Search result for

vermint

(50 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vermint-, *vermint*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vermint มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vermint*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or I can drive coast to coast and I don't have to worry about the roads being mined.Oder ich kann von Küste zu Küste fahren und muss keine Angst davor haben, dass die Straßen vermint sind. The Whirlwind (1981)
Vermithrax Pejorative.Verminthrax Pejorative. Dragonslayer (1981)
Vermithrax?Verminthrax. Dragonslayer (1981)
Vermithrax is an old dragon.Verminthrax ist ein alter Drache. Dragonslayer (1981)
All bridges and waterways are mined.Alle Brücken und Wasserstraßen sind vermintEscape from New York (1981)
Like how to get across the 69th street bridge - it's mined, but I know where they're planted.Wie man über die verminte Brücke der 49. Straße kommt. Ich kenne den Minenplan. Escape from New York (1981)
The Bay of Napoles is mined from here to Sicily.Von hier bis Sizilien ist alles vermintThe Skin (1981)
Stop, there are landmines!Bleibt stehen, es ist vermintThe Skin (1981)
Hannibal and B.A. are the guys with the experience below the water line... mining bridges in Nam.Hannibal und B.A. sind die Wasserexperten, die haben in Vietnam Brücken vermintThere's Always a Catch (1983)
This whole place is booby-trapped, but you don't know where.Das ganze Gelände ist vermint, aber du weißt nicht, wo. Deadly Maneuvers (1984)
hannibal: is the place booby-trapped?- Ist der Ort vermintDeadly Maneuvers (1984)
No, MacGyver. It's mined.Nicht, da ist alles vermintThe Human Factor (1986)
Yes, but the whole exhaust outlet is mined from the outside.- Ja... Aber der Ausgang des Entlüftungsstutzens ist vermintThe Human Factor (1986)
They're coming onto a mined beach.- Der Strand ist vermintPirates (1987)
He's mined the whole road going out.Er hat die ganze Straße vermintThe Widowmaker (1987)
I want a defensive position above that ridge mined with everything we've got.Ich will eine verminte Verteidigungsstellung auf dem Hügel. Predator (1987)
Every one of your ships is mined, my finger is on the button, and you're in a very bad position.Ihre Schiffe sind vermint. Mein Finger ist auf dem Knopf. Sie sind in einer misslichen Lage. Chain of Command: Part II (1992)
Did he booby trap the 8th Street entrance?- Hat er den Einstieg vermintRoboCop 3 (1993)
You mined the Corridor!Sie haben den Korridor vermintForce of Nature (1993)
Perimeter is armed.Der Innenraum ist vermintThe Specialist (1994)
So I hit on the idea of mining the asteroid field between Jupiter and Mars.Wir haben das AsteroidenfeId zwischen Jupiter und Mars vermintPoints of Departure (1994)
The entire area has been heavily mined.Es völlig ist vermintThe Last Lap at Luxury (1994)
If we were up to something, we would have mined your harbors.Wenn wir was vorgehabt hätten, hätten wir Ihre Häfen vermintCanadian Bacon (1995)
Starving because the roads have been mined.Sie verhungern, weil die Straßen vermint sind. A Day in the Strife (1995)
There were mines underneath us... and grenades from above.Das ganze Gebiet war vermint, von oben warfen sie Bomben. Princess Mononoke (1997)
I was trapped in the Alpha Quadrant when Captain Sisko mined the entrance to the wormhole.Ich war im Alpha-Quadranten gefangen, als Captain Sisko den Eingang zum Wurmloch verminte. Behind the Lines (1997)
Other expeditions have found that the area around Z'ha'dum is mined... with traps and ancient defense systems.Andere Expeditionen haben entdeckt, dass das Gebiet um Z'ha'dum vermint ist, mit Fallen und veralteten Verteidigungssystemen. Babylon 5: In the Beginning (1998)
They've mined it.Die haben es vermint Ambush (1999)
The whole verandah could be mined.Die gesamte Veranda könnte vermint sein. Ambush (1999)
- It's an old waterworks. Booby-trapped.- Da unten ist alles vermintFortress 2 (2000)
So, Prue, you've booby-trapped our house.Du hast also unser Haus vermintSight Unseen (2000)
It might be booby-trapped.Es könnte vermint sein. No Man's Land (2001)
Is it mined?Ist es vermintNo Man's Land (2001)
Flint wanted to make sure... that nobody could ever steal his treasure... so he rigged this whole planet... to blow higher than a Kalepsian kite!Flint wollte verhindern, dass sein Schatz gestohlen wird, daher hat er den Planeten vermintTreasure Planet (2002)
He mined the tunnel.Vermint hat er ihn auch. Life Is a Miracle (2004)
And built a wall lined with landmines with the help of the United States.Sie haben uns überfallen, uns in die Wüste Algeriens verbannt und eine verminte Mauer gebaut, mit Hilfe der Amerikaner. Chaotic Ana (2007)
He's mined the area.- Er hat den Bereich vermintPlanet of the Ood (2008)
The reactor has been rigged with explosives.Der Reaktor ist vermintUniversal Soldier: Regeneration (2009)
What kind of explosives did you rig the beach with?Mit welchem Sprengstoff hast du den Strand vermintTo the Lighthouse (2009)
This whole place is rigged!Hier ist alles vermintSnowblind (2010)
And put mine on the road with Parkhomenko.Du und Parkhomenko, ihr vermint die Straße. Ballada o bombere (2011)
Looks like the whole road's been booby trapped.Sieht aus, als wär der ganze Weg vermintDarkness on Umbara (2011)
My father braved booby-trapped marshes and the wrath of generals for his journalistic integrity.Mein Vater durchquerte verminte Sümpfe und bot zornigen Generälen die Stirn. Cloud Atlas (2012)
I'm thinking maybe the whole upper left quad is some kind of fucking mine field.Der obere linke Quadrant könnte komplett vermint sein. Riddick (2013)
Probably this whole swamp is mined.Da ist sicher der ganze Sumpf vermintEine andere Zeit (2013)
But unfortunately for you, the entire complex has been wired with C-4.Aber bedauerlicherweise ist der ganze Komplex mit C4 vermintThe Expendables 3 (2014)
Trip wires back there. The clearings probably mined.Da hinten waren Stolperdrähte, das hier ist bestimmt vermintThe Secret Fate of All Life (2014)
This place is very heavily mined!Hier ist es sehr vermintWe Come as Friends (2014)
Yes, it's not mined here.Ja, hier ist es nicht vermintWe Come as Friends (2014)
I need this entire section mined by morning.Der Abschnitt ist bis morgen vermintWe Are Grounders: Part 1 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top