Search result for

teks

(333 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teks-, *teks*, tek
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teks*)
English-Thai: Nontri Dictionary
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tektiteเทกไทต์, อุลกมณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kohoutek cometดาวหางโคฮูเทค [TU Subject Heading]
Chvostek's Signกระตุกหดตัวของกล้ามเนื้อออร์ปิคุลาริสรอบๆตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is chvostek's sign.นี่เป็นอาการของแคลเซี่ยมต่ำ Last Resort (2008)
Don't ask me how chvostek discovered it.อย่าถามผมว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร Last Resort (2008)
For instance, Mr Matekoni,อย่างเช่นคุณมาเตโคนี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am the detective friend of JLB Matekoni.ฉันเป็นเพื่อนกับนักสืบ เจแอลบี มาติโคนิ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Yes, Mr Matekoni.ค่ะ คุณมาเตโคนิ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Patek watch, the Prada.นาฬิกาแพทิค, พราด้า Pilot (2009)
Now his gatekeeper's gone and he's loose.เมื่อคนดูแลจากไป และเขารู้สึกสูญเสีย The Eyes Have It (2009)
Look! There is Omatek village. Isn't it beautiful?ดู นั่นสิ หมู่บ้าน Omatek / มันสวยใช่มัยละ? The Karate Kid (2010)
So many traditions to share... the breaking of oplatek, the waiting for first star, the singing koledy.มีประเพณีตั้งเยอะที่จะแป่งปัน... การเริ่มของอ็อพลาเท็ค การรอดาวดวงแรก Gaslit (2010)
What brings you to the land of the gatekeepers?อะไรทำให้เจ้าเดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งผู้พิทักษ์ละสาวน้อย Sintel (2010)
Tekla, take the wreath. Fetch the wreath. The Statue of Zeus!เทวรูปแห่งซุส ช่างงดงามนัก Clash of the Titans (2010)
prosperum with a touch of tekrum.ใบยาสูบ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I'm the gatekeeper to the local water portals.ฉันเป็นคนเฝ้าประตูทางน้ำที่นี่ Mirror, Mirror (2011)
I am The Cailleach, the gatekeeper to the Spirit World.ข้าคือ Cailleach ข้าเป็นผู้คุมประตูโลกแห่งวิญญาณ The Darkest Hour (2011)
The Cailleach... the gatekeeper to the Spirit World.The Cailleach... ผู้คุมประตูโลกแห่งวิญญาณ The Darkest Hour (2011)
It demands nothing, it is the Cailleach, the gatekeeper to the spirit world, who asks such a price.มันไม่ได้ต้องการอะไร มันคือ เคลีช ผู้รักษาประตูวิญญาณ คือผู้เรียกร้องผลตอบแทนเช่นนั้น The Darkest Hour: Part Two (2011)
So...the Tekken Tournament, huh?ถ้างั้นก็ "Tekken Tournament" สินะ? Tekken: Blood Vengeance (2011)
I will honour my sworn oath to protect this realm as its Gatekeeper.ข้าสาบาน และพร้อม ที่จะปกป้องอาณาจักรนี้ในฐานะนายทวาร Thor (2011)
What troubles you, Gatekeeper?เจ้ามีปัญหาอะไร? นายทวาร Thor (2011)
And I say, for your act of treason, you are relieved of your duties as Gatekeeper, and no longer citizen of Asgard.และข้าขอกล่าวว่า เจ้านั้นทำตัวเป็นพวกขายชาติ เจ้าโดนปลดออกจากตำแหน่ง นายทวาร และไม่ใช่พลเมืองของแอสการ์ดอีกต่อไป Thor (2011)
Where's your gatekeeper?คนเฝ้าประตูไปไหน Discovery (2012)
- National Metropolitan. - The gatekeeper?เนชั่นแนบ เมโทรโพลิแทน ใครกันไว้หนะ? The Choice (2012)
Like everyone else's, including Censatek... who had better pastries.ก็เหมือนกับเจ้าอื่นๆ รวมถึงเซนซาเทค... แล้วของใครดีกว่าล่ะทีนี่ Trojan Horse (2013)
