Search result for

venins

(356 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venins-, *venins*, venin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา venins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *venins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening[N] ตอนเย็น, See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ, Syn. dusk, nightfall, twilight
evenings[ADV] ทุกเย็น (ตามปกติ)
ravening[ADJ] ตะกละตะกลาม, See also: ซึ่งแย่งชิง, Syn. hungry, greedy
evening star[N] ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ, See also: ดาวประจำเมือง, Syn. Hesperus, Venus
good evening[N] คำทักทาย / คำบอกลาตอนเย็น
evening dress[N] ชุดราตรี, See also: ชุดที่ใส่ไปงานพิธีการตอนกลางคืน, Syn. evening clothes
evening primrose[N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน, Syn. sundrops

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antivenin(แอนทีเวน' นิน) n. สารต้านพิษงูในเลือดที่เกิดจากการฉีดพิษงูอ่อนมากหลาย ๆ ครั้ง, ซีรัมที่มีสารต้านพิษงูดังกล่าว (an antitoxin)
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
leavening(เลฟ'เวินนิง) n. สารที่ทำให้ฟู,เชื้อหมักให้ฟู,ส่าเหล้า,ส่งเสริมใส่
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening

English-Thai: Nontri Dictionary
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervening causeเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervening negligenceความประมาทที่มีเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervening causeเหตุแทรกแซง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervening obstacleอุปสรรคแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intervening opportunitiesโอกาสแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiveninsแอนติวีนิน [TU Subject Heading]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
long evening dress with sash and decorationชุดราตรียาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [การทูต]
Antiveninsเซรุ่มแก้พิษงู, แอนติวีนิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้ The Great Dictator (1940)
- Good evening, Mrs. Danvers.- สวัสดีคะ คุณนายเเดนเวอร์ส - สวัสดีค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Good evening, Maxim.- สวัสดีค่ะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Good evening, Mr. De Winter.สวัสดีค่ะคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Good evening, Robert. Not very good weather for the ball.สวัสดี โรเบิร์ต อากาศไม่เหมาะกับจัดงานเต้นรําเลยนะ Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ" Rebecca (1940)
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้ Night and Fog (1956)
Sit back and let the evening goกลับมานั่งและปล่อยให้เย็นไป Yellow Submarine (1968)
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
Good evening, sheriff.สวัสดีค่ะ นายอำเภอ Blazing Saddles (1974)
That evening my mother was more intolerant than usualตอนเย็นนั้นแม่ของฉันคือ more intolerant กว่าตามปรกติ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We expected you yesterday evening.พวกเราคาดว่าคุณจะมา เมื่อวานเย็น. Suspiria (1977)
So, the girl left the school About 11:00 in the evening?เอาละ,เด็กสาวออกจากโรงเรียน เวลาประมาณ 11: 00 โมง ตอนกลางคืน? Suspiria (1977)
Call me back tomorrow evening.โทรหาฉันพรุ่งนี้เย็น. Suspiria (1977)
I heard you saw her yesterday evening.ได้ยินว่าเธอเห็นหล่อนเมื่อวานเย็น. Suspiria (1977)
I thought it out yesterday evening while I was sitting here next to you.ฉันเพิ่งคิดออกเมื่อวานเย็นนี้ ขณะที่นั่งติดกับเธอ. Suspiria (1977)
She won't eat or drink anything this evening.นางจะไม่กินไม่ดื่มอะไรค่ำนี้. Suspiria (1977)
Hi! Well, good evening.สวัสดีค่ะ Airplane! (1980)
Good evening. This is Captain Oveur speaking.สวัสดีครับ นี่กัปตันโอเวอร์พูด Airplane! (1980)
