หรือคุณหมายถึง troüs?
Search result for

troues

(563 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troues-, *troues*, troue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา troues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *troues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trout[SL] ผู้หญิงที่ไม่มีความน่าดึงดูด
trout[N] ปลาจำพวกหนึ่งมีลักษณะคล้ายปลาแซลมอน
trough[SL] กิน
trough[N] รางน้ำ
troupe[N] คณะผู้แสดง
troupe[VI] เดินทางแสดง
trouble[N] ปัญหา
trouble[N] ความกังวลใจ
trouble[N] อุปสรรค, See also: ความลำบาก
trouble[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
trouble[N] ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ
trouble[VT] รบกวน, See also: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน
trouble[VT] ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้กังวล
trounce[VT] ชนะอย่างเด็ดขาด
trounce[VT] ลงโทษ
trounce[VT] เฆี่ยนตี, See also: โบย
trouper[N] คณะผู้แสดง
lustrous[ADJ] เป็นมันเงา, See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว, Syn. gleaming, radiant, shimmering
lustrous[ADJ] รุ่งโรจน์, See also: สุกใส, ช่วงโชติ, Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
trousers[N] กางเกง
monstrous[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โหดร้าย, ป่าเถื่อน, เลวทราม, Syn. beastly, brutal, cruel, Ant. kindly
trousered[SL] เมาเหล้าหรือเมายา
lustrously[ADV] อย่างเป็นมันเงา, See also: อย่างเป็นแวววาว, Syn. radiantly
lustrously[ADV] อย่างรุ่งโรจน์, See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ
monstrously[ADV] อย่างน่าเกลียดน่ากลัว, See also: อย่างอสุรกาย
troublesome[ADJ] ยากลำบาก
troublesome[ADJ] ้เป็นปัญหา
troublesome[ADJ] ไม่สะดวกสบาย, See also: ไม่สะดวก
troublesome[ADJ] น่ารำคาญ
troublesome[ADJ] ไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อ, มีปัญหา
ambidextrous[ADJ] ซึ่งถนัดทั้งสองมือ
ambidextrous[ADJ] ซึ่งมีทักษะหลายด้าน
nitrous acid[N] กรดไนตรัส เป็นกรดดินประสิว
troublemaker[N] ผู้ก่อปัญหา, See also: ผู้ก่อความยุ่งยาก
monstrousness[N] ความน่าเกลียดน่ากลัว
nitrous oxide[N] แก๊ซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ป้องกันการเจ็บปวดเมื่อทำฟัน, Syn. laughing gas
spell trouble[IDM] มีปัญหา, See also: มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
trouser snake[SL] อวัยวะเพศชาย
troubleshooter[N] ผู้แก้ปัญหา
troubleshooter[N] ช่างซ่อม
trouser action[SL] กิจกรรมทางเพศ, See also: การร่วมเพศ
troublesomeness[N] ความยากลำบาก
troublesomeness[N] ความคับแค้นใจ
troublesomeness[N] ความน่ารำคาญ
be in for trouble[IDM] ได้รับการลงโทษ, Syn. be for
teething troubles[IDM] ปัญหาในระยะแรกของการเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
trouble and strife[SL] เมีย, See also: ภรรยา
Trouble is brewing[IDM] ปัญหากำลังก่อตัว, See also: กำลังมีปัญหา
trouser department[SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. the trouser department
the trouser department[SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. trouser department

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trouble shooterผู้แก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาหมายถึงผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะค่อย ๆ หาจุดบกพร่องไปทีละเรื่อง มีความหมายคล้าย ๆ debug ในเรื่องของซอฟต์แวร์
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก,เวลาที่ยุ่งยาก
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troubleshooter(ทรับ'เบิลชุทเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา,ช่างซ่อม,ช่างซ่อมเครื่องจักร,มือแก้ปัญหา., Syn. trouble-shooter n., Syn. mischief-shooter
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
trough(ทรอฟ) n. ราง,รางน้ำ,ท่อน้ำ,แอ่งน้ำ, Syn. hollow,trench
trounce(เทราซฺ) vt. เฆี่ยนหรือโบยตีอย่างแรง,ทำโทษ,ทำให้ปราชัย,ทำให้พ่ายแพ้., See also: trouncing n., Syn. punish,thrash,whip,cane
troupe(ทรูพ) n. คณะผู้แสดง (โดยเฉพาะที่กำลังท่องเที่ยว) ,คณะละคร,คณะละครสัตว์,คณะผู้แสดงกายกรรม. vi. เดินทางแสดง, Syn. cast
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor
trouser(เทรา'เซอะ) adj. เกี่ยวกับกางเกง,เกี่ยวกับกางเกงขายาว
trousers(เทรา'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. -wear the trousers (สตรี) ยึดอำนาจ
trousseau(ทรู'โซ,ทรูโซ') n. ชุดแต่งกายของเจ้าสาว pl.trouseaus
trout(เทราทฺ) n.,ปลาจำพวกหนึ่งที่มีจุดแดงตามตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
citrous(adj) เกี่ยวกับผลไม้เช่นมะนาว
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น,หลงใหล,ที่เคารพบูชา
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
troubadour(n) จินตกวี,นักร้อง