Or, go with Censatek, who is known for offering kickbacks to networking execs... along with their nice pastries.หรือ, เลือกเซนซาเทค คนที่ใครก็รู้ว่าชอบติดสินบน ผู้บริหารระบบเครือข่าย พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของพวกเข้า Trojan Horse (2013)
So how did you know about those kickbacks at Censatek?คุณรู้ได้อย่างไรว่าเซนซาเทคใช้เงินใต้โตะ Trojan Horse (2013)
♪ Criminal Minds 9x07 ♪ Gatekeeper Original Air Date on November 6, 2013 == sync, corrected by elderman == @elder_manCriminal Minds S09E07 "Gatekeeper" On Air 30 Nov 2013 Gatekeeper (2013)
The pigeon he's holding is the champion dove the Sheikh wants, Wittekop.นกพิราบที่เขาถืออยู่ เป็นแชมป์นกพิราบ ที่ท่านชีคอยากได้ชื่อวิททีคอป Flying Home (2014)
That's Wittekop. It's his favorite bird.นั่นวิททีคอป นกตัวโปรดของปู่ Flying Home (2014)
Wittekop?วิททีคอปหรือ Flying Home (2014)
You're wasting your time. Wittekop is not for sale.คุณมาเสียเที่ยวแล้วล่ะ วิททีคอปไม่ได้มีไว้ขาย Flying Home (2014)
He lost his bird, Wittekop.นกของเขา วิททีคอป หายไป Flying Home (2014)
- Wittekop can do it.- วิททีคอปจะทำได้ครับ Flying Home (2014)
It will take a long time for him to forget Wittekop.เขาต้องใช้เวลาอีกนานที่จะลืมวิททีคอป Flying Home (2014)
Wittekop is...วิททีคอปเป็น... Flying Home (2014)
In Flemish we say "wittekop" to someone with blonde hair.สำหรับชาวฟลีมิช เราเรียกคนที่มีผมสีบลอนด์ ว่า "วิททีคอป" Flying Home (2014)
Wittekop was the first pigeon to come out of the egg after Tony died.วิททีคอปเป็นนกพิราบตัวแรกที่ฟักออกจากไข่ หลังจากโทนี่ตาย Flying Home (2014)
Instead, he was hired to convince me to sell Wittekop.แต่เขาถูกจ้างมาให้โน้มน้าวปู่ให้ขายวิททีคอป Flying Home (2014)
Did you sell Wittekop?ปู่ขายวิททีคอปหรือเปล่าคะ Flying Home (2014)
I was wondering if you would reconsider Wittekop.ผมอยากรู้ว่าคุณจะพิจารณาเรื่องวิททีคอปอีกครั้งได้ไหม Flying Home (2014)
- Where's Wittekop?- วิททีคอปอยู่ไหนครับ Flying Home (2014)
I tricked Jos Pauwels into selling Wittekop to you.ผมไปหลอกให้จอส พอเวลส์ขายวิททีคอปให้คุณ Flying Home (2014)
- Wittekop is racing also.- วิททีคอปก็ลงแข่งด้วยนะครับ Flying Home (2014)
He came to try and convince me to return Wittekop to your grandfather.เขาพยายามโน้มน้าวให้ผมคืนวิททีคอปให้ปู่ของคุณ Flying Home (2014)
We're stopping at a dealer The delivery of a shipment of bombs Altherometekihเราหยุดที่ตัวแทนจำหน่ายการส่งมอบการจัดส่งของระเบิด Altherometekih The Expendables 3 (2014)
That was locked up behind an AmerTek Industriesที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอเมอร์เทค Family of Rogues (2015)
So, what did you do at N-Tek, then?แล้วสมัยนั้นคุณทำอะไรที่ 'เอ็นเทค่ Max Steel (2016)
Miles rebuilt N-Tek. He runs it now.ไมล์สสร้างเอ็นเทคขึ้นใหม่ ตอนนี้เขาคุมบริษัท Max Steel (2016)
You remember N-Tek?นายจำเอ็นเทคได้ Max Steel (2016)
Okay, if you can send them on like a wild goose chase, or something, then I can head to N-Tek and talk to Miles.นายต้องล่อพวกมันไปทางไหนก็ได้ ฉันจะได้ไปคุยกับไมล์สที่เอ็นเทค Max Steel (2016)
This place called N-Tek.- เอ็นเทค ใกล้ๆ เนี่ย Max Steel (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tekThe gatekeeper permitted me through the gate.
tekThe lady and her dog that were entering at the gate were stopped by the gatekeeper.
tekI was challenged by a gatekeeper.
tekTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.