We'll be cruising at 36,000 feet this evening...ค่ำนี้เราจะบินที่ระดับ 36,000 ฟุต Airplane! (1980)
Good evening. Chez Paul. Wait!สวัสดีตอนเย็น เชสโพล เฮย รอก่อน The Blues Brothers (1980)
Good evening, ladies and gentlemen. We're glad to be here tonight.สวัสดีตอนเย็น ท่านทั้งหลาย พวกเราดีใจที่ได้อยู่ที่นี่คืนนี้ The Blues Brothers (1980)
Good evening, ladies.สวัสดีตอนเย็นสตรี The Blues Brothers (1980)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
- Good evening, Fräulein.- สวัสดีตอนเย็น, ฟอร์ล่า. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Good evening, Lord Esker. - Evening, Dean.สวัสดีลอร์ด เอสเกอ เย็นคณบดี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Good evening. Merry Christmas.สวัสดี สุขสันต์วันคริสต์มาส Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Good evening.สวัสดีครับ Clue (1985)
Good evening. I don't know if...สวัสดีครับ ผมไม่ทราบว่า... Clue (1985)
Good evening. You're eagerly awaited.สวัสดีครับ มีคนกำลังอยากพบคุณอยู่เลย Clue (1985)
I had been out all evening at the movies.ฉันออกไปดูหนังตลอดตอนเย็นนั้นเลย Clue (1985)
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง Clue (1985)
Good evening, sir.สวัสดีครับ Clue (1985)
I shall need to take you through the events of the evening step-by-step.ฉันจะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อตอนเย็นทีละขั้นตอน Clue (1985)
At the start of the evening, Yvette was here by herself, waiting to offer you all a glass of champagne.ในช่วงเริ่มต้นของตอนเย็น อีเว็ตต์อยู่ที่นี่คนเดียว รอคอยที่จะเสิร์ฟแชมเปญให้พวกคุณ Clue (1985)
But I didn't know anything about any of you until this evening.แต่ผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับ พวกคุณจนกระทั่งคืนนี้ Clue (1985)
Good evening. Have you ever given any thought to the kingdom of heaven?สวัสดีครับ คุณเคยได้รู้เรื่อง อาณาจักรแห่งสวรรค์รึเปล่า? Clue (1985)
That's gettin' a bit dangerous, as I hope you noticed this evening.หวังว่าคุณจะจำวันนี้ไว้ Day of the Dead (1985)
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์ Labyrinth (1986)
Good evening, Mr. Richards, sir.สวัสดีครับผม,คุณริชาร์ด Mannequin (1987)
Each evening the princess looked out... and he never moved!ทุกค่ำเมื่อ เจ้าหญิงมองออกไป... และเขาไม่เคยเคลื่อนไหวเลย ! Cinema Paradiso (1988)
Good evening.- สวัสดีครับ - เชิญค่ะ Punchline (1988)
Good evening.สวัสดีครับ Punchline (1988)
Good evening, ladies and gentlemen.สวัสดีครับ ทุกท่าน... Punchline (1988)
I blew it already. "Good evening, ladies and gentlemen."ผมพลาดแล้ว "สวัสดีครับ ทุกท่าน" Punchline (1988)
"Good evening, Mr. Dowd."พอผมหันหลังไปดู... Field of Dreams (1989)
Evening, bros.เย็น Bros Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
veninAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
veninA friend of mine is coming this evening.
veninAll the family meet at evening meals.
veninAn evening glow often promises good weather.
veninAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
veninAre there special evening rates?
veninAre you always at home in the evening?
veninAre you free this evening?
veninAre you free tomorrow evening?
veninAt eleven-thirty this evening.
veninAt five in the evening.
veninBe at home this evening.
veninBe sure to drop in to see us tomorrow evening.
veninBut then, full of guilt, sat down at my desk one evening.
veninBy evening a few clouds had formed.
veninBy evening the shadow of the tree reached the wall.
veninCall me this evening.
veninCan you come on Sunday evening?
veninCome to my concert tomorrow evening.
veninDid you enjoy yourself last evening?
veninDrop by my office this evening.
veninEvening is drawing on.