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
trouble(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้เป็นทุกข์,รบกวน
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
trousers(n) กางเกงขายาว
trousseau(n) เครื่องแต่งกายเจ้าสาว
trout(n) ปลาเทราท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrous-หิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse saddle; trough reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
objet trouvé; found objectสิ่งเก็บตก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
found object; objet trouสิ่งเก็บตก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
V-trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-trough concentratorตัวรวมรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
troubadourนักขับลำตรูบาดูร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trouble shootingการหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trough faultรอยเลื่อนก่อร่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trough reef; reverse saddleทางแร่รูปอานม้าหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trough-type concentratorตัวรวมรังสีแบบราง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
trouvéreนักขับลำตรูแวร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
triquetrousมีสามมุมแหลม [ตัดขวาง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหา
การพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
Nitrous oxideไนตรัสออกไซด์ [TU Subject Heading]
Ambidextrousถนัดทั้งสองมือ [การแพทย์]
Cretinism, Goitrousชนิดที่มีคอพอก [การแพทย์]
Estrous Periodการเป็นสัดของตัวเมีย [การแพทย์]
Troughร่องความกดอากาศต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Dynamic trough - lee troughร่องความกดอากาศต่ำ พลวัต - รองความกดอากาศต่ำหลังเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Trough line - axis of troughแนว หรือ แกนร่องความกดอากาศต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
nitrous oxideไนตรัสออกไซด์, แก๊สที่เกิดจากกระบวนการในอุตสาหกรรม เป็นแก๊สเรือนกระจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Patrol.Patrouille. Oathbreaker (2016)
I knew you were trouble, but a hearingฉันรู้ว่าเธอเป็นตัวปัญหา แต่โดนเรื่องวินัยเนี่ยนะ Chuck in Real Life (2008)
I-i don't want her to get in trouble.ฉันไม่อยากให้เธอมีปัญหา There Might be Blood (2008)
She'll probably get in some troubleเธออาจจะประสบกับปัญหาบางอย่าง There Might be Blood (2008)
I told you we were in trouble.ฉันบอกนายแล้วว่าฉันเดือดร้อน There Might be Blood (2008)
Nate's headed out of town, and dan's headed for trouble.เนท เผชิญการออกจากเมือง และ แดนเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้า There Might be Blood (2008)
It's no trouble at all. It's my duty.แล้วทำไมต้องทำให้ลำบากด้วย Committed (2008)
- And what if you get into trouble? - I think I'll be okay.เราสามารถหาร่องรอยได้เร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันคนละทาง Committed (2008)
I know you have trouble with anything that can't be quantified and counted.ฉันรู้ว่านายมีปัญหากับบางสิ่ง\ ซึ่งไม่สามารถตรวจนับได้ Birthmarks (2008)
I know you have trouble losing people.ฉันรู้นายมีปัญหากับการเสียผู้คน Birthmarks (2008)
Usually in the first 20 weeks of pregnancy, and in women who have trouble with their immune system.ปกติใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และในผู้หญิงที่มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกัน Joy (2008)
If she was born today, she'd be in trouble, but we're not gonna let that happen.ถ้าเธอเกิดวันนี้ เธอมีปัญหาแน่ แต่เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้น Joy (2008)
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
This thing is nothing but trouble it's so big, then when i get the born on, i passed out oh, boo hoo, your dick's too big cry in your river you are failing because you don't have enough blood you just need a blood transfusion for your x-long.สิ่งนี้มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นปัญหา เป็นใหญ่ดังนั้นแล้วเมื่อฉันได้รับการเกิดในฉันผ่านออก โอ๋, หุยฮา hoo ของคุณกระเจี๊ยวใหญ่เกินไป \ Ncry ในแม่น้ำ Gas Pills (2008)
But we come here only when we're troubled though.แต่เราจะมาที่นี่ก็เมือเรามีปัญหา Akai ito (2008)
I hear you're having trouble with the droid army?ได้ยินว่าท่านมีปัญหากับพวกดรอยงั้นเรอะ? Ambush (2008)
Trouble?ปัญหา? Ambush (2008)
I know nothing of this trouble.้ กระัหม่อมไม่นับว่านี่เป็นปัญหาแต่อย่างใด Ambush (2008)
We've got trouble.ดูเหมือนจะงานเข้าซะแล้ว Ambush (2008)