CMU English Pronouncing Dictionary
TEK    T EH1 K
ITEK    AY1 T EH2 K
ATEK    EY1 T EH2 K
MITEK    M AY1 T EH2 K
OPTEK    AA1 P T EH2 K
PATEK    P AA1 T EH0 K
SITEK    S IH1 T EH0 K
KOTEK    K OW1 T EH2 K
VITEK    V IH1 T EH0 K
WITEK    V IH1 T EH0 K
DATEK    D AE1 T EH0 K
ZITEK    Z IH1 T IH0 K
PLATEK    P L AA1 T EH0 K
MARTEK    M AA1 R T EH2 K
MESTEK    M EH1 S T EH2 K
ARMTEK    AA1 R M T EH2 K
SISTEK    S IH1 S T IH0 K
MOSTEK    M AA1 S T IH0 K
RAMTEK    R AE1 M T EH2 K
NORTEK    N AO1 R T EH2 K
AMETEK    AE1 M AH0 T EH2 K
PIATEK    P IY0 AA1 T EH0 K
UNITEK    Y UW1 N AH0 T EH2 K
MROTEK    M R OW1 T EH2 K
STEKLY    S T EH1 K L IY0
VOYTEK    V OY1 T IH0 K
WEITEK    W EY1 T EH2 K
GEOTEK    G IY1 OW0 T EH2 K
VALTEK    V AO1 L T EH2 K
HOWTEK    HH AW1 T EH2 K
SWATEK    S W AO1 T IH0 K
KNOTEK    N OW1 T IH0 K
KOSTEK    K AA1 S T EH0 K
BARTEK    B AA1 R T EH2 K
VIRATEK    V IH1 R AH0 T EH2 K
SWANTEK    S W AO1 N T IH0 K
SZOSTEK    SH AA1 S T EH0 K
SWIATEK    S V IY0 AA1 T EH0 K
PIONTEK    P IY0 OW1 N T EH0 K
ZIENTEK    Z IY1 N T IH0 K
COMPTEK    K AA1 M P T EH2 K
ABCOTEK    AE1 B K OW0 T EH2 K
WAVETEK    W EY1 V T EH2 K
KWIATEK    K W IY0 AA1 T EH0 K
AVANTEK    AH0 V AA1 N T EH0 K
MORTEKI    M AO0 R T EH1 K IY0
LITTEKEN    L IH1 T IH0 K AH0 N
STEKETEE    S T EH1 K AH0 T IY0
MAGNETEK    M AE1 G N EH0 T EH2 K
ARMTEK'S    AA1 R M T EH2 K S

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
適当[てきとう, tekitou] (n adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
適用[tekiyou, tekiyou] (n ) Application

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
強敵[きょうてき, kyouteki] Thai: ศัตรูตัวฉกาจ English: formidable enemy
法的[ほうてき, houteki] Thai: ในทางกฎหมาย
化学的[かがくてき, kagakuteki] Thai: ทางเคมี English: chemical (an)
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ถูกเผง English: become realized
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: เข้าเป้า English: strike home (vs)
適する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeiger {m}; Detektor {m}; Gleichrichter {m}detector [Add to Longdo]
Architekt {m}; Architektin {f}architect [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektur {f}; Baukunst {f} | sakrale Baukunst {f} | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Ärztekammer {f}General Medical Council [Br.] [Add to Longdo]
Ärztekammer {f}professional body of doctors [Add to Longdo]
Auszugskraft {f}; Haltekraft {f}; Rückhaltekraft {f}retention force [Add to Longdo]
Azteke {m}Aztec [Add to Longdo]
Detektiv {m}; Detektivin {f} | Detektive {pl}detective | detectives [Add to Longdo]
Detektiv {m}; Detektivin {f}investigator [Add to Longdo]
Detektiv {m} | Detektive {pl}spotter | spotters [Add to Longdo]
Detektiv {m}hawkshaw [Add to Longdo]
Detektivgeschichte {f}mystery story [Add to Longdo]
Ermittler {m}; Detektiv {m}; Schnüffler {m}gumshoe [coll.] [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]
Flankendetektor {m}edge detector [Add to Longdo]
Fritter {m}; einfacher Detektor {m}coherer [Add to Longdo]
Früchtekorb {m}fruit basket [Add to Longdo]
Gartenarchitekt {m}landscape gardener [Add to Longdo]
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room [Add to Longdo]
Gerätekasten {m}; Geräteschrank {m}panel box [Add to Longdo]
Gerüchteküche {f}gossip factory [Add to Longdo]
tekriterium {n}; Gütefaktor {m}quality factor [Add to Longdo]
Haltekraft {f}holding load [Add to Longdo]
Innenarchitekt {m}; Innenarchitektin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Innenarchitektur {f}interior design [Add to Longdo]
Ionisationsdetektor {m}ionization detector [Add to Longdo]
Kältekompressor {m}cooling compressor [Add to Longdo]
Karatekämpfer {m}karateka [Add to Longdo]
