Search result for

totting

(179 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totting-, *totting*, tott
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา totting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *totting*)
Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
totten (n ) seconteen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totter[VI] เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble
totter[VI] ไม่มั่นคง
totter[N] การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
tottery[ADJ] โซเซ, Syn. weak, rattletrap
tottery[ADJ] ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
tottering[ADJ] โซเซ, See also: โอนเอน
teeter-totter[N] กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Totting การค้นขยะ
วิธีการค้นหาของมีค่าในที่ฝังกลบหรือสถานที่ ทิ้งของเสียเพื่อหาของที่มีค่าทางการค้า เช่น เศษวัสดุ ดู Scavenging [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[STAMMERS](Stottert) Twin Streaks (1991)
Ok, today. Tottenham Court Road 2.โอเค วันนี้ ที่ถนนท็อตแนม คอร์ต สาย2 The Bank Job (2008)
Tottenham Court Road, 10:30. Good.ถนนท็อตแนม คอร์ต 10 โมงครึ่ง ได้ The Bank Job (2008)
Look, man. Look at that. Quality totty.พวกนายดูสิ ตัวแม่ แจ๋มๆทั้งนั้น Cook (2009)
[Bokutachi ni totte kioku] ...will become our memories.[Bokutachi ni totte kioku] ...จะกลายเป็นความทรงจำของเรา Ohitori sama (2009)
It's called "A Saucy Outing In Tottenham Court Square."ภาพนี้ชื่อว่า "อุจาดทัศนา ณ จตุรัสทอตนัมคอร์ท" Excellence in Broadcasting (2010)
As of today, Chef Totti will not be working here due to personal reasons.ตั้งแต่วันนี้ เชฟทอตติจะไม่มาทำงานที่นี่ด้วยเหตุผลส่วนตัว Pasta (2010)
Chef Totti didn't say anything to us yesterday and just left.เชฟทอตติไม่ได้บอกอะไรพวกเราไว้เลยเมื่อวาน\ แล้วก็จากไปเฉยๆ ซะงั้น Pasta (2010)
I liked Chef Totti.ฉันชอบเชฟทอตตินะ Pasta (2010)
Totti wasn't really that bright.ทอตติน่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้น Pasta (2010)
Are you sorry Totti is gone?เสียใจที่เค้าไปหรอ? Pasta (2010)
I wanted to say a long overdue hello to Chef Totti today.ผมอยากจะมาสวัสดีเชฟทอตติซักหน่อยวันนี้ Pasta (2010)
Didn't Totti... return it... to you yesterday?เชฟทอตติไม่ได้... คืน... . Pasta (2010)
[Chef Totti][เชฟทอตติ] Pasta (2010)
Some more just tottering around.ขอมองหาดูอีกหน่อย Little Red Book (2011)
Now I affectionately refer to all ladies as Tottie.ข้อมูลแค่นี้พอไหม Rock Star (2001)
Have you talked to Stottlemeyer?คุณได้คุยกับสตอทเทิ้ลเมเยอร์หรือยัง Mr. Monk Gets Fired (2004)
Well, you tell Stottlemeyer he can kiss my ass.อ้อ นายไปบอกสตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ให้เขาจูบก้นฉันก่อนสิว่ะ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
- Stottlemeyer's been shot.- สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ถูกยิง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I know you and Stottlemeyer go way back.ฉันรู้ว่าคุณกับสตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ เป็นเพืื่่อนรักกันมานานมาก Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
-Captain Stottlemeyer.- ผู้กองโตแมร์ซิสเลย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Hi, I'm Leland Stottlemeyer, San Francisco homicide.สวัสดีครับ ผมลีเเลนด์ สตอทเทิ้ลมีเยอร สังกัดหน่วยอาชญากรรมซานฟรานซิสโก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
My name is Leland stottlemeyer. I'm with the San francisco police.ผมชื่อลีเเลนด์ สตอทเทิ้ลเมเยอร์ ผมอยู่กับตำรวจซานฟรานซิสโก Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm captain Stottlemeyer.ผมผู้กองสตอทเทิ้ลเมเยอร์ นี่คือเอเดรียน มังก์ ผู้หมวดไดเชอร์ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Captain Stottlemeyer's going to take you to aunt Gail's, and you tell her to call Adrian.ผู้กองสตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ จะไปส่งลูกที่บ้านป้าเกลล์ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Puhukaa totta, vaikka se johtaisi kuolemaanne.พูดแต่ความจริงถึงแม้จะต้องตาย. Kingdom of Heaven (2005)
Godfrey miltei tappoi minut Libanonissa. Se on totta.ก็อดฟรีย์เกือบเป็นอีกคนที่ฆ่าข้าได้. Kingdom of Heaven (2005)
General Tottori was captured and tried as a war criminal..นายพลทัตโทริถูกจับและถูกกล่าวหา เป็นอาชญากรสงคราม Memoirs of a Geisha (2005)
My grandmother owned a farm in Tottle Brook and she used to tell me that God was in the rain.คุณยายฉันเป็นเจ้าของฟาร์ม ใน ทอทเทิล บรู๊ค.. ...ท่านเคยบอกฉันว่า พระเจ้าอยู่ในสายฝน. V for Vendetta (2005)