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ Rising Malevolence (2008)
I think trouble already found us sir.ข้าคิดว่าความลำบากหาเราเจอแล้วล่ะท่าน Rising Malevolence (2008)
Twice the trouble, they have become.นั่นล่ะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลย Rising Malevolence (2008)
But, if I'm getting in trouble for this, you're gonna share some of the blame too.อย่างน้อย เจ้าก็มีบางคนที่รับโทษเป็นเพื่อนไงล่ะ Rising Malevolence (2008)
He won't be troubling us any more.เขาจะไม่สร้างปัญหาให้เราอีกต่อไป The Labyrinth of Gedref (2008)
I don't want any troubleข้าไม่อยากมีปัญหาใดๆ The Labyrinth of Gedref (2008)
Continue your attack. You must destroy this monstrous ship!โจมตีต่อไป ท่านต้องทำลายไอ้ยานปิศาจนี่ซะ Destroy Malevolence (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
You look troubled.เจ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Downfall of a Droid (2008)
I'm having trouble sleeping.ผมกำลังมีปัญหากับการนอนหลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
She's a troubled teen.เป็นเด็กมีปัญหา And How Does That Make You Kill? (2008)
I want to find out just how much trouble she's in.ฉันอยากจะรู้ว่าเธอมีปัญหาแค่ไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
He doesn't get into trouble anymore.เขาไม่เข้าไปหาเรื่องเดือดร้อนอะไรอีก And How Does That Make You Kill? (2008)
You'll land yourself in trouble.เธอกำลังจะรนหาเรื่องเดือดร้อนนะ Valiant (2008)
Here's trouble.นั่นไงปัญหา Lancelot (2008)
And I remember the trouble it got me into,ก็เรื่องแบบนี้แหละ ทำให้ข้าทะเลาะ The Moment of Truth (2008)
He's...always been a trouble-maker.เขา... มักจะเป็นตัวส้รางปัญหา \ แต่พวกชาวบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ The Moment of Truth (2008)
What was that? Big trouble, Mrนั่นอะไรน่ะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I hope it doesn't lead to trouble-ฉันหวังว่ามันคงไม่สร้างปัญหานะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You caused us trouble, Tarble- Show yourself-ทาร์เบิ้ล แกนี่ชอบสร้างปัญหาจริงๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You'd better be worth all this trouble.เจ้าน่าจะมีค่ามาก กับการก่อปัญหาเหล่านี้นะ Duel of the Droids (2008)
You know how he always gets himself into trouble.เจ้าก็น่าจะรู้ว่าเขามักจะก่อเรื่องอยู่เสมอ Bombad Jedi (2008)
Trouble, me?ก่อเรื่อง, ข้าเนี่ยนะ? Bombad Jedi (2008)
Weesa in trouble now.เราซ่ากำลังแย่ Bombad Jedi (2008)
Padmé's probably in trouble.ก็เป็นไปได้ว่าแพดแม่ก็อาจจะโดนโจมตีด้วย Bombad Jedi (2008)
I want no sign of trouble.ข้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาอีก Bombad Jedi (2008)
Yes, Commander, but I sense our troubles are not overคงใช่ ผู้การ แต่ข้ารู้สึกว่าเรื่องยุ่งยากนี่มันยังไม่จบ Cloak of Darkness (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
We'll get in trouble if we're caughtถ้ามีใครรู้เข้า เราจะถูกลงทัณฑ์นะ Portrait of a Beauty (2008)
You didn't say anything about magic. I don't want any trouble.เจ้าไม่ได้บอกข้าว่าจะใช้เวทมนตร์ ข้าไม่อยากมีปัญหานะ To Kill the King (2008)
Thanks for your troublesขอบคุณ Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trouAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
trouAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
trouAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
trouAll my troubles came to nothing.
trouA lot of troubles preyed upon his mind.
trouAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
trouA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
trouAnd she is always a troublemaker.
trouAnyone who criticizes him is asking for trouble.
trouA poor rice harvest will get us into real trouble.
trouA prompt action prevents troubles in the future.
trouAre you trying to fish in troubled waters?
trouAs compared with my trouble, yours is nothing.
trouA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
trouA traffic accident caused us a lot of trouble.
trouA trouble arose after school.
trouAvoiding trouble will not always assure safety.
trouBetween ourselves you and me, he's in trouble with the boss.
trouBeware that you don't get into trouble.
trouBut the robot made trouble.
trouCan you help me out of my trouble?
trouComputer save us a lot of time and trouble.
trouComputers can save us a lot of time and trouble.
trouComputers save us a lot of time and trouble.
trouDid he have his trousers pressed?
trouDismiss the trouble from one's mind.
trouDoes not it takes the trouble of closing the door?
trouDon't be a trouble to mother.