Kaufhausdetektiv {m}store detective [Add to Longdo]
Klient {m} [comp.] | Klient-Server-Architektur {n}client | client server architecture [Add to Longdo]
Knoten {m}; Stek {m} [naut.]knot [Add to Longdo]
Lügendetektor {m}; Polygraph {m}polygraph [Add to Longdo]
Metalldetektor {m}metal detector [Add to Longdo]
Netzwerkarchitektur {f}network topology [Add to Longdo]
Palstek {m}bowline [Add to Longdo]
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.] [Add to Longdo]
Privatdetektiv {m}; Privatdetektivin {f}private investigator (PI) [Add to Longdo]
Schaltgerätekombination {f}switchgear assembly [Add to Longdo]
Signaldetektion {f}signal detection [Add to Longdo]
Sorte {f}; Güteklasse {f}grade [Add to Longdo]
Systemarchitektur {f}system architecture [Add to Longdo]
Tektonik {f}tectonics [Add to Longdo]
Verfechter {m}; Verfechterin {f}; Protektionist {m}protectionist [Add to Longdo]
Webleinenstek {m}clove hitch [Add to Longdo]
architektonisch {adj}architectural [Add to Longdo]
architektonisch {adv}architecturally [Add to Longdo]
ermitteln; erkennen; wahrnehmen; detektierento detect [Add to Longdo]
eutektisch {adj} [chem.]eutectic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
すててこ[, suteteko] (n) men's underwear [Add to Longdo]
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean [Add to Longdo]
てかてか[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P) [Add to Longdo]
てこてこ[, tekoteko] (n) sound of walking [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
て拳道;跆拳道(oK)[てこんどー;テコンドー, tekondo-; tekondo-] (n) (uk) Tae Kwon Do (kor [Add to Longdo]
と言って聞かない;と言ってきかない[といってきかない, toittekikanai] (exp) insisting [Add to Longdo]
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
によって異なる[によってことなる, niyottekotonaru] (exp,v5r) (See に因って) to differ depending on ...; (P) [Add to Longdo]
ほっといてくれ[, hottoitekure] (exp) (See 放って置く,放っとく) back off!; leave me alone!; (P) [Add to Longdo]
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
よりによって今日[よりによってきょう, yoriniyottekyou] (exp) today of all days [Add to Longdo]
わたし的;私的[わたしてき, watashiteki] (adj-na) personal; my style; my way [Add to Longdo]
アーキテクチャ(P);アーキテクチャー;アーキテクチュア;アキテクチャ[, a-kitekucha (P); a-kitekucha-; a-kitekuchua ; akitekucha] (n) architecture; (P) [Add to Longdo]
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural [Add to Longdo]
アーキテクト[, a-kitekuto] (n) architect [Add to Longdo]
アーキテクトニック[, a-kitekutonikku] (n) aechitectonic [Add to Longdo]
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic [Add to Longdo]
アーティキュレーション;アーティキュレイション;アーテキュレイション[, a-teikyure-shon ; a-teikyureishon ; a-tekyureishon] (n) articulation [Add to Longdo]
アーテキュレイト;アーテキュレット[, a-tekyureito ; a-tekyuretto] (n) articulate [Add to Longdo]
アーテクル[, a-tekuru] (n) article [Add to Longdo]
アウストラロピテクス;オーストラロピテクス[, ausutoraropitekusu ; o-sutoraropitekusu] (n) Australopithecus (lat [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[, akusesukontekisuto] (n) {comp} access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[, akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アステカ族[アステカぞく, asuteka zoku] (n) Aztec [Add to Longdo]
アステック;アステカ[, asutekku ; asuteka] (n) Aztec [Add to Longdo]
アプリケーションテクノロジ[, apurike-shontekunoroji] (n) {comp} application technology [Add to Longdo]
アポロ的;アポロン的[アポロてき(アポロ的);アポロンてき(アポロン的), aporo teki ( aporo teki ); aporon teki ( aporon teki )] (adj-na) (See ディオニュソス的) Apollonian [Add to Longdo]
アンダンテカンタービレ[, andantekanta-bire] (n,adj-no) andante cantabile (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特克斯[Tè kè sī, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Tekesi river, city and county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang; loan word tex, unit of fiber density used in textile industry (defined as mass in grams per 1000 m of fibre) [Add to Longdo]