Captain Stottlemeyer!ผู้กองสตอทเทิลเมย์เยอร์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Stottlemeyer] Officer, take a look in that sewer grate.เจ้าหน้าที่ ไปดูตรงท่อระบายน้ำสิ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Stottlemeyer] Where were you, Marty?นายอยู่ที่ไหน มาร์ตี้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Stottlemeyer] Let's check it out.- ไปดูกันเถอะ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
- [Clamoring] - [Stottlemeyer] Stay back! Get outta here!ถอยออกไป ออกจากตรงนี้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Stottlemeyer] He was shot in the chest.เขาถูกยิงเข้าที่หน้าอก Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Stottlemeyer] We found the manager's wallet... in your motel room, Eddie.เราพบกระเป๋าเงินของผู้จัดการร้าน... ในห้องพักโรงแรมของนาย เอ็ดดี้ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I'd like to thank the police department, particularly Captain Stottlemeyer... and, uh, Adrian Monk.ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณ กรมตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กองสตอทเทิลเมย์เยอร์ และเอ่อ เอเดรียน มังก์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I let you go overseas to learn business management. Then why is your film investment tottering?เจ้าพาล ไม่ต้องทำมาพูดเล่นกับฉันเลยนะ ! First Cup (2007)
- A mechanic.Der Motor stottert. House on the Edge of the Park (1980)
[ENGINE SPUTTERING](Motorstottern) Friday the 13th (1980)
[ENGINE SPUTTERING](Motorstottern) Friday the 13th (1980)
How about Tottenham?Was ist mit Tottenham? The Long Good Friday (1980)
[STAMMERING](STOTTERT) The Gold Watch (1981)
[STUTTERING] Just a minute.(STOTTERT) Eine Minute. The Hot Rod (1981)
[STAMMERING] Me?(STOTTERT) Ich? The Threshold (1981)
Why are you stuttering?Was stotterst du herum? Lili Marleen (1981)
The thundering machines spluttered and stopped.Die donnernden Motoren stotterten und standen still. The Road Warrior (1981)
Where he wants to subjugate you.- Immer an der Front! Der da hat gesagt: Der Stotterer ist doof! Bomber (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tottThey went to Tottori.
tottAn old man came tottering along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
เอ้ๆ แอ่นๆ[ADV] totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
โดกเดก[V] totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
เตาะแตะ[V] toddle, See also: totter, Syn. กระเตาะกระแตะ, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
เตาะแตะ[ADV] totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โผเผ[ADV] stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
กระเตาะกระแตะ[ADV] totteringly, See also: stumblingly, Syn. เตาะแตะ, เตาะๆ แตะๆ, ไม่แข็งแรง, ป้อแป้, Example: เด็กหัดเดินกระเตาะกระแตะ
สั่น[V] totter, See also: stagger, be unsteady, sway, reel, Syn. โยก, คลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอนไปมา[v. exp.] (ōn-ēn pai-mā) EN: totter   
สเปอร์ส[TM] (Sápoēs) EN: Spurs ; Tottenham Hotspur   FR: Spurs [mpl] ; Tottenham Hotspur [m]
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTTY    T AA1 T IY0
STOTT    S T AA1 T
TOTTON    T AA1 T AH0 N
TOTTER    T AA1 T ER0
TOTTEN    T AA1 T AH0 N
STOTTS    S T AA1 T S
MATOTT    M AE1 T AH0 T
ONSTOTT    AA1 N S T AH0 T
TOTTERING    T AA1 T ER0 IH0 NG
TOTTENBERG    T AA1 T AH0 N B ER0 G
STOTTLEMYER    S T AA1 T AH0 L M AY0 ER0
DRABENSTOTT    D R AH0 B EH1 N S T AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totted    (v) (t o1 t i d)
totter    (v) (t o1 t @ r)
totters    (v) (t o1 t @ z)
tottery    (j) (t o1 t @ r ii)
totting    (v) (t o1 t i ng)
tottered    (v) (t o1 t @ d)
tottering    (v) (t o1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hottentotte {m}hottentot [Add to Longdo]
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
gewackelttottered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stottern; stammeln | stotternd; stammelnd | gestottert; gestammelt | er/sie stottert; er/sie stammelt | ich/er/sie stotterte; ich/er/sie stammelte | er/sie hat/hatte gestottert; er/sie hat/hatte gestammeltto stammer | stammering | stammered | he/she stammers | I/he/she stammered | he/she has/had stammered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestootert | stottert | stotterteto splutter | spluttering | spluttered | splutters | spluttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