trouDon't cry trouble half-way.
trouDon't give me any more trouble.
trouDon't laugh at a person in trouble.
trouDon't let yourself be troubled by the thought of her.
trouDon't say anything that might get you into trouble.
trouDon't take the trouble to come and meet me.
trouDon't trouble about me.
trouDon't trouble about small things.
trouDon't trouble him with trifles.
trouDo you have any trouble with that?
trouDrive more carefully, or you will run into trouble.
trouDrop me a line when you are in trouble.
trouEven if he is in trouble, Mac is always optimistic.
trouEverybody wants to rid himself of troubles.
trouEveryone has domestic troubles from time to time.
trouFar be it for me to trouble you, but I must ask you something.
trouFather went to a lot of trouble to prepare dinner for our guests.
trouForget your troubles for a while and come and have dinner with us.
trouFred saw trouble until the child without the parents graduated from the university.
trouFred was very troubled by his wife's nagging.
trouGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [Quote]
trou"Good morning. You're a bit late today aren't you?" "Yes, I ran into a bit of trouble."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกที่นั่งลำบาก[V] be in trouble, Example: กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai definition: อยู่ในฐานะลำบาก, Notes: (สำนวน)
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
จับมือใครดมไม่ได้[V] cannot look for the one who makes trouble, Example: อำนาจป่าเถื่อนคุกคามเอาชีวิตผู้คนไปทิ้งโดยยังจับมือใครดมไม่ได้, Thai definition: หาคนทำผิดไม่ได้, Notes: (สำนวน)
เป็นเรื่อง[V] get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai definition: เป็นเหตุลุกลาม
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
กางเกงชายหาด[N] beach trousers
แส่หาเรื่อง[V] make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
เกิดเรื่อง[V] there is trouble, Syn. เกิดเหตุ, Example: โครงการนี้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่สอดคล้องของหน่วยงาน, Thai definition: มีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
สร้างปัญหา[V] make trouble, Syn. ก่อปัญหา
ความยุ่งยาก[N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มีเรื่อง[V] get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ตัวยุ่ง[N] meddler, See also: nuisance, troublesome person, Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน, Example: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น, Thai definition: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง
โดนดี[V] face the problem, See also: face the music, be in trouble, Example: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี, Thai definition: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
ยากลำบาก[V] be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ
เป้า[N] crotch (of trousers), Syn. เป้ากางเกง, Example: กางเกงตัวนี้เป้าตึงแล้ว ต้องนำไปแก้
จรัส[ADV] brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
ยับ[ADV] disastrously, See also: completely, severely, Syn. ป่นปี้, ย่อยยับ, ยับย่อย, ยับเยิน, Example: ประชาชนรุมสวดยับกับการทำงานของรัฐบาล
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
วอน[V] ask for, See also: look for trouble, seek one's own destruction, Example: เธอนี่วอนเจ็บตัวอยู่ได้ ไม่รู้จักเข็ด, Thai definition: รนหาที่
สุกปลั่ง[V] shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
ติดๆ ขัดๆ[V] have a hitch, See also: be in a trouble, Syn. ติดขัด, Example: งานวันนี้ดูมันติดๆ ขัดๆ ยังไงไม่รู้ คงเป็นเพราะไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน, Thai definition: อาการขัดข้อง ไม่สะดวกราบรื่นหรือไม่ต่อเนื่อง
ก่อปัญหา[V] make problem, See also: create trouble, cause problem, Syn. ก่อเหตุ, ก่อเรื่อง, Example: น้ำทิ้งจากโรงงานก่อปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน, Thai definition: สร้างปัญหา
ย่อยยับ[ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
ผู้ก่อเหตุ[N] troublemaker, Syn. ผู้ทำ, Example: บ้านเมืองมีบทลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้ก่อเหตุ ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ทำให้เกิดเค้ามูลหรือเรื่องต่างๆ ขึ้น ( ใช้ในทางที่ไม่ดี ี)
เกะกะ[V] be pugnacious, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, misbehave, make trouble, Syn. เกเร, เกะกะเกเร, เกะกะระราน, เกะกะก้าวร้าว, Example: ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่ามันเลวทรามแค่ไหน อาศัยบารมีพ่อเกะกะชาวบ้านมาไม่รู้กี่คน, Thai definition: ประพฤติเป็นพาลเกเร