veninEvening was closing in on the valley.
veninEvening was drawing near.
veninEverybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.
veninEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
veninFather comes home from work about nine in the evening.
veninFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
veninFrank was waiting with pleasure for the date in the evening.
veninGloria was easily the best singer of that evening.
veninGood evening. How many are in your party?
veninHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
veninHe came home late in the evening.
veninHe decided to put the murder trial first in the evening news.
veninHe denied the fact of her having called him that evening.
veninHe did not so much as speak to me all the evening.
veninHe entertained us with jokes all evening.
veninHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
veninHe is generally at home in the evening.
veninHe is leaving Narita for Hawaii this evening.
veninHe looked through the evening paper.
veninHe looks tired this evening.
veninHer birthday party will be given next evening.
veninHe resigned himself to spending a boring evening.
veninHer laughter was not becoming that evening.
veninHe shall let him sing it again this evening.
veninHe was looking forward to that evening's date.
veninHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
veninHe was too sleepy to read an evening paper.
veninHe was working at the office yesterday evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวค่ำ[N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
หัวเชื้อ[N] leavening, See also: leavening agent, Example: เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปบางสูตรสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อย่อยสลายเศษหญ้าฟาง เพื่อทำปุ๋ยหมักได้
ย่ำค่ำ[N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น[N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
ตกค่ำ[N] nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
ข้าวเย็น[N] dinner, See also: supper, evening meal, Syn. อาหารเย็น, อาหารมื้อเย็น, Example: พ่อจะกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านทุกวัน, Count unit: มื้อ, Thai definition: อาหารที่ทานตอนมื้อเย็น
เข้าไต้เข้าไฟ[ADV] at dusk, See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time, Syn. พลบ, พลบค่ำ, Example: พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน, Thai definition: ช่วงเวลาพลบค่ำ
ค่ำ[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำคืน[N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
ค่ำมืด[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
เย็น[N] evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
คืนนี้[ADV] tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้
คืน[N] night, See also: dusk, evening, nightfall, night-time, Syn. กลางคืน, ราตรี, ค่ำคืน, วิกาล, รัตติกาล, Ant. วัน, กลางวัน, Example: เขายินดีลดค่าเช่าห้องให้คืนละ 300 - 500 บาท, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง
พลบ[N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พลบค่ำ[N] dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบ, Example: ในตอนพลบค่ำ รถยนต์คันที่นั่งมาเกิดเบียดกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง, Thai definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
สวัสดี[N] hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
อ่ำ[N] dusk, See also: evening, Syn. เวลาค่ำ
อันธิกา[N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Syn. อันธการ, Thai definition: กลางคืน, เวลาค่ำ, Notes: (สันสกฤต)
อันธการ[N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Thai definition: เวลาค่ำ, Notes: (บาลี)
สายัณห์[N] evening, Syn. เวลาเย็น, ตอนเย็น, เย็น
ตอนเย็น[N] evening, Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนเย็นของทุกวันเขาต้องกลับบ้านมารดน้ำต้นไม้, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
