Search result for

triols

(95 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triols-, *triols*, triol
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา triols มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *triols*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitriol[N] คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: คำพูดเสียดสีอย่างรุนแรง
vitriol[N] กรดกำมะถัน
vitriol[N] เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้ว
vitriol[N] สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
vitriolic[ADJ] ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น, See also: แสบไส้, เผ็ดร้อน, Syn. caustic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
vitriolic(วีทริออล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากหรือคล้าย vitriol,กัดกร่อนมาก,แสบไส้,เผ็ดร้อน, Syn. acidulous,cutting,sharp

English-Thai: Nontri Dictionary
vitriol(n) กรดกำมะถัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue vitriolวิทริโอลน้ำเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrioleเซนทริโอล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
threpsology; nutriology; sitiology; sitologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trioletบทร้อยกรองตรีโอเล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centriolesเซนตริโอล [การแพทย์]
Estriolเอสตริออล,ฮอร์โมน,เอสตริออล,เอสทริออล,อิสตริออล [การแพทย์]
Estriol Titre, Urinaryระดับเอสตริออลในปัสสาวะ [การแพทย์]
centrioleเซนทริโอล, ออร์แกเนลล์ของเซลล์มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ผนังประกอบด้วยหลอดเล็ก ๆ เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ มีในเซลล์สัตว์ทุกชนิด เซลล์โพรทิสต์และเซลล์พืชชั้นต่ำบางชนิด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ ภายในเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you kidding me? After that vitriol?ลูกล้อเล่นหรือเปล่า หลังจากการการปราศัยนะหรือ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
We believe that whoever's responsible for these crimes is impressionable and may be responding to the vitriol.เราเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตาม ที่ทำการฆาตกรรมเหล่านี้ ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่าย และอาจจะตอบสนองกับคำพูดที่รุนแรง  ()
Are you surprised not only by the public reaction but by the vitriol directed at you?คุณแปลกใจมั้ย ว่าไม่ได้ มีเพียงแค่ปฎิกิริยาของประชาชน แต่รวมถึงคำพูดเสียดสีที่ตรงมาถึงคุณ Absolution (2012)
Thanks to a lethal combination of your vitriol and your incompetence, the evidence you stole from me is now in the hands of our most powerful adversary.ต้องขอบคุณการผสมรวมกัน ของคำพูดเสียดสีของคุณ กับการไร้ความสามารถ หลักฐานที่คุณขโมยไปจากผม ตอนนี้ตกอยู่ในกำมือ Reckoning (2012)
But this is not the time for vitriol and vindictiveness.แต่นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับ การด่าทอและอาฆาตพยาบาท The Good Shepherd (2012)
Triola.Triola. Yellowbeard (1983)
- Triola, we're rich.- Triola, wir sind reich! Yellowbeard (1983)
Goodbye, Triola.Leb wohl, Triola. Yellowbeard (1983)
They've delivered blue stone.Kupfervitriol ist da. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
I thought you meant the blue stone.Ich dachte schon, du meinst das KupfervitriolBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
They've delivered another shipment of blue stone.Noch eine Lieferung von Kupfervitriol ist da. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
- Tomorrow they'll bring blue stone.- Morgen wird das Vitriol geliefert. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
I passed the blue stone over to the technical department.Das Vitriol habe ich an die technische Abteilung übergeben. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
The technical department didn't accept the blue stone.Technische Abteilung hat das Vitriol nicht angenommen. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
A dash of vitriol, a pinch of venom can make a mighty effective physic when used judiciously.Ein Schuss Vitriol, eine Prise Gift, das ergibt ein ziemlich wirksames Mittel, richtig eingesetzt. Bad Timing (1987)
we have vitriol.- Sie haben VitriolGood Knight MacGyver: Part 2 (1991)
You're putting zinc with vitriol?Du mischst Zink mit VitriolGood Knight MacGyver: Part 2 (1991)
The rock face has been altered by exposure to triolic waves.Das Gestein wurde triolischen Wellen ausgesetzt. Time's Arrow (1992)
Triolic waves?Triolische Wellen? Time's Arrow (1992)
Triolic waves wouldn't harm them.Triolische Wellen tun ihnen nichts. Time's Arrow (1992)
Spectral analysis shows a high level of triolic waves.Spektralanalyse zeigt triolische Wellen. Time's Arrow (1992)
It indicates a synchronic distortion in the areas emanating triolic waves.Eine synchrone Verzerrung an den Quellen der triolischen Wellen. Time's Arrow (1992)
The triolic waves end right here.Die triolischen Wellen enden da. Time's Arrow (1992)
The tricorder indicated triolic activity from most of the bodies we've looked at.Der Tricorder zeigte bei den Leichen triolische Aktivität an. Time's Arrow: Part II (1992)
I can see an afterimage of triolic waves.Bei diesem Bett sehe ich eine Nachschwingung triolischer Wellen. Time's Arrow: Part II (1992)
If we tune a phaser to the approximate frequency of triolic waves and lay down a field burst, it might respond.Wenn ich den Phaser auf triolische Wellen einstelle und eine Entladung erzeuge, reagiert er vielleicht. Time's Arrow: Part II (1992)
Any device like that would produce significant levels of triolic waves, like the ones in the cavern where Data's head was found.So ein Gerät würde große Mengen triolischer Wellen erzeugen. Wie in der Höhle, wo man Datas Kopf fand. Time's Arrow: Part II (1992)