เข้าปิ้ง[V] be in trouble, See also: be in a tight spot, be in the soup, be at the end of one's tether, Example: ชีวิตช่วงนี้มันเข้าปิ้งเสียแล้ว แต่อีกไม่นานต้องฟื้นขึ้นมาใหม่, Thai definition: อยู่ในความลำบากแก้ไขยาก
ขัดข้อง[V] have trouble, See also: have fault, hitch, Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก, ข้องขัด, Example: เครื่องจักรเกิดขัดข้องจึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: เกิดอาการติดขัดไม่สามารถทำงานต่อไปได้
เข้าตาร้าย[V] be in trouble, See also: have no way out, be in distress, find oneself in a difficult position, Syn. ถึงตาร้าย, Example: ฉันว่าเหตุการณ์เข้าตาร้ายเสียแล้ว รีบถอนตัวก่อนดีกว่า, Thai definition: เข้าที่เดือดร้อน, ถึงคราวเดือดร้อน
เข้าร้าย[V] be in trouble, See also: be in distress, Syn. เข้าตาร้าย, ถึงตาร้าย, Example: ถ้าเศรษฐกิจไทยยังเข้าร้ายแบบนี้ การพัฒนาประเทศคงเป็นไปได้ยาก, Thai definition: ตกอยู่ในฐานะไม่ดี, อยู่ในสภาพลำบาก
คับขัน[ADJ] critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
คับแค้น[ADV] distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความอาดูร[N] suffering, See also: lament, trouble, distress, sorrowfulness, Example: ความสูญเสียครั้งนั้นยังความอาดูรอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเขา, Thai definition: ความเดือดร้อนและทนทุกขเวทนา เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายและใจ
ความโหด[N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
เป็นเงาวับ[V] be shiny, See also: be glossy, be lustrous, be sleek, Syn. มันเงา, มันปลาบ, เงาวับ, Example: ผิวของเจดีย์เป็นเงาวับเมื่อแสงแดดส่องกระทบ
มันเงา[V] be shiny, See also: be glossy, be lustrous, be sleek, be polished, be varnished, be bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Example: ผมของเธอเป็นมันเงาเมื่อกระทบกับแสงแดด
มันเงา[ADJ] shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
เงาวับ[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
เงาวับ[V] be shiny, See also: be lustrous, be glossy, be sleek, be polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: พื้นห้องเงาวับจนไม่อยากจะเหยียบเดิน เพราะกลัวเปื้อน
ปวดกบาล[V] have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, Example: งานที่ทำอยู่นี่ก็ทำให้ฉันปวดกบาลพออยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องปวดหัวมากไปกว่านี้เลย, Thai definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปวดกะโหลก[V] have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, ปวดกบาล, Example: สมนึกรู้สึกปวดกะโหลกทันทีเมื่อลูกชายเข้ามาบอกว่าเขาสอบตก, Thai definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปัญหา[N] problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
แผ้วพาน[V] disturb, See also: pester, bother, trouble, harass, Syn. รบกวน, ทำให้เดือดร้อน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน
แผ้วพาน[V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug   FR: retroussé
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องกุญแจ [n. exp.] (chøng kunjaē) FR: trou de serrure [m]
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
หาได้[X] (hā dai) EN: available   FR: disponible ; trouvable ; trou
หาไม่ได้[adj.] (hā mai dāi) FR: introuvable
หาง่าย[X] (hā ngāi) EN: available   FR: disponible ; trouvable sans difficulté
หาเงิน[v. exp.] (hā ngoen) EN: earn money ; make money   FR: gagner de l'argent ; trouver de l'argent
หาเวลา[v. exp.] (hā wēlā) FR: trouver le temps
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจอ[v.] (joē) EN: find ; discover   FR: trouver
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate   FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
กางเกง[n.] (kāngkēng) EN: trousers ; pair of trousers   FR: pantalon [m] ; culotte [f]
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng chāihāt) EN: beach trousers   
กางเกงขายาว[n. exp.] (kāngkēng khā yāo) EN: trousers ; long pants   FR: pantalon [m]
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng phraē) EN: silk pants ; Chinese silk trousers   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: troubleshooting   
เกะกะ[v.] (keka) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy   
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiyakam) EN: acrobatic troup   FR: troupe acrobatique [f]
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhøn) EN: drama troupe   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out   FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUT    T R AW1 T