ตอนค่ำ[N] dusk, See also: sunset, evening, nightfall, night-time, Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน, Ant. ตอนเช้ามืด, Example: พี่ชายกลับบ้านตอนค่ำ, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของกลางคืน
ตะวันยอแสง[V] splendour of the setting sun, See also: sunset glory, evening glow, Ant. ตะวันขึ้น, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai definition: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
ทำวัตรค่ำ[V] pray in the evening, Syn. ทำวัตรเย็น, Ant. ทำวัตรเช้า, Example: ภิกษุสามเณรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรค่ำแล้วสวดธรรมจักกัปปสูตร, Thai definition: ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเย็นหรือค่ำ
ราตรีกาล[N] night-time, See also: evening, night, Example: เขากระโดดขึ้นนั่งบนอานรถจักรยาน แล้วหายเข้าไปในความมืดมิดของราตรีกาล
ราตรี[N] night-time, See also: evening, night, Syn. กลางคืน, รัชนี, รัตติกาล, ราตรีกาล, Example: นักดนตรีลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Thai definition: เวลามืดค่ำ
รัต[N] night, See also: night-time, evening, Syn. ราตรี, รัชนี, รัตติกาล, รัตติ, กลางคืน
รัตติ[N] night, See also: night-time, evening, Syn. รัต, รัชนี, ราตรี, รัตติกาล, กลางคืน
รัตติกาล[N] night-time, See also: night, evening, Syn. รัต, รัชนี, ราตรี, รัตติ, กลางคืน, Thai definition: เวลากลางคืน, Notes: (บาลี)
ประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ, Count unit: ดวง
การฝ่าฝืน[N] disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน, Example: การขับรถฝ่าไฟแดงเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจร
การฝืน[N] disobedience, See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard, Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน, Example: การฝืนกฎระเบียบเป็นเรื่องที่พบในคนหมู่มาก, Thai definition: การขัด การไม่ทำตาม เช่น ฝืนระเบียบ
งานราตรี[N] evening party, See also: social evening, Syn. งานกลางคืน
ชุดราตรี[N] evening dress, See also: evening clothes, Count unit: ชุด, Thai definition: เสื้อผ้าที่ใส่ไปงานราตรีเป็นชุดที่ผู้หญิงสวมใส่
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
หัวค่ำ [n.] (hūakham) EN: early in the evening   FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
คืน[n.] (kheūn) EN: night ; evening   FR: nuit [f]
ของมีพิษ[n.] (khøng mī phit) EN: poison ; venom ; toxicant   FR: poison [m] ; venin [m] ; produit toxique [m]
เพลาเย็น[n. exp.] (phēlā yen) EN: evening ; in the evening   FR: à la fraîche
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลไหม้[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān mai) EN: Dark Evening Brown   
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān thammadā) EN: Common Evening Brown   
ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่[n. exp.] (phīseūa sāyan sī tān yai) EN: Great Evening Brown   
พิษ[n.] (phit) EN: poison ; venom ; toxicity ; toxicant ; toxin   FR: poison [m] ; venin [m] ; toxine [f] ; toxicité [f]
พิษงูเห่า[n. exp.] (phit ngū hao) FR: venin de cobra [m]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
ราตรี[n.] (rātrī) EN: night-time ; night ; evening   FR: nuit [f] ; soirée [f]
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนค่ำ [n. exp.] (sawatdī tønkham) EN: good evening ; good night   FR: bonsoir
สายัณห์[n.] (sāyan) EN: evening ; twilight ; dusk   FR: soir [m] ; soirée [f]
เสื้อราตรี[n. exp.] (seūa rātrī) EN: evening gown ; evening dress ; tuxedo   FR: tenue de soirée [f] ; robe de soirée [f]
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown   FR: tombée du jour [f]
ตอนค่ำ [n.] (tønkham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time   FR: soir [m]
ตอนเย็น[n.] (tønyen) EN: evening   FR: soir [m]
ตอนเย็น[adv.] (tønyen) EN: in the evening   FR: en fin de journée ; en soirée
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming   FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENING    IY1 V N IH0 NG
EVENINGS    IY1 V N IH0 NG Z