特克斯市[Tè kè sī shì, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕˋ, ] Tekesi city in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
特克斯河[Tè kè sī hé, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄏㄜˊ, ] Tekesi river in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
特克斯县[Tè kè sī xiàn, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tekesi county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
铁拳[Tiě quán, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] Tekken (video game) [Add to Longdo]
门将[mén jiàng, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] official gatekeeper; goalkeeper (soccer, hockey etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
テキスト[てきすと, tekisuto] text [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
テキストファイル[てきすとふぁいる, tekisutofairu] text file [Add to Longdo]
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box [Add to Longdo]
テキストモード[てきすともーど, tekisutomo-do] text mode [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent [Add to Longdo]
テキスト終結[テキストしゅうけつ, tekisuto shuuketsu] end of text (ETX) [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical [Add to Longdo]
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
バースト的[バーストてき, ba-suto teki] bursty [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
主観的[しゅかんてき, shukanteki] subjektiv [Add to Longdo]
人為的[じんいてき, jin'iteki] kuenstlich [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
保守的[ほしゅてき, hoshuteki] konservativ [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてき, gutaiteki] konkret [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]
写実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] Kriminalsache, Detektiv [Add to Longdo]
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]
匹敵[ひってき, hitteki] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
原始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] ueberwaeltigend [Add to Longdo]
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
客観的[きゃっかんてき, kyakkanteki] objektiv, sachlich [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] Erbfeind [Add to Longdo]
庶民的[しょみんてき, shominteki] -normal, natuerlich, beliebt [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] starker_Feind-Gegner [Add to Longdo]
徹底的[てっていてき, tetteiteki] gruendlich [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] bequem, behaglich, angenehm, erfreulich [Add to Longdo]
手鏡[てかがみ, tekagami] Handspiegel [Add to Longdo]
手首[てくび, tekubi] Handgelenk [Add to Longdo]
打算的[ださんてき, dasanteki] berechnend [Add to Longdo]
批判的[ひはんてき, hihanteki] kritisch [Add to Longdo]
抽象的[ちゅうしょうてき, chuushouteki] abstrakt [Add to Longdo]
指摘[してき, shiteki] hinweisen [Add to Longdo]
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] provokativ;, schluepfrig [Add to Longdo]
排他的[はいたてき, haitateki] exklusiv [Add to Longdo]
探偵[たんてい, tantei] Detektiv [Add to Longdo]
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
摘発[てきはつ, tekihatsu] Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] zurueckziehen, raeumen, abbrechen [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] zurueckziehen, zuruecknehmen [Add to Longdo]
敵塁[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
敵意[てきい, tekii] feindliche_Gesinnung, Feindschaft [Add to Longdo]
敵軍[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]
普遍的[ふへんてき, fuhenteki] -allgemein [Add to Longdo]
根本的[こんぽんてき, konponteki] grundlegend, gruendlich [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] optimistisch [Add to Longdo]
比較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top