torkeligtottery [Add to Longdo]
torkelig {adv}totteringly [Add to Longdo]
torkeln | torkelnd | torkelt | torkelteto totter | tottering | totters | tottered [Add to Longdo]
wackeln | wackelnd | wackeltto totter | tottering | totters [Add to Longdo]
Hottentottenente {f} [ornith.]Hottentot Teal [Add to Longdo]
Hottentottenlaufhühn-chen {n} [ornith.]Hottentot Button-Quail [Add to Longdo]
Hottentottengirlitz {m} [ornith.]Cape Siskin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
とったり[, tottari] (n) arm bar throw (sumo) [Add to Longdo]
とっとと[, tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
とと;とっと[, toto ; totto] (n) (chn) fish; bird [Add to Longdo]
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[, yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
ホッテントット[, hottentotto] (n) (col) (See コイ族) Hottentot [Add to Longdo]
因州弁[いんしゅうべん, inshuuben] (n) dialects of Japanese spoken in Eastern Tottori prefecture [Add to Longdo]
雲伯方言[うんぱくほうげん, unpakuhougen] (n) (See 出雲弁) dialects of Japanese spoken in Western Tottori prefecture and Eastern Shimane prefecture [Add to Longdo]
丸々と太った;丸丸と太った[まるまるとふとった, marumarutofutotta] (adj-f) (See 丸々太った) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
丸々太った;丸丸太った[まるまるふとった, marumarufutotta] (adj-f) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
鬼の首を取ったよう[おにのくびをとったよう, oninokubiwotottayou] (exp,adj-na) (in a) triumphant manner (lit [Add to Longdo]
逆とったり[さかとったり, sakatottari] (n) arm bar throw counter (sumo) [Add to Longdo]
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad [Add to Longdo]
山陰地方[さんいんちほう, san'inchihou] (n) San-in region of western Honshu (inc. Tottori, Shimane, northern Yamaguchi and sometimes northern Hyogo and Kyoto prefectures) [Add to Longdo]
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression) [Add to Longdo]
取って参る[とってまいる, tottemairu] (v5r) (hum) to fetch (something) [Add to Longdo]
取って代わる[とってかわる, tottekawaru] (v5r) to supplant; to supersede [Add to Longdo]
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve [Add to Longdo]
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to [Add to Longdo]
取って返す[とってかえす, tottekaesu] (v5s,vi) to return [Add to Longdo]
取って来る;取ってくる[とってくる, tottekuru] (vk) to fetch; to go and get [Add to Longdo]
取っ手(P);把っ手;把手;取手[とって(P);はしゅ(把手), totte (P); hashu ( hashu )] (n) handle; grip; knob; (P) [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取っ捕まえる[とっつかまえる, tottsukamaeru] (v1,vt) to catch [Add to Longdo]
取っ捕まる[とっつかまる, tottsukamaru] (v5r,vi) to be caught [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
席を取って置く[せきをとっておく, sekiwototteoku] (exp,v5k) to book (take) a seat [Add to Longdo]
昔取った杵柄;昔とった杵柄[むかしとったきねづか, mukashitottakineduka] (exp) skill learned in one's former days; using one's experience from the past; you never forget your own trade [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
相手にとって不足はない;あいてにとって不足はない[あいてにとってふそくはない, aitenitottefusokuhanai] (exp) good match for an opponent; worthy (e.g. rival) [Add to Longdo]
太った;肥った[ふとった, futotta] (adj-f) plump; fat; chubby; stout [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
中国地方[ちゅうごくちほう, chuugokuchihou] (n) Chugoku region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori and Yamaguchi prefectures) [Add to Longdo]
鳥取県[とっとりけん, tottoriken] (n) Tottori prefecture (Chuugoku area) [Add to Longdo]
鳥取弁[とっとりべん, tottoriben] (n) (See 出雲弁) dialects of Japanese spoken in Eastern Tottori prefecture [Add to Longdo]
突端[とったん;とっぱな, tottan ; toppana] (n) tip of a headland; point [Add to Longdo]
突堤[とってい, tottei] (n) breakwater [Add to Longdo]
突立[とったつ, tottatsu] (n) stand straight up [Add to Longdo]
年取った[としとった, toshitotta] (adj-f) aged; (P) [Add to Longdo]
伯備線[はくびせん, hakubisen] (n) Hakubi Line (West Tottori-Okayama Railway) [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] tottering; unsteady [Add to Longdo]
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tot \Tot\, v. t. [imp. & p. p. {Totted}; p. pr. & vb. n.
   {Totting}.]
   1. To mark with the word "tot"; as, a totted debt. See {Tot},
    n.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Cf. {Total}.] To add; to count; to make up the sum of; to
    total; -- often with up. [Colloq., Eng.]
 
       The last two tot up the bill.     --Thackeray.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top