรีท วอร์ฟ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Officer down, nicholls wharf.เจ้าหน้าที่ถูกยิง ที่นิโคลส์ วอร์ฟ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
47859 WHARF ROAD.มัลคอล์ม สมิธ ที่ปรึกษาความมั่นคง Jason Bourne (2016)
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า Airplane! (1980)
Were you at the wharf?ไปที่ทะเลสาบกันมาใช่ไหม A Tale of Two Sisters (2003)
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
This afternoon, I witnessed an autopsy of a young woman who washed up off the poland Wharf.so she wouId appear to be just another disaster victim. A disaster that hadn't happened yet. Deja Vu (2006)
We got Miami Wharf Cafe,Sonjou...ทั้งไมอามี่ วาร์ฟ คาเฟ่ ทั้งซอนจู... Cheating Death (2008)
Young man, are you sure this is the right way to Fisherman's Wharf?Junger Mann, sind Sie sicher, dass es der richtige Weg zu Fisherman's Wharf ist? Knight of the Drones (1984)
Marty's Restaurant, Fisherman's Wharf, Chinatown."Marty's Restaurant", Fisherman's Wharf... Chinatown. Steele Trying (1985)
After dinner, why don't we scour Fisherman's Wharf... perhaps take a wander down by the-Lassen Sie uns nach dem Essen durch Fisherman's Wharf spazieren. Steele Trying (1985)
Sell snow cones on Fisherman's Wharf?Eis an der Fisherman's Wharf verkaufen? Salvador (1986)
You should go down to Chinatown and Fisherman's Wharf.Sie sollten nach Chinatown und Fisherman's Wharf gehen. Crushed (1992)
No more sucking down a bucket of oysters at the Wharf.Nie wieder einen Eimer Austern schlürfen beim Fisherman's WharfDead Man Dating (1998)
No Canary Wharf... whatsit.Keine Canary Wharf Dingsbums. The Nine Lives of Tomas Katz (2000)
Reporting live from Pier 39 on Fisherman's Wharf I'm Kelly Lange from San Francisco.Das war Kelly Lange mit einem Livebericht vom Fisherman's Wharf in San Francisco. Half Past Dead (2002)
West Wharf?Ins West WharfDreamcatcher (2003)
-West Wharf, right?- West Wharf, ja ? Dreamcatcher (2003)
Just some innocent fried clams at the West Wharf!Das waren doch bloß 'n paar lächerliche Muscheln im "West Wharf" ! Dreamcatcher (2003)
- Yeah. - Get hold of him.Wachschutz an der Trinity WharfGreen Street Hooligans (2005)
I'm going with you to that wharf tomorrow.Ich werd auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr morgen zur Wharf geht. Green Street Hooligans (2005)
What about the battle of Canary Wharf?Was ist mir der Schlacht von Canary WharfEverything Changes (2006)
They were behind the Battle of Canary Wharf.- Sie steckten hinter dem Kampf von Canary WharfThe Runaway Bride (2006)
It was the end of the Canary Wharf battle.Es war das Ende der Schlacht von Canary WharfCyberwoman (2006)
The old regime was destroyed at Canary Wharf.Das alte Regime wurde bei Canary Wharf zerstört. The Sound of Drums (2007)
Alcatraz or Fisherman's Wharf?Alcatraz oder Fisherman's WharfBachelor Party (2007)
She worked at Canary Wharf.Sie arbeitete in Canary WharfSmith and Jones (2007)
Fisherman's wharf?Fisherman's WharfThe Butler's Escape (2012)
The city, near to Canary Wharf.- Bei der Canary WharfRedemption (2013)
Tell us who we are, how we should be.St. Paul's Wharfside. Dynamite and a Woman (2013)
Of course it is not! These animals, whilst never dear, still cost. And all men of science must economise.Von allen, die St. Paul's Wharfside in ein Elektrizitätswerk verwandeln wollen, kassierte Knightly Geld. Dynamite and a Woman (2013)
Of all the men who waited on Mr Knightly's influence, it is perhaps Mr Ferranti who placed the most at stake.Ich muss Sie fragen, ob Sie Knightly bestochen haben, damit er Ihr Angebot für St. Paul's Wharfside unterstützt. Dynamite and a Woman (2013)
I have a surfeit of those already. No.Ich plane den Umbau von St. Paul's Wharfside. Our Betrayal: Part 2 (2013)
However, he is a Limehouse man, and this slum that Obsidian now owns falling within his influence, he would make an exemplary associate for whichever vicious acts of disguise and persuasion and enforcement may be required.Einen Monat, nachdem sie abgereist sind, überträgt Stephan ihren gesamten Besitz in St. Paul's Wharfside an ein Unternehmen namens Obsidian Estates. Prompt verschwindet auch Stephan von der Erdoberfläche. Our Betrayal: Part 2 (2013)
Nicholls Street Wharf.Nicholls Street WharfJack Reacher: Never Go Back (2016)
Nicholls Street Wharf.Nicholls Street WharfJack Reacher: Never Go Back (2016)
Officer down, Nicholls Wharf.Wurde angeschossen, Nicholls WharfJack Reacher: Never Go Back (2016)
There's a junkyard ahead on Wharf. Maybe try there.Versuch's am Schrottplatz an der WharfSomething's Gotta Give (2016)
Wharf Road, number 17.Wharf Road, Nummer 17. A Simple Plan (2016)
