Search result for

toileting

(265 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toileting-, *toileting*, toilet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toileting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toileting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toilet[N] โถส้วม
toilet[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry[N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette[N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl[N] โถชักโครก
toilet roll[N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap[N] สบู่, See also: สบู่เหลว
toilet brush[N] แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper[N] กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue
toilet water[SL] เบียร์
toilet water[N] น้ำหอมอ่อนๆ, See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ, Syn. eau de toilette
toilet powder[N] แป้งทาตัว, Syn. talcum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Men's toiletriesเครื่องใช้ในห้องน้ำสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Public toiletsห้องสุขา [TU Subject Heading]
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]
Baby Toiletriesผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ladies' room.Toilette. The Sweetest Thing (2002)
- Bathroom.- Toilette. Frances Ha (2012)
Huh?Wo ist die Toilette? Episode #2.6 (2015)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
- Piney clogged the toilet again.-ไพนี่ทำส้วมเต็มอีกแล้ว Pilot (2008)
Or sneaking off to the toilet for a smoke.หรือแวบไปห้องน้ำเพื่อสูบบุหรี่ Heartbreak Library (2008)
Glad we could introduce you to the toilet.ดีใจที่เราสอนนายใช้ห้องน้ำได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look on the bright side. There's a sink. There's a toilet.มองด้านดีไว้สิ ที่นี่มีอ่าง มีห้องน้ำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's when a girl gives you head while you're sitting on the toilet takin' a shit.มันก็ตอนที่ผู้หญิงยื่นหัวให้แก ตอนที่แกนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The toilet is for beggars too!ห้องน้ำก็เป็นของขอทานเหมือนกัน! Episode #1.7 (2008)
We've provided cell phones, clothing, and toiletries-- all the basic necessities to get you up and running.เราได้จัดเตรียมโทรศัทพ์ เสื้อผ้า และเครื่องแต่ตัว สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้ Breaking and Entering (2008)
- On the toilet, not the floor.-ในชักโครก ไม่ใช่พื้น Body of Lies (2008)
I'm flushing your toilet.ฉันล้างห้องน้ำให้แล้ว The Ramen Girl (2008)
I thought you want me to clean your toilet.คุณอยากให้ฉันล้างห้องน้ำไง ใช่ไหม The Ramen Girl (2008)
Clean the floors. Clean the pots. Clean the toilet, clean.ล้างจาน ล้างห้องน้ำ ล้างหม้อ ล้าง The Ramen Girl (2008)
Your job is to wash the toilet.ทำไมเธอถึงไม่ไปล้างห้องน้ำซะ The Ramen Girl (2008)
[Toilet flushes][เสียงกดชักโครก] New York, I Love You (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
Marley is not allowed to drink out of the toilet... so be sure to keep the lid closed... and the brick on the lid.มาร์ลีย์ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำ จากชักโครก ดังนั้นทำให้แน่ว่าฝารองนั่งได้ปิดแล้ว -รวมถึงฝาครอบชักโครกด้วย Marley & Me (2008)
Then we fill a toilet with salt... and we sell your kisses for change.จริง หรือ เราจะใส่ ห้องน้ำด้วยเกลือ และ เรา ขายจูบ คุณ เป็นการแลกเปลี่ยน Made of Honor (2008)
Toilet.โถส้วม Pineapple Express (2008)
Toilet paper.กระดาษทิชชู่ Gomorrah (2008)
- down the toilet?ลงห้องน้ำ? Revolutionary Road (2008)
Hey, what do you say we go... next door and toilet paper your neighbor's trees?แล้วเอาทิชชู่พันต้นไม้เขาเล่นเอามะ? ไม่? เอาล่ะ ถึงเวลานอนแล้ว! Bedtime Stories (2008)
You want to flush it down the toilet because you made a bad move?คุณอยากกดมันลงชักโครก เพราะคุณทำงานพลาดเหรอ Blow Out (2008)
Do you want to flush it down the toilet because you made a bad move?นายจะกดมันทิ้งลงชักโครก เพียงเพราะว่านายรู้สึกอย่างนั้นเหรอ Five the Hard Way (2008)
