หรือคุณหมายถึง ulnä?
Search result for

ulnae

(4 entries)
(1.8402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ulnae-, *ulnae*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ulnae มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ulnae*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wrist restraints with hyperparathyroidism would account for the stress fractures on the distal anterior surface of the radii and ulnae.- Ihr Hyperparathyreoidismus und die Fesseln ergäben die Stressfrakturen an der Oberfläche der Radii und UlnaeThe Girl in the Fridge (2005)
Zack discovered some significant hairline parry fractures on the right and left ulnae.Zack hat ein paar signifikante haarfeine Parierfrakturen an den Ulnae gefunden. The Superhero in the Alley (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ulnae    (n) (uh1 l n ii)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ulnae

 


  

 
ulnae
  • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ulan, Ulme, Lunge, Lunte, Plane, plane, Ulla, Unke, Unze, Urne, ulke, unke, LAN, Ullas, Unart, ulkte, Planen, planen, Ulm, uns, Elan, Plan, UN, Uran, WLAN, Aula, ulken, unken, unten, Alba, Elba, FLN, UNO, USA, Ulk, Uni, Uta, und, Fulda, Julia, Vulva, Alfa, Anna, Gina, Jena, Nina, Olga, Tina, Ätna

Similar FRENCH words suggested by aspell:
lune, luné, flâne, flâné, glane, glané, lunée, plane, plané, une, urane, ulnaire, lunes, lunés, aulne, ulve, unie, urne, l'âne, lame, lamé, ulule, ululé, usnée, soulane, l'âme, l'une

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top