Search result for

war

(211 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -war-, *war*
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
war[N] สงคราม, See also: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง, Syn. battle, combat, fight
war[N] ระยะเวลาที่ทำสงคราม, See also: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม
war[N] ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป
war[VI] ทำสงคราม, See also: ต่อสู้
ward[SUF] ทิศทาง
ward[N] เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)
ward[N] แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน, Syn. conton, department, parish, arrondissement
ward[N] เขตต่างๆ ในเรือนจำ
ward[N] เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง, Syn. adopted child, foster child, orphan
ward[N] บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
war(วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม, Syn. warfare,fight
war babyเด็กที่เกิดในยามสงคราม
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
war dancen. การเต้นระบำก่อนรบ
war gamen. การซ้อมรบ,เกมรบ
war godn. เทพเจ้าแห่งสงคราม
war lordn. ผู้นำทางทหาร,ขุนศึก, Syn. warlord ,military leader
war nosen. ปลายขีปนาวุธที่บรรจุด้วยระเบิด,หัวกระสุน
war paintn. สีทาตามใบหน้าและลำตัวของอินดียนแดงที่กำลังจะออกศึก
war whoopn. การกู่ร้องเข้าโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
war(n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ
war(vi) ทำสงคราม,ต่อสู้,สู้รบ,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ทำศึก
warble(n) เสียงรัว,การเพรียกร้อง
warble(vi) พูดรัว
warbler(n) นกกระจิบ,คนร้องเพลง
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่
ward(vt) คุ้มครอง,ปกป้อง,ดูแลรักษา
warden(n) ผู้ดูแล,ผู้ป้องกัน,ยาม,พัศดี
warder(n) ทหารยาม,ผู้ป้องกัน,ผู้คุม,ยาม,พัศดี
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war cabinetคณะรัฐมนตรีสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war clauseข้อกำหนดภัยสงคราม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war clauseข้อกำหนดภัยสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war contrabandของต้องห้ามยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war criminalอาชญากรสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
War (International law)สงคราม (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
War (Islamic law)สงคราม (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
War (Philosophy)สงคราม (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
War ; Warsสงคราม [TU Subject Heading]
War and emergency legislationการออกกฎหมายในภาวะสงครามและภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]
War criminalsอาชญากรสงคราม [TU Subject Heading]
War filmsภาพยนตร์สงคราม [TU Subject Heading]
War memorialsอนุสรณ์สถานสงคราม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
War Ensignธงชัยสมรภูมิ เป็นธงที่ถูกชักไว้บนเรือรบเพื่อแสดงสัญชาติของเรือรบ อาจมีการชักธงนี้ไว้บนบกในดินแดนที่กองทัพเจ้าของธงยึดครองอยู่ อาทิ เมื่อเยอรมนีเข้ายึดกรุงปารีสในปี ค.ศ. 1940 มีการชักธงชัยสมรภูมิเยอรมันไว้บนยอดหอไอเฟลเพื่อสื่อว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพเยอรมัน
warbler (n ) นกพง
warison[\WAIR-uh-sun\] (n) เสียงแตรสั่งโจมตี
warlock[วอ-ล๊อค] (n ) กุญแจแห่งสงคราม
Warp Knittingการถักผ้าแนวดิ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena's just been keeping my seat warm.เซรีน่าจะเป้นคนปกป้องบัลลังค์ของฉันเอง The Serena Also Rises (2008)
- You need me. - There is no war.เธอต้องการฉัน // มันจะไม่มีสงครามอะไรทั้งนั้น The Serena Also Rises (2008)
Your throne's in Danger, and you can't wage war on Serena without an ally.และเธอจะทำสงครามกับเซรีน่าไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ร่วมอุดมการณ์นะ The Serena Also Rises (2008)
It's a declaration of war.มันคือการประกาศสงคราม The Ex-Files (2008)
Don't say we didn't try to warn you.อย่าพูดเชียวนะว่าเราไม่ได้เตือนคุณ The Ex-Files (2008)
Something to keep you warm.นี่จะช่วยให้เธอดีขึ้น The Ex-Files (2008)
The casualties of war.ความเสียหายจากสงครามน่ะ The Ex-Files (2008)
Oh, hey! I thought that was you. A little warm for a run, isn't it?เฮ้ ผมนึกแล้วว่าต้องเป็นคุณ ออกกำลังเหรอครับ? The Dark Night (2008)
So she can warn me about the effects of too much tox?เจอแล้วเธอจะได้เตือนฉันเรื่อง ผลของการทำโบท๊อกซ์รึไง ? Never Been Marcused (2008)
God knows why. where's warren jeffs?พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าทำไม - warren jeffs อยู่ไหน ? The Magnificent Archibalds (2008)
Because I would love this cold war of theirs to end before the holidays.โทรกลับด้วย เพราะผมอยากจะให้สงครามเย็นของเจนนี่และพ่อ - จบลงก่อนถึงช่วงวันหยุด.. พูดถึงก็.. The Magnificent Archibalds (2008)
But Daddy Warbucks don't grow on trees...แต่คุณพ่อวาบัก คงไม่มีลูกที่โตบนต้นไม้ ... ......... Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warA breakdown in the negotiations will mean war.
warAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
warA chain of events led to the outbreak of the war.
warActually, the earth is getting warmer.
warAfter a brief peace, war broke out again.
warAfter a succession of warm days, the weather became cold.
warAfter decades of civil war, order was restored.
warAfter the war, Britain had many colonies.
warAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
warAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
warAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
warA great change has come about after the war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ป้ายเตือนภัย[N] warning sign
เตือนภัย[V] warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
สงคราม[N] war, Syn. การศึก, การสู้รบ, การทำศึก, การรบพุ่ง
อาชญากรสงคราม[N] war criminal, Example: ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้จัดเตรียมข้อหาอาชญากรสงครามไว้ให้กับประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซน, Thai definition: ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม
สงครามประสาท[N] war of nerves, Example: อุณหภูมิการเมืองยิ่งร้อนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งสองฝ่ายเล่นสงครามประสาท งัดเอาวิชามารออกมาถล่มทำลายฝ่ายตรงข้าม
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākøn songkhrām = ātchayākøn songkhrām) EN: war criminal   FR: criminel de guerre [m]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprakan sinkhā) EN: warranty   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAR    W AO1 R
WARM    W AO1 R M
WARE    W EH1 R
WARF    W AO1 R F
WARP    W AO1 R P
WARK    W AO1 R K
WARN    W AO1 R N
WARR    W AO1 R
WARD    W AO1 R D
WARS    W AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
war    (v) (w oo1 r)
Ware    (n) (w e@1 r)
ward    (v) (w oo1 d)
ware    (v) (w e@1 r)
warm    (v) (w oo1 m)
warn    (v) (w oo1 n)
warp    (v) (w oo1 p)
wars    (v) (w oo1 z)
wart    (n) (w oo1 t)
wary    (j) (w e@1 r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
悪い[わるい, warui] (adj) ไม่ดี, เลว, แย่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
割る[わる, waru] Thai: ทำแตก English: to break
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
割合[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
割合[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively

