Search result for

transie

(56 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transie-, *transie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transient[ADJ] ชั่วคราว
transient[ADJ] ชั่วประเดี๋ยว
transient[ADJ] เกิดผลกระทบนอกจิตใจ
transient[N] บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั่วคราว
transience[N] สภาพชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transientผู้มาชั่วคราว, ชั่วครู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transient areaพื้นที่ชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transient effectผลชั่วครู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transient programโปรแกรมชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transients (Electricity)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Empty, transient sex?ไม่ชอบเซ็กซ์แบบฉาบฉวย Lucky Thirteen (2008)
The doctor is calling it a... an "isolated episode of transient global amnesia."ทางการเเพทย์เรียกว่า... โลกใกล้จะแตกเลยความจำเสื่อมชั่วคราว Bit by a Dead Bee (2009)
A working theory from 1971 was that a transient killed the family and abducted Kathy gray.จากทฤษฏีที่เชื่อถือได้ในปี 1971 คือมีฆ่าครอบครัว และลักพาตัว เคธี่ เกรย์ไป Bloodline (2009)
Two were reported missing by family months ago,but they all appear to be transients.2 คนถูกแจ้งความคนหายไว้ โดยครอบครัวเมื่อเดือนก่อน, พวกเขาเข้ามาแป๊บเดียว To Hell... And Back (2009)
They were transients and drug users and prostitutes.พวกติดยาและโสเภณีน่ะสิ To Hell... And Back (2009)
How can you be sure that it wasn't a transient ego-state phenomenon?คุณจะแน่ใจได้ยังไงว่า มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางภาวะแห่งตนชั่วคราว Frankie & Alice (2010)
All the victims have been transients.พวกเหยื่อพวกนี้ ก็เหมือนกัน The Fight (2010)
And killing them once the transients are disposed of.แล้วฆ่าพวกเขาหลังจาก เขาทิ้งศพคนเร่ร่อนนั้นทั้งหมด The Fight (2010)
But I won't rely on the transient nature of chemicals for my happiness.แต่ฉันจะไม่เชื่อในอารมณ์ ทางธรรมชาติแบบชั่วประเดี๋ยว ที่เป็นสารเคมีเพื่อสร้าง ความสุขให้กับตัวฉันเอง The Couple in the Cave (2010)
And apparently a local transient who liked to collect doll heads.แล้วยังรอดจากพวกเร่ร่อน ที่ชอบสะสมหัวตุ๊กตา Basic Rocket Science (2010)
Attended by a rather enterprising transientซึ่งผู้ร่วมงานเป็นพวกใจป้ำหลอกๆ Pascal's Triangle Revisited (2010)
But in fact, in modern physics, we know examples of negative energy that are created in the laboratory every day -- small l amounts of negative energy, often just transient, but nevertheless, negative energy.แต่ในความเป็นจริง ในฟิสิกส์สมัยใหม่ เรารู้ว่าตัวอย่างของ พลังงานเชิงลบ ที่สร้างขึ้นในห้อง ปฏิบัติการทุกวัน Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transieThe life of a person is a transient thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIENT    T R AE1 N ZH AH0 N T
TRANSIENCE    T R AE1 N Z IY0 AH0 N S
TRANSIENTS    T R AE1 N Z IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transient    (n) (t r a1 n z i@ n t)
transience    (n) (t r a1 n z i@ n s)
transiency    (n) (t r a1 n z i@ n s ii)
transients    (n) (t r a1 n z i@ n t s)
transiently    (a) (t r a1 n z i@ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
ソフトエラー[, sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
一過性[いっかせい, ikkasei] (n) transient (pain or fever) [Add to Longdo]
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] (n) {comp} transient window [Add to Longdo]
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮の世[かりのよ, karinoyo] (n) this transient world [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂态[zàn tài, ㄗㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] transient [Add to Longdo]
流动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top