CONVENING    K AH0 N V IY1 N IH0 NG
EVENING'S    IY1 V N IH0 NG Z
LEAVENING    L EH1 V AH0 N IH0 NG
INTERVENING    IH2 N T ER0 V IY1 N IH0 NG
INTERVENING    IH2 N ER0 V IY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evening    (v) (ii1 v n i ng)
evenings    (n) (ii1 v n i ng z)
livening    (v) (l ai1 v n i ng)
ravening    (j) (r a1 v @ n i ng)
convening    (v) (k @1 n v ii1 n i ng)
leavening    (v) (l e1 v n i ng)
enlivening    (v) (i1 n l ai1 v n i ng)
intervening    (v) (i2 n t @ v ii1 n i ng)
supervening    (v) (s uu2 p @ v ii1 n i ng)
contravening    (v) (k o2 n t r @ v ii1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeit {f}evening [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Feierabend {m}evening [Add to Longdo]
Festabend {m}festive evening [Add to Longdo]
Gärungsstoff {m}; Hefe {f}leavening; leaven [Add to Longdo]
Innenwiderstand {m}Thevenin resistance [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend {m}social evening [Add to Longdo]
Lebensabend {m}evening of life [Add to Longdo]
Lebensabend {m} | Lebensabende {pl} | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
Spätschicht {f}swing shift; late shift; evening shift [Add to Longdo]
Tanzabend {m} | Tanzabende {pl}dancing party; evening dance | dancing parties [Add to Longdo]
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center [Add to Longdo]
Vorabend {m} | Vorabende {pl}evening before; eve | eves [Add to Longdo]
Zwischenzeit {f}intervening period [Add to Longdo]
abendlich {adj}evening ... [Add to Longdo]
abendlich {adv}in the evening; in the evenings [Add to Longdo]
allabendlichevery evening [Add to Longdo]
beleben | belebend | belebt | nicht belebtto enliven | enlivening | enlivened | unenlivened [Add to Longdo]
berufend; versammelndconvening [Add to Longdo]
dazwischen fahren; dazwischen kommen | dazwischenfahrend; dazwischenkommend | dazwischengefahren; dazwischengekommento intervene | intervening | intervened [Add to Longdo]
eingreifen; einschreiten; sich einmischen; intervenieren | eingreifend; einschreitend; sich einmischend; intervenierend | eingegriffen; eingeschritten; eingemischt; interveniertto intervene | intervening | intervened [Add to Longdo]
gefräßigravening [Add to Longdo]
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning [Add to Longdo]
gestrig {adj} | am gestrigen Tage | unser gestriges Gespräch | mein gestriges Schreiben | am gestrigen Abendyesterday's | yesterday | our conversation yesterday | my letter of yesterday | last night; yesterday evening [Add to Longdo]
den ganzen Abend verplaudernto spend the whole evening chatting [Add to Longdo]
verschlingendravening [Add to Longdo]
verstoßen | verstoßendto contravene | contravening [Add to Longdo]
wiederbeginnen | wiederbeginnendto reconvene | reconvening [Add to Longdo]
den ganzen Abend damit zubringento make an evening of it [Add to Longdo]
Guten Abend!Good evening! [Add to Longdo]
Ich hole dich heute Abend ab.I'll call for you this evening. [Add to Longdo]
Ich warte lieber bis zum Abend.I should prefer to wait until evening. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
アーベント[, a-bento] (n) evening (ger [Add to Longdo]
イブニング(P);イヴニング[, ibuningu (P); ivuningu] (n) evening; (P) [Add to Longdo]
イブニングコート[, ibuninguko-to] (n) evening coat [Add to Longdo]
イブニングドレス[, ibuningudoresu] (n) evening dress [Add to Longdo]
パン種[パンだね, pan dane] (n) leavening agent (e.g. yeast) [Add to Longdo]
ボンソワール[, bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre [Add to Longdo]
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star [Add to Longdo]
一宵[いっしょう, isshou] (n) (arch) one evening; one night [Add to Longdo]
一晩(P);ひと晩[ひとばん, hitoban] (n-adv,n-t) one evening; all night; overnight; (P) [Add to Longdo]
一番星[いちばんぼし, ichibanboshi] (n) the first star to appear in the evening [Add to Longdo]