TROUP    T R UW1 P
TROUTT    T R AW1 T
STROUP    S T R UW1 P
STROUT    S T R AW1 T
TROUBH    T R UW1 B
TROUGH    T R AO1 F
TROUDT    T R AW1 D T
TROUNG    T R AW1 NG
STROUD    S T R AW1 D
TROUPE    T R UW1 P
TROUBLE    T R AH1 B AH0 L
WATROUS    W AA1 T R AH0 S
TROUT'S    T R AW1 T S
TROUGHS    T R AO1 F S
TROUNCE    T R AW1 N S
TROUPES    T R UW1 P S
TROUSER    T R AW1 Z ER0
ESTROUS    EH1 S T R AH0 S
STROUGH    S T R AW1
STROUPE    S T R UW1 P
STROUSE    S T R AW1 S
NITROUS    N IH1 T R AH0 S
STROUTH    S T R AW1 TH
TROUBLES    T R AH1 B AH0 L Z
DEXTROUS    D EH1 K S T R AH0 S
TROUTMAN    T R AW1 T M AH0 N
TROUSERS    T R AW1 Z ER0 Z
TROUTNER    T R AW1 T N ER0
TROUPE'S    T R UW1 P S
WILTROUT    W IH1 L T R AW2 T
LUSTROUS    L AH1 S T R AH0 S
TROUBLED    T R AH1 B AH0 L D
TROUNCED    T R AW1 N S T
MONSTROUS    M AA1 N S T R AH0 S
TROUSDALE    T ER1 AH0 S D EY0 L
TROUBLING    T R AH1 B L IH0 NG
TROUBLING    T R AH1 B AH0 L IH0 NG
TROUNCING    T R AW1 N S IH0 NG
TROUTWINE    T R AW1 T W AY2 N
DISASTROUS    D IH2 Z AE1 S T R AH0 S
TROUBADOUR    T R UW1 B AH0 D AO2 R
ARMANTROUT    AA1 R M AH0 N T R AW2 T
ARMENTROUT    AA1 R M AH0 N T R AW2 T
UNTROUBLED    AH0 N T R AH1 B AH0 L D
IDOLATROUS    AY0 D AA1 L AH0 T R AH0 S
TROUBLESOME    T R AH1 B AH0 L S AH0 M
AMBIDEXTROUS    AE2 M B AH0 D EH1 K S T R AH0 S
TROUBLEMAKER    T R AH1 B AH0 L M EY2 K ER0
TROUBLEFIELD    T R AH1 B AH0 L F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trout    (n) (t r au1 t)
Stroud    (n) (s t r au1 d)
trough    (n) (t r o1 f)
troupe    (n) (t r uu1 p)
citrous    (j) (s i1 t r @ s)
nitrous    (j) (n ai1 t r @ s)
trouble    (v) (t r uh1 b l)
troughs    (n) (t r o1 f s)
trounce    (v) (t r au1 n s)
trouper    (n) (t r uu1 p @ r)
troupes    (n) (t r uu1 p s)
trouser    (n) (t r au1 z @ r)
dextrous    (j) (d e1 k s t r @ s)
lustrous    (j) (l uh1 s t r @ s)
troubled    (v) (t r uh1 b l d)
troubles    (v) (t r uh1 b l z)
trounced    (v) (t r au1 n s t)
trounces    (v) (t r au1 n s i z)
troupers    (n) (t r uu1 p @ z)
trousers    (n) (t r au1 z @ z)
monstrous    (j) (m o1 n s t r @ s)
troubling    (v) (t r uh1 b l i ng)
troublous    (j) (t r uh1 b l @ s)
trouncing    (v) (t r au1 n s i ng)
trousseau    (n) (t r uu1 s ou)
disastrous    (j) (d i1 z aa1 s t r @ s)
idolatrous    (j) (ai1 d o1 l @ t r @ s)
retrouss_e    (j) (r @1 t r uu1 s ei)
troubadour    (n) (t r uu1 b @ d oo r)
trouncings    (n) (t r au1 n s i ng z)
trousseaus    (n) (t r uu1 s ou z)
trousseaux    (n) (t r uu1 s ou z)
untroubled    (j) (uh1 n t r uh1 b l d)
monstrously    (a) (m o1 n s t r @ s l ii)
troubadours    (n) (t r uu1 b @ d oo z)
troublesome    (j) (t r uh1 b l s @ m)
ambidextrous    (j) (a2 m b i d e1 k s t r @ s)
disastrously    (a) (d i1 z aa1 s t r @ s l ii)
idolatrously    (a) (ai1 d o1 l @ t r @ s l ii)
troublemaker    (n) (t r uh1 b l m ei k @ r)
troublemakers    (n) (t r uh1 b l m ei k @ z)
troubleshooter    (n) (t r uh1 b l sh uu t @ r)
troubleshooters    (n) (t r uh1 b l sh uu t @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

German-Thai: Longdo Dictionary
Patrouille|die, pl. Patrouillen| หน่วยลาดตระเวน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgötterei {f}idolatrousness [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles [Add to Longdo]
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin [Add to Longdo]
Aussteuer {f}; Brautaussteuer {f}trousseau [Add to Longdo]
Bundfaltenhose {f}pleat-front trousers [Add to Longdo]
Einrichtroutine {f}adjustment routine [Add to Longdo]
Familiensorgen {pl}family troubles [Add to Longdo]
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble [Add to Longdo]
Fehlersuche {f}trouble-shooting [Add to Longdo]
Fehlersuche {f}troubleshooting [Add to Longdo]
Futtertrog {m}feeding trough [Add to Longdo]
Geldsorgen {pl}money troubles [Add to Longdo]
Gemüt {n}; Gemütsanlage {f}; Gemütsart {f}; Sinnesart {f}; Naturell {n}; Temperament {n} | Gemüter {pl}; Gemütsarten {pl}; Veranlagungen {pl} | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble [Add to Longdo]
Hose {f} | eine Hose | Hosen {pl} | lange Hosentrouser | a pair of trousers | trousers | trousers [Add to Longdo]
Hosenanzug {m} | Hosenanzüge {pl}trouser suit [Br.] | trouser suits [Add to Longdo]