German-Thai: Longdo Dictionary
warเป็น อยู่ คือ (คล้าย was ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
wäre, See also: wären
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriffskrieg {m}war of aggression [Add to Longdo]
Eroberungskrieg {m} | Eroberungskriege {pl}war of conquest | wars of conquest [Add to Longdo]
Kampfgas {n} | Kampfgase {pl}war gas | war gases [Add to Longdo]
Krieg {m} | Kriege {pl} | Krieg führen gegen | Krieg führend | im Krieg | vom Krieg betroffenwar | wars | to make war on | waring | at war | war-affected [Add to Longdo]
Kriegsgefangenschaft {f}war captivity [Add to Longdo]
Kriegsopfer {n}war victim [Add to Longdo]
Kriegsschaden {m}; Kriegsschäden {pl}war damage [Add to Longdo]
Kriegsspiel {n}war game [Add to Longdo]
Kriegsstärke {f} [mil.]war establishment [Add to Longdo]
Kriegstanz {m}war dance [Add to Longdo]
Kriegsverbrechen {n}war crime [Add to Longdo]
Kriegsverbrecher {m}war criminal [Add to Longdo]
Kriegsverbrecherprozess {m}war crimes trial [Add to Longdo]
Nervenkrieg {m}war of nerves [Add to Longdo]
Schlachtross {n} | Schlachtrosse {pl}war horse | war horses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing [Add to Longdo]
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, ] warranty period; still under guarantee [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; admonish [Add to Longdo]
兵舰[bīng jiàn, ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] warship [Add to Longdo]
典狱长[diǎn yù zhǎng, ㄉㄧㄢˇ ㄩˋ ㄓㄤˇ, / ] warden [Add to Longdo]
南征北伐[nán zhēng běi fá, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters [Add to Longdo]
南征北战[nán zhēng běi zhàn, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄓㄢˋ, / ] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters [Add to Longdo]
南征北讨[nán zhēng běi tǎo, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄊㄠˇ, / ] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters [Add to Longdo]
反恐战争[fǎn kǒng zhàn zhēng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war on terrorism [Add to Longdo]
反袁斗争[fǎn Yuán dòu zhēng, ㄈㄢˇ ㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] war of 1915 against Yuan Shikai and for the Republic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
[わり, wari] Verhaeltnis, Gewinn, 10 % [Add to Longdo]
割り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
割る[わる, waru] teilen, trennen, spalten [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
割合[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
商標[しょうひょう, shouhyou] Warenzeichen [Add to Longdo]
待つ[まつ, matsu] warten, erwarten [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 War \War\, a.
   Ware; aware. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 War \War\, n. [OE. & AS. werre; akin to OHG. werra scandal,
   quarrel, sedition, werran to confound, mix, D. warren, G.
   wirren, verwirren, to embroil, confound, disturb, and perhaps
   to E. worse; cf. OF. werre war, F. querre, of Teutonic
   origin. Cf. {Guerrilla}, {Warrior}.]
   [1913 Webster]
   1. A contest between nations or states, carried on by force,
    whether for defence, for revenging insults and redressing
    wrongs, for the extension of commerce, for the acquisition
    of territory, for obtaining and establishing the
    superiority and dominion of one over the other, or for any
    other purpose; armed conflict of sovereign powers;
    declared and open hostilities.
    [1913 Webster]
 