一夜[いちや(P);ひとや;ひとよ, ichiya (P); hitoya ; hitoyo] (n-adv,n-t) one night; all night; overnight; one evening; (P) [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] (n-adv,n-t) one evening; some evenings [Add to Longdo]
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) [Add to Longdo]
間にある[あいだにある, aidaniaru] (adj-f) intervening [Add to Longdo]
経時[けいじ, keiji] (n) (obsc) sutra-reading time (in morning and evening) [Add to Longdo]
月見草[つきみそう, tsukimisou] (n) evening primrose (esp. the fourwing evening primrose, Oenothera tetraptera) [Add to Longdo]
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom [Add to Longdo]
今宵[こよい, koyoi] (n-adv,n-t) this evening; tonight [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] (n-adv,n-t) tonight; this evening; (P) [Add to Longdo]
今晩は[こんばんは, konbanha] (exp) (uk) good evening; (P) [Add to Longdo]
今夜[こんや, konya] (n-adv,n-t) this evening; tonight; (P) [Add to Longdo]
今夕[こんせき;こんゆう, konseki ; konyuu] (n-adv,n-t) this evening; tonight [Add to Longdo]
昨夕[さくゆう, sakuyuu] (n-adv,n-t) yesterday evening; last night [Add to Longdo]
社交服[しゃこうふく, shakoufuku] (n) party clothes; evening clothes [Add to Longdo]
手仕舞い[てじまい, tejimai] (n) clearing or evening of accounts [Add to Longdo]
春の宵[はるのよい, harunoyoi] (exp) spring evening [Add to Longdo]
春の暮[はるのくれ, harunokure] (exp) (1) spring evening; (2) end of spring [Add to Longdo]
春の夕[はるのゆう, harunoyuu] (exp) spring evening [Add to Longdo]
春の夕べ[はるのゆうべ, harunoyuube] (exp) spring evening [Add to Longdo]
春宵[しゅんしょう, shunshou] (n) spring evening [Add to Longdo]
春宵一刻[しゅんしょういっこく, shunshouikkoku] (exp) a moment of time in a spring evening (is worth a thousand pieces of gold) [Add to Longdo]
召集[しょうしゅう, shoushuu] (n,vs) convening; calling together (e.g. parliament); (P) [Add to Longdo]
[よい, yoi] (n-adv,n-t) evening; early night hours; (P) [Add to Longdo]
宵の口[よいのくち, yoinokuchi] (n-adv) nightfall; early evening [Add to Longdo]
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) evening star; Venus [Add to Longdo]
宵月[よいづき, yoiduki] (n) (See 夕月) evening moon; moon that can only be seen in the early hours of the night (esp. from the 2nd to the 7th of the eight month) [Add to Longdo]
宵待草[よいまちぐさ, yoimachigusa] (n) evening primrose [Add to Longdo]
小夜[さよ, sayo] (n) evening [Add to Longdo]
招集[しょうしゅう, shoushuu] (n,vs,adj-no) calling or convening (a meeting, assembly, congress); (P) [Add to Longdo]
西明かり[にしあかり, nishiakari] (n) twilight; western evening sky [Add to Longdo]
待宵草[まつよいぐさ, matsuyoigusa] (n) evening primrose (esp. Chilean evening primrose, Oenothera stricta) [Add to Longdo]
大待宵草[おおまつよいぐさ;オオマツヨイグサ, oomatsuyoigusa ; oomatsuyoigusa] (n) (uk) red-sepaled evening primrose (Oenothera erythrosepala) [Add to Longdo]
旦夕[たんせき, tanseki] (n-adv,n-t) (1) on the brink of; (2) morning and evening; day and night [Add to Longdo]
朝々暮々;朝朝暮暮[ちょうちょうぼぼ, chouchoubobo] (adv) every morning and evening [Add to Longdo]
朝な夕な[あさなゆうな, asanayuuna] (n-adv,n-t) morning and evening [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] (n-adv,n-t) morning and evening; (P) [Add to Longdo]
朝夕[あさゆう(P);ちょうせき, asayuu (P); chouseki] (n-adv,n-t) morning and evening; from morning until night; constantly; (P) [Add to Longdo]
朝夕の行[あさゆうのぎょう, asayuunogyou] (n) morning and evening services [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, ] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk [Add to Longdo]
北京晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News [Add to Longdo]
向暮[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] towards evening [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] evening [Add to Longdo]
夜校[yè xiào, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄠˋ, ] evening school; night school [Add to Longdo]
夜间[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, / ] nighttime; evening or night (e.g. classes) [Add to Longdo]