Ran out of toilet paper, you got any out here?กระดาษชำระในห้องน้ำหมด น้ามีมั๊ย? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm told it a lot these days, ever since my life was snuffed out by a toilet seat from an old space station, and I joined the ranks of the undead and became a grim reaper.ฉันพูดถึงวันเก่าๆเหล่านั้น ตั้งแต่ชีวิตของฉันได้จบลง โดยฝาชักโครกจากสถานีอวกาศเก่า และฉันได้เข้าร่วมกลุ่มผู้ที่ไม่ตาย และกลายเป็นมัจจุราช Dead Like Me: Life After Death (2009)
They call me "'toilet seat girl. "'พวกเขาเรียกฉันว่า "สาวฝาชักโครก" Dead Like Me: Life After Death (2009)
And George, killed by a toilet seat from outer space in 2003.และ จอร์จ, ตายโดยฝาชักโครกจากนอกอวกาศในปี 2003 Dead Like Me: Life After Death (2009)
The economy right now is really in the toilet.ที่จะเปิดตลาดสินค้าพวกนี้ The Girlfriend Experience (2009)
Oh, baby! -Hi baby, come in! -I need to get to the toilet, quickly!โอ้ ที่รัก ไงที่รัก ผมต้องการเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวนี้ District 9 (2009)
I'm just gonna go to the toilet, and then I'll talk to people, okay?ผมจะไปเข้าห้องน้ำก่อน แล้วค่อยออกมาคุยกับเพื่อนๆ น่ะ โอเคมั้ย ? District 9 (2009)
For men, self-improvement ends at toilet training.สำหรับผู้ชาย การพัฒนาตัวเอง มันจบไปตั้งแต่แรกเกิดแล้วล่ะ The Ugly Truth (2009)
I threw it in the toilet.ผมเลยขว้างมันเข้าไปในห้องน้ำครับ The Breath (2009)
Why the hell is the hand grenade in the toilet and the pin in your handแล้วทำไมระเบิดมือมันอยู่ในนั้น.. แต่สลักอยู่ในมือนาย! The Breath (2009)
I'm in this fancy bathroom of this hotel suite talking to you on the... toilet phone.ฉันอยู่ในห้องน้ำที่สวยงามในห้องสวีท เพื่อคุยกับคุณ โดยใช้โทรศัพท์ของห้องน้ำ Double Blind (2009)
Well, let's see. The economy's in the toilet.เอาล่ะ ไหนมาดูกันสิ เศรษฐกิจตกต่ำ Mandala (2009)
Make it a grand, counting the toilet plus the 500 you already owe me and you're good to drive on out of here to someplace far away.ฉันจ่ายเงินให้นายไม่ได้วันนี้ แต่ภายในอาทิตย์นี่ฉันจ่ายให้นายได้ ตกลงไหม 750 ดอลลาร์งั้นเหรอ Down (2009)
Balance for the tow, the repairs, and extra for, you know, damages and stuff to the gate, the toilet...ค่าลากรถพ่วงค้างไว้ ค่าซ่อม และเพิ่มให้อีกพิเศษ นายรู้นะ ค่าเสียทายที่ทำประตูพัง ห้องน้ำ... Breakage (2009)
I mean, the economy's in the toilet. We all know that.ผมหมายถึง เศรษฐกิจมันขึ้นๆลงๆ เรื่องนั้นเราก็รู้กันดี Peekaboo (2009)
You'd think with profit margins in the toilet,คุณรู้ว่าจะหาพวกเธอได้ที่ไหน Pleasure Is My Business (2009)
Ms. Nelson's toilet began erupting, and I wasn't busy, so...ห้องน้ำของคุณเนลสันเริ่มจะระเบิดแล้ว แล้วฉันก็ไม่ได้ยุ่งอะไร ก็เลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Oh, just leave the toilet seat up, and the immigration people will totally think we're married.อย่าลืมยกฝาชักโครกขึ้นนะ แล้วเจ้าหน้าที่ต่างด้าวก็จะคิดว่าเราแต่งงานกันจริง ๆ Marry Me a Little (2009)
I found a needle in the toilets last week.อาทิตย์ก่อนชั้นเจอเข็มในห้องน้ำด้วยนะ Harry Brown (2009)
You mean they're gonna pay for this stuff by fixing my toilet?เธอหมายถึง พวกนี้มันคิดจะซ่อมห้องนํ้าให้ฉันเป็นค่าของงั้นเหรอ? Ben 10: Alien Swarm (2009)
Nice to hear your voice. Jimmy went to the toilet.ดีใจที่ได้ยินนาย จิมมี่เข้าส้วมน่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You want to go running after him, flush your life down the toilet once and for all?ทิ้งชีวิตตัวเองลงชักโครก ตลอดไป? เชิญเลย S.O.B. (2009)
Flush your mates down the toilet. Eat grapes off each other.จะจับเพื่อนยัดโถส้วม เล่นพิเรนให้พอ Cook (2009)
And fate is actually also desperate for the toilet. Now can we come in?ถ้ามีห้องน้ำให้เข้าฟรีจะดีมาก ทีนี้ฉันเข้าได้รึยัง? Cook (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toiletAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
toiletAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
toiletBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
toiletBill will often sing in the toilet.
toiletCan I use your toilet, please?
toiletDoes it have a toilet?
toiletDon't forget to flush the toilet.
toiletDo you have a any rooms with shower and toilet?
toiletDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toiletDuring the test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toilet"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."