It looks like it's received docking permission for Canary Wharf, East London.Es erhielt Anlegeerlaubnis für die Canary Wharf, East London. Stratton (2017)
There's a place on Fisherman's Wharf-In Fisherman's Wharf gibt es ein Restaurant. Flying Tigers (1942)
When you get off, drive down to Fisherman's Wharf.Wenn du Schluss hast, fahr zum Fisherman's WharfExperiment in Terror (1962)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าจอดเรือ[N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ[N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่า[N] wharf, See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry, Example: สุทิตายืนรอเรือที่ท่า, Count unit: ท่า, Thai definition: ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ, โดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด
ท่าเรือ[N] harbour, See also: harbor, sea port, port, wharf, Example: ที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากสนามบิน และท่าเรือไม่ถึง 20 กิโลเมตร, Count unit: ท่า, แห่ง, Thai definition: ที่จอดเรือ
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานหัวเดียว[n. exp.] (saphān hūa dīo) EN: landing ; wharf   
สะพานท่าน้ำ[n. exp.] (saphān thānām) EN: landing ; wharf   
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry   FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour = harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing   FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m]
ท่าเทียบเรือ[n.] (thāthīep reūa) EN: wharf ; marina   FR: ponton [m] ; appontement [m] ; quai [m] ; marina [f]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHARF    W AO1 R F
WHARF    HH W AO1 R F
WHARFF    W AA1 R F
WHARFF    HH W AA1 R F
WHARF'S    W AO1 R F S
WHARF'S    HH W AO1 R F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wharf    (n) (w oo1 f)
wharfs    (n) (w oo1 f s)
wharfage    (n) (w oo1 f i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hafengebühr {f}; Kainutzungsgebühr {f}; Werftgebühr {f}wharfage [Add to Longdo]
Kai {m}; Anlegeplatz {m} | Kaje {pl}; Anlegeplätze {pl}wharf | wharves; wharfs [Add to Longdo]
Kaianlage {f}wharfage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岸頭[がんとう, gantou] (n) shore; wharf [Add to Longdo]
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P) [Add to Longdo]
桟橋[さんばし(P);さんきょう, sanbashi (P); sankyou] (n) wharf; bridge; jetty; pier; (P) [Add to Longdo]
船場;舟場[ふなば, funaba] (n) (arch) wharf; quay; dock [Add to Longdo]
船着き場;舟着き場;船着場;舟着場[ふなつきば, funatsukiba] (n) harbour; harbor; landing place; wharf; anchorage [Add to Longdo]
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica) [Add to Longdo]
波止場[はとば, hatoba] (n) wharf; quay; landing-stage; jetty; (P) [Add to Longdo]
埠頭;ふ頭;阜頭(iK)[ふとう, futou] (n) pier; wharf; quay [Add to Longdo]
碼頭[マートー, ma-to-] (n) (obsc) wharf (chi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name [Add to Longdo]
港埠[gǎng bù, ㄍㄤˇ ㄅㄨˋ, ] port; wharf; sea terminal [Add to Longdo]
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] dock; pier; wharf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wharf \Wharf\, n.; pl. {Wharfs}or {Wharves}. [AS. hwerf, hwearf,
   a returning, a change, from hweorfan to turn, turn about, go
   about; akin to D. werf a wharf, G. werft, Sw. varf a
   shipbuilder's yard, Dan. verft wharf, dockyard, G. werben to
   enlist, to engage, woo, OHG. werban to turn about, go about,
   be active or occupied, Icel. hverfa to turn, Goth.
   hwa['i]rban, hwarb[=o]n, to walk. Cf. {Whirl}.]
   [1913 Webster]
   1. A structure or platform of timber, masonry, iron, earth,
    or other material, built on the shore of a harbor, river,
    canal, or the like, and usually extending from the shore
    to deep water, so that vessels may lie close alongside to
    receive and discharge cargo, passengers, etc.; a quay; a
    pier.
    [1913 Webster]
 
       Commerce pushes its wharves into the sea.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Out upon the wharfs they came,
       Knight and burgher, lord and dame.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: The plural of this word is generally written wharves in
      the United States, and wharfs in England; but many
      recent English writers use wharves.
      [1913 Webster]
 
   2. [AS. hwearf.] The bank of a river, or the shore of the
    sea. [Obs.] "The fat weed that roots itself in ease on
    Lethe wharf." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Wharf boat}, a kind of boat moored at the bank of a river,
    and used for a wharf, in places where the height of the
    water is so variable that a fixed wharf would be useless.
    [U. S.] --Bartlett.
 
   {Wharf rat}. (Zool.)
    (a) The common brown rat.
    (b) A neglected boy who lives around the wharfs. [Slang]
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top