席凡宁根[Xí fán níng gēn, ㄒㄧˊ ㄈㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄣ, / ] Scheveningen, resort in Den Haag (The Hague), Netherlands [Add to Longdo]
待宵草[dài xiāo cǎo, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄠ ㄘㄠˇ, ] evening primrose [Add to Longdo]
打烊[dǎ yàng, ㄉㄚˇ ㄧㄤˋ, ] to close shop in the evening [Add to Longdo]
新民晚报[Xīn mín Wǎn bào, ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Xinmin Evening News, xmwb.news365.com.cn [Add to Longdo]
早晚[zǎo wǎn, ㄗㄠˇ ㄨㄢˇ, ] morning and evening; sooner or later [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] sunset; evening [Add to Longdo]
昨晚[zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ, ] yesterday evening; last night [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late [Add to Longdo]
晚上[wǎn shang, ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, ] in the evening [Add to Longdo]
晚上好[wǎn shàng hǎo, ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ ㄏㄠˇ, ] Good evening! [Add to Longdo]
晚报[wǎn bào, ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] evening paper [Add to Longdo]
晚安[wǎn ān, ㄨㄢˇ ㄢ, ] Good night!; Good evening! [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party [Add to Longdo]
晚礼服[wǎn lǐ fú, ㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] evening dress [Add to Longdo]
晚祷[wǎn dǎo, ㄨㄢˇ ㄉㄠˇ, / ] evening prayer; evensong; vespers [Add to Longdo]
晚间[wǎn jiān, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄢ, / ] evening-time; in the evening [Add to Longdo]
晚风[wǎn fēng, ㄨㄢˇ ㄈㄥ, / ] evening breeze [Add to Longdo]
晚饭[wǎn fàn, ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] evening meal; dinner; supper [Add to Longdo]
晚餐[wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ, ] evening meal; dinner [Add to Longdo]
晨钟暮鼓[chén zhōng mù gǔ, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] lit. morning bell, evening drum (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] variant of 晚, evening; late [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] evening; sunset [Add to Longdo]
暮景[mù jǐng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˇ, ] an evening scene; fig. one's old age [Add to Longdo]
暮气[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] evening mist; fig. declining spirits; lethargy [Add to Longdo]
暮霭[mù ǎi, ㄇㄨˋ ㄞˇ, / ] evening mist [Add to Longdo]
暮鼓晨钟[mù gǔ chén zhōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] lit. evening drum, morning bell (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence [Add to Longdo]
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, ] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold [Add to Longdo]
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, ] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides [Add to Longdo]
业余教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] night tides; evening ebbtide; Taiwan pr. xi4 [Add to Longdo]
沆瀣[hàng xiè, ㄏㄤˋ ㄒㄧㄝˋ, ] (lit.) evening mist [Add to Longdo]
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, / ] ferment; leavening (to make bread dough rise) [Add to Longdo]
联欢会[lián huān huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ, / ] social get-together; evening party [Add to Longdo]
良宵美景[liáng xiāo měi jǐng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄠ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fine evening, beautiful scenery (成语 saw) [Add to Longdo]
薄暗[bó àn, ㄅㄛˊ ㄢˋ, ] at dusk; evening [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] yeast; leavening; fermentation; Taiwan pr. xiao4 [Add to Longdo]
长庚[cháng gēng, ㄔㄤˊ ㄍㄥ, / ] (ancient) (astronomy) Venus (only in the evening) [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, / ] evening meal [Add to Longdo]
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top