Search result for

turteln

(46 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turteln-, *turteln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา turteln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *turteln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And under every tree in town They're in session two by twoUnd unter jedem Baum der Stadt turteln die Pärchen. Gigi (1958)
Always cuddling, huh?Ihr zwei, immer noch am TurtelnBlack Orpheus (1959)
Now, if you two want to stroll down lover's lane holding hands you can do it someplace else, because this is my room.Wenn ihr herumturteln und Händchen halten wollt... macht das woanders. Das ist mein Zimmer. Two Rode Together (1961)
There's no prettier sight than a young couple courting.Nichts ist schöner als ein turtelndes Pärchen. Carry On Cleo (1964)
Miss, connect me to the Poster.- Gefällt's Ihnen hier nicht? Fangen Sie jetzt bloß nicht an zu turtelnThe Troops get Married (1968)
'Cause a king can't go traipsing around with a divorced woman.Weil ein König nicht mit einer geschiedenen Frau turteln darf. The Abdication (1975)
Hey, cut the mush, you two.Schluss mit dem Turteln, ihr beiden. Amazon Women on the Moon (1987)
If that means making goo-goo sounds and mooning over Scotch plaid... every time someone's around, let's forget it. LauraWenn wir deswegen rumturteln und uns über Karos unterhalten müssen, dann kannst du's vergessen! The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
Maryann and Ira sitting in a tree K-l-M-O-U-S-E?Maryann und Ira turteln Hand in Hand. Und knutschen, was das Zeug hält. The Curse of Zoey (1995)
But see how they're always all over one another?Aber sie turteln ständig miteinander. She's the One (1996)
Because I wasn't sure whether you like lovey-dovey.Weil ich nicht sicher war, ob du einen Sinn dafür hast, einfach rumzuturtelnTopless Women Talk About Their Lives (1997)
I fucking lovey-dovey you!Ich liebe es zu turteln. Ich bin ein verdammter Turteltäuberich. Topless Women Talk About Their Lives (1997)
No more love affairs?- Sie turteln nicht mehr? Fedora (1997)
Right away he started promoting the two of them like a pair of 40s starlets on the swoon.Er fing damit an, die beiden wie ein turtelndes Traumpaar aus den Vierzigern zu promoten. Velvet Goldmine (1998)
I know not how to draw harmony from guitars, or horoscopes from flowers, nor am I apt at dalliance, Or cooing like the turtle dove.Ich kann aus der Gitarre keine Akkorde hervorzaubern, und aus den Blumen keine Horoskope, kann keine verliebten Augen machen oder turteln wie ein Täuberich! Tosca (2001)
Sorry to bother you but I have to go to the bathroomVerzeiht, dass ich euch beimTurteln störe. Tanguy (2001)
I'd meet him when they brought the boat in, and we'd go for a little walk... and a little spooning.Ich traf ihn, nachdem er sein kleines Boot eingeholt hatte, und dann gingen wir ein bisschen spazieren. Und ein bisschen turtelnTipping the Velvet (2002)
He's always around, and they're in this lovey-dovey daze all the time.Er ist dauernd da und sie turteln die ganze Zeit herum. Duplicity (2002)
Then you turn up here, nuzzling and cooing with Weiss Beer Rainer. It raises a few questions.Dann kommst du turtelnd mit Kristall-Rainer reingeschneit, und das wirft ja wohl Fragen auf, oder? Berlin Blues (2003)
I saw it all Both of you whispering loveIch sah alles, sah euch turtelnThe Classic (2003)
- Romancing the alien priestess.- Turteln mit der Alien-Priesterin. Sanctuary (2004)
goods Turtelnacht, Traudl!(Xaverl) Gute Turtelnacht, Traudl! Lissi und der wilde Kaiser (2007)
He kept teaching to chat up that Ptackova woman.Er unterrichtete länger, nur um mit der Vöglein herumzuturtelnEmpties (2007)
The boy is just sowing some wild oats. No, no, no, there's no sowing, no squeezing and no sucking face.Nein, nein, nein, es gibt kein Aussäen, kein Turteln und kein Rumlecken. The Griffin Equivalency (2008)
Momoko, very much I missed after you.Momoka, endlich können wir wieder miteinander turtelnReigo, the Deep-Sea Monster vs. the Battleship Yamato (2005)
- What say you guys make out later?- Könnt ihr später turtelnNight Moves (2009)
I am a prominent business leader and a highly sought after dinner guest... and I will not take courting advice from some teenage boy.Ich bin ein prominenter Geschäftsführer und ein sehr gefragter Tischgast.. und ich werde keinen turtelnden Rat von irgendeinem Teenager annehmen. Pilot (2009)
A bird call to coo with!Lockvögel zum TurtelnWar of the Buttons (2011)
Want to bill and coo, lovebirds?He, ihr Verliebten, ein Lockvogel zum Turteln gefällig? War of the Buttons (2011)
Ah, Lebrac! You want us to coo?Sie an, Lebrac, Du willst Leute zum Turteln bringen? War of the Buttons (2011)
I wouldn't mind.So würde ich gerne turteln, ja! War of the Buttons (2011)
Decoys to bill and coo!Lockvögel zum TurtelnWar of the Buttons (2011)
Hey, you folks in love,... a decoy to bill and coo complacent?He, ihr Verliebten, ein Lockvogel zum Turteln gefällig? War of the Buttons (2011)
To you, Lebrac, you want to get people to bill and coo?Sie an, Lebrac, Du willst die Leute zum Turteln bringen? War of the Buttons (2011)
Oh, I'd like to flirt, yeah!So Würde ich gerne turteln, ja! War of the Buttons (2011)
Whispering sweet nothings in her ear?Mit ihr zu turtelnSpooky Little Girl (2011)
Two little chicks looking for a place to roost?Sucht ihr beiden Täubchen jemanden zum TurtelnWelcome to Briarcliff (2012)
"Tell me yourjoys and sorrows"Komm, lass uns turtelnHappy New Year (2014)
- That's weird. Me, too. I bet mine's worse.Ich erwischte Lavon und AnnaBeth beim TurtelnSomething to Talk About (2014)
You wanna make out?Willst du hier turtelnSamba (2014)
Then please explain to me what this is, because what I see is a son disobeying his father, so he can trounce around with some questionable girl.- Ach, nein? Dann erkläre mir doch bitte mal, was das hier ist. Denn, was ich sehe, ist ein Sohn, der seinen Vater missachtet, um mit einem höchst fragwürdigen Mädchen zu turtelnPixies (2015)
I realize that lovebirds... would like to be out on the veranda whispering sweet nothings.Ich weiß, dass Liebestäubchen lieber auf der Veranda turteln würden... I Married a Witch (1942)
Dr. Svoboda assisted me while I performed the Cholecystectomy.Hm, ein turtelndes Pärchen. Hangmen Also Die! (1943)
Dally, daily, daily. Nothing around here all day but dilly-dally.Sie tun den ganzen Tag nichts anderes als herumturtelnCover Girl (1944)
You just found a way to come here to your lovebird.Sie haben so die finanziellen Mittel, um hier herumzuturtelnThe Girl in the Bikini (1952)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(miteinander) turtelnto bill and coo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top