Hosenaufschlag {m}cuff [Am.]; trouser turn-up [Add to Longdo]
Hosentasche {f} | Hosentaschen {pl}(trouser) pocket | trouser pockets [Add to Longdo]
auf der Hut seinto be alert for trouble; to be on (the) alert; to be alert; to be on the qui vive [Add to Longdo]
Keilhose {f}; Keilhosen {pl}stretch trousers [Add to Longdo]
Kordhose {f}; Kordhosen {pl}cord trousers; cords; a pair of cords; corduroys [Add to Longdo]
Krach schlagento raise hell; to make trouble [Add to Longdo]
Krisenherd {m}; Brandherd {m}; Unruheherd {m}trouble spot [Add to Longdo]
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide [Add to Longdo]
Lästigkeit {f}troublesomeness [Add to Longdo]
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen [Add to Longdo]
Luftroute {f}airlane [Add to Longdo]
Magenleiden {n}gastric trouble [Add to Longdo]
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble [Add to Longdo]
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown [Add to Longdo]
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Mulde {f} | Mulden {pl}trough | troughs [Add to Longdo]
Patrouille {f}patrol [Add to Longdo]
Plage {f}trouble; bother [Add to Longdo]
Problemlöser {m}troubleshooter [Add to Longdo]
Querulant {m}troublemaker; grouser [Add to Longdo]
Rückenleiden {n}; Rückenschaden {m}back trouble [Add to Longdo]
Salpetererde {f}nitrous earth [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Selbsttestroutine {f}self-test routine [Add to Longdo]
Sorge {f}trouble [Add to Longdo]
Stänkerer {m}troublemaker [Add to Longdo]
Störenfried {m}troublemaker [Add to Longdo]
Störer {m}; Störerin {f}troublemaker; interrupter [Add to Longdo]
Störung {f} [techn.] | Störungen {pl}trouble; fault | troubles [Add to Longdo]
Störungsmeldung {f}trouble report [Add to Longdo]
Störungssucher {m}trouble shooter [Add to Longdo]
Trog {m}trough; vat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
スチールヘッド[, suchi-ruheddo] (n) steelhead (large migratory rainbow trout) [Add to Longdo]
ズボン[, zubon] (n) (also written as 洋袴 and 段袋 during the Meiji period) trousers (fre [Add to Longdo]
ズボンプレッサー[, zubonpuressa-] (n) trouser press [Add to Longdo]
トラ[, tora] (n) (abbr) (See トラブル) trouble [Add to Longdo]
トラウザーズ[, torauza-zu] (n) trousers [Add to Longdo]
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei [Add to Longdo]
トラフ[, torafu] (n) trough; (P) [Add to Longdo]
トラブる[, torabu ru] (v5r,vi) to make trouble [Add to Longdo]
トラブル[, toraburu] (n) trouble; (P) [Add to Longdo]
トラブルシューティング[, toraburushu-teingu] (n) trouble-shooting [Add to Longdo]
トラブルショット[, toraburushotto] (n) trouble shot [Add to Longdo]
トラブルメーカー[, toraburume-ka-] (n) troublemaker [Add to Longdo]
トルバドール;トルバドゥール[, torubado-ru ; torubadou-ru] (n) troubadour (fre [Add to Longdo]
トレパン;トレーパン[, torepan ; tore-pan] (n) (abbr) track-suit trousers (wasei [Add to Longdo]
バカ貝;馬鹿貝;馬珂貝[バカがい(バカ貝);ばかがい(馬鹿貝;馬珂貝);バカガイ, baka gai ( baka kai ); bakagai ( baka kai ; uma ka kai ); bakagai] (n) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell) [Add to Longdo]
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough) [Add to Longdo]
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
ブラウントラウト[, burauntorauto] (n) brown trout (Salmo trutta, esp. Salmo trutta fario) [Add to Longdo]
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei [Add to Longdo]
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush) [Add to Longdo]
亜酸化窒素[あさんかちっそ, asankachisso] (n) (See 笑気) nitrous oxide (N2O) [Add to Longdo]
亜硝酸[あしょうさん, ashousan] (n) nitrous acid [Add to Longdo]
悪運が強い[あくうんがつよい, akuungatsuyoi] (exp) having the luck to escape trouble (your behaviour has landed you in) [Add to Longdo]
悪戯坊主;いたずら坊主[いたずらぼうず, itazurabouzu] (n) mischievous boy; troublemaker; pesky kids [Add to Longdo]
易々;易易[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) easily; readily; with ease; without trouble [Add to Longdo]
胃病[いびょう, ibyou] (n,adj-no) stomach trouble [Add to Longdo]
一ころ[いちころ, ichikoro] (n) trouncing; beating somebody hands down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
不费事[bù fèi shì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] not troublesome [Add to Longdo]
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
亚硝酸[yà xiāo suān, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, / ] nitrous acid [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