       Men will ever distinguish war from mere bloodshed.
                          --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   Note: As war is the contest of nations or states, it always
      implies that such contest is authorized by the monarch
      or the sovereign power of the nation. A war begun by
      attacking another nation, is called an offensive war,
      and such attack is aggressive. War undertaken to repel
      invasion, or the attacks of an enemy, is called
      defensive.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) A condition of belligerency to be maintained by
    physical force. In this sense, levying war against the
    sovereign authority is treason.
    [1913 Webster]
 
   3. Instruments of war. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       His complement of stores, and total war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. Forces; army. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       On their embattled ranks the waves return,
       And overwhelm their war.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The profession of arms; the art of war.
    [1913 Webster]
 
       Thou art but a youth, and he is a man of war from
       his youth.              --1 Sam. xvii.
                          33.
    [1913 Webster]
 
   6. a state of opposition or contest; an act of opposition; an
    inimical contest, act, or action; enmity; hostility.
    "Raised impious war in heaven." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The words of his mouth were smoother than butter,
       but war was in his heart.       --Ps. lv. 21.
    [1913 Webster]
 
   {Civil war}, a war between different sections or parties of
    the same country or nation.
 
   {Holy war}. See under {Holy}.
 
   {Man of war}. (Naut.) See in the Vocabulary.
 
   {Public war}, a war between independent sovereign states.
 
   {War cry}, a cry or signal used in war; as, the Indian war
    cry.
 
   {War dance}, a dance among savages preliminary to going to
    war. Among the North American Indians, it is begun by some
    distinguished chief, and whoever joins in it thereby
    enlists as one of the party engaged in a warlike
    excursion. --Schoolcraft.
 
   {War field}, a field of war or battle.
 
   {War horse}, a horse used in war; the horse of a cavalry
    soldier; especially, a strong, powerful, spirited horse
    for military service; a charger.
 
   {War paint}, paint put on the face and other parts of the
    body by savages, as a token of going to war. "Wash the war
    paint from your faces." --Longfellow.
 
   {War song}, a song of or pertaining to war; especially, among
    the American Indians, a song at the war dance, full of
    incitements to military ardor.
 
   {War whoop}, a war cry, especially that uttered by the
    American Indians.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 War \War\, v. t.
   1. To make war upon; to fight. [R.]
    [1913 Webster]
 
       To war the Scot, and borders to defend. --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry on, as a contest; to wage. [R.]
    [1913 Webster]
 
       That thou . . . mightest war a good warfare. --Tim.
                          i. 18.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 War \War\, v. i. [imp. & p. p. {Warred}; p. pr. & vb. n.
   {Warring}.]
   1. To make war; to invade or attack a state or nation with
    force of arms; to carry on hostilities; to be in a state
    by violence.
    [1913 Webster]
 
       Rezin the king of Syria, and Pekah the son of
       Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem
       to war against it.          --Isa. vii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Why should I war without the walls of Troy? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Our countrymen were warring on that day! --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend; to strive violently; to fight. "Lusts which
    war against the soul." --1 Pet. ii. 11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 war
   n 1: the waging of armed conflict against an enemy; "thousands
      of people were killed in the war" [syn: {war}, {warfare}]
   2: a legal state created by a declaration of war and ended by
     official declaration during which the international rules of
     war apply; "war was declared in November but actual fighting
     did not begin until the following spring" [syn: {war}, {state
     of war}] [ant: {peace}]
   3: an active struggle between competing entities; "a price war";
     "a war of wits"; "diplomatic warfare" [syn: {war}, {warfare}]
   4: a concerted campaign to end something that is injurious; "the
     war on poverty"; "the war against crime"
   v 1: make or wage war [ant: {make peace}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WAR
     Web Application aRchive (Java)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 war [wɑr]
   confusion; disorder
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 war [vaːr]
   was
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top