The triolic waves are just as high as they were on Devidia II but there's no indication of a control mechanism.Die triolischen Wellen sind so stark wie auf Devidia Il. - Kein Kontrollmechanismus. Time's Arrow: Part II (1992)
The aliens use triolic energy as a power source.Die Fremden benutzen triolische Energie. Time's Arrow: Part II (1992)
Commander, I am picking up massive triolic wave activity on the surface.Ich empfange starke triolische Aktivität von der Oberfläche. Time's Arrow: Part II (1992)
No, sir, but triolic activity is increasing.- Nein, Sir. Aber die triolische Aktivität nimmt zu. Time's Arrow: Part II (1992)
There is no further indication of triolic activity.Keine weiteren Anzeichen triolischer Aktivität. Time's Arrow: Part II (1992)
This is your first music with triplets.Wir hatten bis jetzt noch keine Stücke mit Triolen. Beyond Silence (1996)
The trionic speechcraft formulation has to alter the reality sphere.Der triologische Bau der Formulierung transformiert die Realitätensphäre. There's No Place Like Plrtz Glrb (2001)
I've only heard of hexatriol being used to treat serious plasma burns.Hexatriol kenne ich nur für schwere Plasmaverbrennungen. Marauders (2002)
RAY: That's a B flat, C seven, scale it up... and triple it off the back end.Das ist ein B, C-, weiter die Leiter rauf und am Ende Triolen. Ray (2004)
499, Josephine Triola...Josephine Triola. Love in the Time of Cholera (2007)
Then drive you into the mountains Dig a hole, throw you in there Pour in vitriol, and then fill up the holeDanach fahren wir dich auf den Berg graben ein Loch, werfen dich rein, gießen vitriol hinein und machen es zu. Monga (2010)
Together with the hunters to work and for us to join Ahab.Für einen Anteil am Verkauf ihres gespeicherten Vitriols. Wir wollen bei Ahab anheuern. Age of the Dragons (2011)
A toast to one hundred dragons for Piquat.Auf 100 Drachen voller Vitriol. VitriolAge of the Dragons (2011)
Piquat ...- VitriolAge of the Dragons (2011)
We moved inaccessible documents prohibited countries, looking dragon oil the best of all oils.Nur für das Vitriol der Drachen. Das süßeste aller Öle. Und alle Lampen, die auf dieser Welt leuchten würden, wären Altäre unseres Ruhmes. Age of the Dragons (2011)
Flask was one big vicious inspiring man with a hardened soul.Geübt in der gefahrvollen Kunst, die Vitriolbeutel aus dem Schlund des Drachens zu entfernen. Age of the Dragons (2011)
I gotta show you something.Die Welt lebt von diesem Vitriol. Es ist rein, bevor wir es verdünnen und auf dem Markt verkaufen. Age of the Dragons (2011)
Do you understand? - Yes. - Yes.Wie viele Kästen Vitriol ist Eure Rache wert? Age of the Dragons (2011)
I know and can feel my hand that we are close.Wir können mit einer vollen Ladung Vitriol vor dem Frühjahr auf dem Markt sein. Age of the Dragons (2011)
And so we left The hunting grounds Grijse windy the country and went into the Dragon-Slayers.Besser Vitriol stehlen als Drachen jagen. Wart ihr schon in dieser Gegend? Age of the Dragons (2011)
Queequeg and I are trapped In Ahab's vengeance.Bringt mir das restliche VitriolAge of the Dragons (2011)
Did I not tell Mr. Starbuck?Captain, wir brauchen das VitriolAge of the Dragons (2011)
I will die in a short time.- Was ist mit dem Wyvernvitriol? Zu spät. Wir müssen sofort losfahren! Age of the Dragons (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุนสี[N] copper sulfate, See also: copper sulfate, blue vitriol, Example: จุนสีเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณเป็นยาทำให้อาเจียน เพื่อขับขับอาหารหรือยาที่เป็นพิษออกมา, Thai definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อ คิวปริกซัลเฟต (CuSO4) ลักษณะเป็นผลึกสีน้ำเงิน ใช้ประโยชน์ในการชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา ฆ่าลูกน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khīo thøng lāi) EN: Streak-throated Woodpecker   FR: Pic striolé [m]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
เซนทริโอล[n.] (senthriōl) EN: centriol   FR: centriole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIOLA    T R IY0 OW1 L AH0
TRIOLO    T R IY0 OW1 L OW0
VITRIOL    V IH1 T R IY0 AH0 L
VITRIOLIC    V IH2 T R IY0 AA1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vitriol    (n) (v i1 t r i@ l)
vitriolic    (j) (v i2 t r i o1 l i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Kupfervitriol {n} [chem.] [techn.]vitriol of copper; blue vitriol [Add to Longdo]
Triole {f} [mus.]triplet [Add to Longdo]
Vitriol {n} | mit Vitriol behandelnvitriol | to vitriolate [Add to Longdo]
Vitriolöl {n}vitriol acid [Add to Longdo]
ätzend; giftig; beißend; vitriolisch {adj}vitriolic [Add to Longdo]
Strichelfaulvogel {m} [ornith.]Striolated Puffbird [Add to Longdo]
Strichelschlüpfer {m} [ornith.]Striolated Tit-Spinetail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エストリオール[, esutorio-ru] (n) estriol; oestriol [Add to Longdo]
腰赤燕[こしあかつばめ, koshiakatsubame] (n) (1) red-rumped swallow (Hirundo daurica); (2) striated swallow (Hirundo striolata) [Add to Longdo]
中心小体[ちゅうしんしょうたい, chuushinshoutai] (n) centriole [Add to Longdo]
皓礬[こうばん, kouban] (n) zinc sulfate heptahydrate; white vitriol [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心粒[zhōng xīn lì, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centriole [Add to Longdo]
皂矾[zào fán, ㄗㄠˋ ㄈㄢˊ, / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
绿矾[lǜ fán, ㄌㄩˋ ㄈㄢˊ, 绿 / ] green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O) [Add to Longdo]
雌三醇[cí sān chún, ㄘˊ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] estriol [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top