何苦[hé kǔ, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ, ] why bother?; is it worth the trouble? [Add to Longdo]
何苦呢[hé kǔ ne, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ ㄋㄜ˙, ] why bother?; is it worth the trouble? [Add to Longdo]
作怪[zuò guài, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ, ] to make trouble; mischief; fantastic; to go to bed with sb; to be naughty (oblique reference to taboo subject of sex) [Add to Longdo]
倒栽葱[dào zāi cōng, ㄉㄠˋ ㄗㄞ ㄘㄨㄥ, / ] to fall headlong; fig. a disastrous setback [Add to Longdo]
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, ] mischief; to make trouble [Add to Longdo]
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] knotty; troublesome; bothersome [Add to Longdo]
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] monstrous and multicolored; grotesque and variegated [Add to Longdo]
出乱子[chū luàn zi, ㄔㄨ ㄌㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] to go wrong; to get into trouble [Add to Longdo]
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child) [Add to Longdo]
出险[chū xiǎn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˇ, / ] to get out of trouble; to escape from danger; a danger appears; threatened by danger [Add to Longdo]
剧团[jù tuán, ㄐㄩˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] theatrical troupe [Add to Longdo]
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, ] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected [Add to Longdo]
呼风唤雨[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] variant of 唣 or luó zào 啰唣, to make trouble [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass [Add to Longdo]
啰嗦[luō suo, ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] long-winded; wordy; troublesome [Add to Longdo]
坏处[huài chu, ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨ˙, / ] harm; troubles [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] bridal trousseau [Add to Longdo]
好不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] to do harm to; to cause trouble to; harm; evil; calamity [Add to Longdo]
害人不浅[hài rén bù qiǎn, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄢˇ, / ] to cause a lot of trouble; to inflict much suffering [Add to Longdo]
害眼[hài yǎn, ㄏㄞˋ ㄧㄢˇ, ] to have eye trouble [Add to Longdo]
害群之马[hài qún zhī mǎ, ㄏㄞˋ ㄑㄩㄣˊ ㄓ ㄇㄚˇ, / ] lit. the black horse of the herd (成语 saw); fig. trouble-maker; the black sheep of the family [Add to Longdo]
害马[hài mǎ, ㄏㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. the black horse of the herd; fig. trouble-maker; the black sheep of the family [Add to Longdo]
尊鱼[zūn yú, ㄗㄨㄣ ㄩˊ, / ] trout [Add to Longdo]
寻事生非[xún shì shēng fēi, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, / ] to look for trouble [Add to Longdo]
屯垦[tún kěn, ㄊㄨㄣˊ ㄎㄣˇ, / ] to open up land for cultivation; to garrison troups to open up land [Add to Longdo]
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, ] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe [Add to Longdo]
庸人自扰[yōng rén zì rǎo, ㄩㄥ ㄖㄣˊ ㄗˋ ㄖㄠˇ, / ] to feel hopelessly worried or get in trouble for imaginary fears [Add to Longdo]
引狗入寨[yǐn gǒu rù zhài, ˇ ㄍㄡˇ ㄖㄨˋ ㄓㄞˋ, ] to lead the wolf into the woodpile (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
引狼入室[yǐn láng rù shì, ˇ ㄌㄤˊ ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to lead the wolf into the house (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
弥天大谎[mí tiān dà huǎng, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˇ, / ] a monstrous lie; a pack of lies [Add to Longdo]
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, / ] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed [Add to Longdo]
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, ] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within [Add to Longdo]
怪物似[guài wù sì, ㄍㄨㄞˋ ˋ ㄙˋ, ] monstrous [Add to Longdo]
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand) [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease) [Add to Longdo]
恶贯满盈[è guàn mǎn yíng, ㄜˋ ㄍㄨㄢˋ ㄇㄢˇ ˊ, / 滿] lit. strung through and filled with evil (成语 saw); filled with extreme evil; replete with vice; guilty of monstrous crimes [Add to Longdo]
惹事[rě shì, ㄖㄜˇ ㄕˋ, ] to cause trouble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡視艇[じゅんしてい, junshitei] Patrouillenboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top