toiletIf you piss on the toilet seat, wipe it off!
toilet"I have to pee." "Jonny, that's not the right thing to say. Say, 'Excuse me. I need to go to the toilet.'"
toiletI run to the toilet every thirty minutes.
toiletI saw him go into the toilet a few minutes ago.
toilet"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
toiletIs there a public toilet in this building?
toiletIs there a toilet near here?
toiletI traded old newspapers for toilet paper.
toiletIt's my custom to read in the toilet.
toiletMay I use the toilet?
toiletMay I use your toilet?
toiletShe'd spent half the night with her head down the toilet throwing up.
toiletShe is putting on some toilet water.
toiletShe spent ten days without a toilet or shower.
toiletStudents must not use this toilet.
toilet"That's right. At the least I wish they'd add one to the first floor as well ... Wait a mo! Why are you here!?" "'Why' is obvious isn't it? It's so we can go to the toilet together."
toiletThe bidet-toilet itself has not spread much outside of Japan.
toiletThe nursery toilet door was shut.
toiletThere's no toilet paper.
toiletThe toilet doesn't flush.
toiletThe toilet doesn't flush properly.
toiletThe toilet is over there.
toiletThe toilet is upstairs.
toiletThe toilet was outside, in the yard.
toiletThe toilet won't stop running.
toiletWe have a stock of toilet paper.
toiletWhatever you do don't leave the lid up on the toilet!
toiletWhat's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?
toiletWhere is the toilet?
toiletWhere's the toilet?
toilet"With no picks how did you break in?" "The toilet window was open."
toiletWomen - why do they want to go to toilet in groups? I don't get it at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ส้วม[N] lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ห้องน้ำ[N] wash room, See also: bathroom, toilet, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ห้องอาบน้ำ, ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ห้องน้ำที่ดีควรจะมีช่องแสงสว่าง และช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้, Count unit: ห้อง
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ไปทุ่ง[V] go to the toilet, See also: relieve oneself, defecate, go to stool, Example: ยายไปทุ่ง เดี๋ยวก็กลับมา, Thai definition: ไปขี้, ไปถ่ายอุจจาระ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
ถาน[N] monk's water closet, See also: monk's toilet, monk's latrine/lavatory, Syn. ส้วม, Thai definition: ส้วมของพระ
ถ่ายปัสสาวะ[V] urinate, See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss, Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา, Example: ชายผู้นั้นหันหน้าเข้าหากำแพง ถลกขากางเกงเพื่อถ่ายปัสสาวะ, Thai definition: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก[N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to khreūang paēng) EN: stool   FR: tabouret de toilette [m]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet meū) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief   FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
น้ำหอม[n.] (nāmhøm) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne   FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
แป้ง[n.] (paēng) EN: powder ; toilet   FR: poudre [f] ; poudre de riz [f]
แป้งผัดหน้า[n. exp.] (paēng phat nā) EN: face powder   FR: poudre de toilette [f]
ผ้าเช็ดตัว[n.] (phāchet tūa) EN: towel   FR: serviette de bain [f] ; serviette de toilette [f]
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า[n. exp.] (phākhonnū chet nā) EN: face cloth ; wash cloth (Am.)   FR: gant de toilette [m]
ป่มกดน้ำชักโครก[n. exp.] (pum kot nām chak khrōk) EN: toilet handle   FR: bouton de chasse d'eau [m] ; levier de chasse d'eau [m]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet   FR: toilettes [fpl]
ถ่ายปัสสาวะ[v.] (thāipatsāwa) EN: urinate ; make water ; go to the toilet ; pass urine ; wee ; piss   FR: uriner ; pisser (fam.)
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   
โถเครื่องแป้ง[X] (thō khreūang paēng) EN: toilet set   
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl   FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
โต๊ะเครื่องแป้ง[n. exp.] (to khreūang paēng) EN: dressing table ; dresser   FR: coiffeuse [f] ; table de toilette [f]
เวจ[] (wēt) EN: lavatory   FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOILET    T OY1 L AH0 T
TOILETS    T OY1 L AH0 T S
TOILETRY    T OY1 L AH0 T R IY0
TOILETRIES    T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toilet    (n) (t oi1 l i t)
toilets    (n) (t oi1 l i t s)
toilet-roll    (n) - (t oi1 l i t - r ou l)
toilet-paper    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ r)
toilet-rolls    (n) - (t oi1 l i t - r ou l z)
toilet-table    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l)
toilet-papers    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ z)
toilet-powder    (n) - (t oi1 l i t - p au d @ r)
toilet-tables    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedürfnisanstalt {f}; öffentliche Toilette {f}comfort station [Am.] [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Klosettpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Kulturbeutel {m}toilet bag [Add to Longdo]
Reisenecessaire {n}toiletries bag [Am.]; sponge bag [Br.] [Add to Longdo]
Sanitäranlagen {pl}lavatories; restrooms [Am.]; toilets and washrooms [Br.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}lavatory; bathroom; restroom [Am.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Toilettensache {f}toiletry [Add to Longdo]
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen {pl}toilet soap | toilet soaps [Add to Longdo]
Toilettentisch {m} | Toilettentische {pl}toilet table | toilet tables [Add to Longdo]
spülen; ausspülen | die Toilette spülento flush (out) | to flush the toilet [Add to Longdo]
Dringende Pause, muss auf's Klo.UTB : urgent toilet break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オードトワレ[, o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
トイレタリー[, toiretari-] (n) toiletry [Add to Longdo]
トイレット[, toiretto] (n) toilet; (P) [Add to Longdo]
トイレットケース[, toirettoke-su] (n) toilet case [Add to Longdo]
トイレットソープ[, toirettoso-pu] (n) toilet soap [Add to Longdo]
トイレットパウダー[, toirettopauda-] (n) toilet powder [Add to Longdo]
トイレットペーパー[, toirettope-pa-] (n) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
トワレ[, toware] (n) toilette [Add to Longdo]
トワレット[, towaretto] (n) toilette [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
温水洗浄便座[おんすいせんじょうべんざ, onsuisenjoubenza] (n) bidet toilet; washlet [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room [Add to Longdo]
化粧石鹸[けしょうせっけん, keshousekken] (n) toilet soap [Add to Longdo]
化粧道具[けしょうどうぐ, keshoudougu] (n) toilet set [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
櫛笥;匣[くしげ, kushige] (n) (arch) toiletries case [Add to Longdo]
櫛箱;櫛匣[くしばこ, kushibako] (n) (See 櫛笥) comb box; toiletries case [Add to Longdo]
後架[こうか, kouka] (n) toilet [Add to Longdo]
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P) [Add to Longdo]
女便所[おんなべんじょ, onnabenjo] (n) women's toilet [Add to Longdo]
水洗トイレ[すいせんトイレ, suisen toire] (n) flush toilet [Add to Longdo]
水洗便所[すいせんべんじょ, suisenbenjo] (n) flush toilet [Add to Longdo]
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory [Add to Longdo]
男便所[おとこべんじょ, otokobenjo] (n) men's toilet [Add to Longdo]
低置[ていち, teichi] (n) low (toilet tank) [Add to Longdo]
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery [Add to Longdo]
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
排泄訓練[はいせつくんれん, haisetsukunren] (n) toilet training [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
便座[べんざ, benza] (n) toilet seat [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P) [Add to Longdo]
用を足す[ようをたす, youwotasu] (exp,v5s) (1) to take care of some business; to go on an errand; (2) to relieve oneself; to do one's business; to go to the toilet [Add to Longdo]
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor [Add to Longdo]
落し紙[おとしがみ, otoshigami] (n) toilet paper [Add to Longdo]
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress [Add to Longdo]
[かわや, kawaya] (n) privy; toilet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] to guard; to protect; to defend; abbr. for 衛生間|卫生间, toilet; surname Wei, #3,259 [Add to Longdo]
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory, #5,167 [Add to Longdo]
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; toilet; WC, #9,393 [Add to Longdo]
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] chamber pot; wooden pan used as toilet, #12,399 [Add to Longdo]
公厕[gōng cè, ㄍㄨㄥ ㄘㄜˋ, / ] public toilet, #14,043 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] rest-room; toilet; lavatory, #15,030 [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom, #16,865 [Add to Longdo]
更衣室[gēng yī shì, ㄍㄥ ㄧ ㄕˋ, ] change room; dressing room; locker room; toilet, #23,301 [Add to Longdo]
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, ] perfumed soap; toilet soap, #25,331 [Add to Longdo]
大小便[dà xiǎo biàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] using the toilet; urination and defecation, #25,400 [Add to Longdo]
更衣[gēng yī, ㄍㄥ ㄧ, ] to change clothes; to go to the toilet (euphemism), #27,350 [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
公共厕所[gōng gòng cè suǒ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] public toilet, #36,307 [Add to Longdo]
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] flush toilet, #59,532 [Add to Longdo]
解手[jiě shǒu, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄡˇ, ] to relieve oneself (i.e. use the toilet); to solve, #65,030 [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house, #70,348 [Add to Longdo]
开裆裤[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training), #74,047 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, ] variant of 妝|妆; toilet, make-up, dress up, adorn, #145,818 [Add to Longdo]
马子[mǎ zi, ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] same as 馬桶|马桶; toilet pan, #166,929 [Add to Longdo]
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, ] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room [Add to Longdo]
告便[gào biàn, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to ask to be excused; to ask leave to go to the toilet [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, / ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
洗面所[せんめんじょ, senmenjo] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top