Search result for

tartares

(100 entries)
(0.0503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tartares-, *tartares*, tartare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tartares มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tartares*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tartar[N] หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
Tartar[N] ชนกลุ่มที่อาศัยในเอเชียและตะวันออกของยุโรป
Tartar[N] คนน่ากลัว
tartar sauce[N] น้ำซอสชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj

English-Thai: Nontri Dictionary
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
L-Tartaric Acidกรดแอล-ตาร์ตาริค [การแพทย์]
Meso-Tartaric Acidกรดมีโซ-ทาร์ทาริค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Dragon tartare?-หางมังกรมั้ย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The lacquered pork with that ginger confit. Tuna tartare?เอาเป็นหมูราดซอสโรยขิงดอง ยำทูน่า The Social Network (2010)
Unless you can invent a time machine which would prevent her from eating the tuna tartare at Rita’s, then she won’t be there.เว้นแต่แม่จะมีเครื่องย้อนเวลา ไปกันให้เธอ ไม่กิน... ทูน่าสลัดของลิต้า ไม่งั้นเธอคงไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Now, here's your tartar sauce.นี่ซอสทาร์ทาร์ของนาย The Einstein Approximation (2010)
I've already had my shots, and I won't touch the tartar sauce, okay?แค่แป๊บเดียว ฉันไม่จับโดนซอสหรอก The Homecoming Hangover (2010)
I will send him to the depths of Tartarus.ข้าจะส่งเขาไปที่ลึกที่สุดของ Tartarus. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
The victors declared themselves gods while the vanquished were renamed Titans, and forever imprisoned within the bowels of Mount Tartarus.ผู้ชนะได้ประกาศตนเป็น.. เทพเจ้า ส่วนผู้ปราชัย.. Immortals (2011)
Leave for Mount Tartarus.แล้วไปเขาทาร์ทารัส Immortals (2011)
Is this not the caravan traveling to Tartarus?นี่ขบวนที่จะไปเขา ทาร์ทารัส ไม่ใช่หรือ Immortals (2011)
Send the Beast to Kolpos. We will go to Tartarus.ส่งเจ้าสัตว์ร้ายไปที่ โคลโพส พวกเราจะไปที่ทาร์ทารัส Immortals (2011)
Hyperion's legions are gathering at Tartarus.ไฮเปอร์เรี่ยน กำลังรวมพลไปทาร์ทารัส Immortals (2011)
We should continue. Tartarus is another two days along this ridge.เราควรไปต่อนะ ทาร์ทารัส ห่างไปอีก 2 วันตามแนวเขา Immortals (2011)
Do not stop until you reach Tartarus.เจ้าห้ามหยุด.. จนกว่าจะไปถึงทาร์ทารัส เธซีอุส Immortals (2011)
Do you know that I can get ahi tartare and a steak sandwich at 3:00 in the morning from their all-night dining menu?พวกนายรู้รึเปล่าว่าฉันสั่งสเต็กเนื้อดิบ กับแซนด์วิชได้ในตอนเช้า จากเมนูรอบกลางคืนของพวกเขา New York (2011)
- Smoked salmon tartare cornucopia? - Mmm.แซลมอนรมควันทาร์แทร์คอร์นูโคเปียเหรอเนี่ย Searching (2011)
But it'll be hard to pass up on the beef tartare.แต่มันไม่น่าทานซอสทาร์ทาร์บนเนื้อ Watch While I Revise the World (2011)
Spark up the barbie and crack open the tartare sauce?ระเบิดหัวมัน แล้วเหยาะน้ำจิ้มใส่เหรอ Bait (2012)
The walls of Tartarus are falling.กำแพงทาทอรัสกำลังถล่ม Wrath of the Titans (2012)
ARES: Tartarus. The great prison of the underworld.ทาร์ทารัสเป็นคุกแน่นหนาที่สุดในยมโลก Wrath of the Titans (2012)
Allow us to enter and help you rebuild the walls of Tartarus.ยินยอมให้เราเข้ามาและช่วยเจ้าสร้าง กำแพงแห่งทาร์ทารัสใหม่เถอะ Wrath of the Titans (2012)
If we help him to escape Tartarus he will allow we few gods who remain to keep our immortality.ถ้าเราช่วยเขาแหกคุกทาร์ทารัสได้ เขาสัญญาว่าจะมอบชีวิตอมตะ ให้กับเทพเจ้าบางองค์ Wrath of the Titans (2012)
If Zeus is captive in the underworld he's likely being held in the heart of Tartarus.ถ้าซุสถูกจับอยู่ในใต้โลก... . เค้าน่าจะถูกจองจำอยู่ที่ ใจกลางของ ทาร์ทารัส Wrath of the Titans (2012)
- You designed Tartarus? HEPHAESTUS: Oh, aye.ท่านเป็นคนออกแบบทาร์ทารัสเหรอ Wrath of the Titans (2012)
In order for the prison of Tartarus to be completely impregnable I built it from the outside in.เพื่อป้องกันไม่ให้ ห้องขังทาร์ทารัส... ถูกบกุรุกได้ ข้าสร้างมันจากข้างนอกเข้าข้างใน Wrath of the Titans (2012)
And this labyrinth is the only way a human can travel through the underworld and get to the heart of Tartarus.. จะเป็นทางเดียวที่มนุษย์สามารถเข้าถึงใต้โลกได้ และก็เข้าถึงใจกลางของ ทาร์ทารัส Wrath of the Titans (2012)
So you've got to control your fears so you don't turn on yourself or each other if you wanna make it to Tartarus.เพราะงั้นพวกเจ้าต้องบังคับความกลัว ไม่ให้พวกเจ้าเล่นงานตัวเองหรือคนอื่น ถ้าอยากจะไปให้ถึงทาร์ทารัส Wrath of the Titans (2012)
Tartarus.ทาร์ทารัส Wrath of the Titans (2012)
You pulled me out of Tartarus.ข้า... Wrath of the Titans (2012)
She seems to particularly like the salmon tartar at table salt.เธอดูเหมือนจะชอบทาร์ทาร์แซลมอนนะ Darkness on the Edge of Town (2013)
Vibrations knock the tartar off your teeth.เคาะสั่นสะเทือนทาร์ทาร ปิดฟันของคุณ. Scary Movie 5 (2013)
"Tartaruga Brothers"?พี่น้องกระดองเดือด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Now, if you want to avoid a legal situation, I suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for william Shakespeare on the house.หากคุณอยากเลี่ยงการขึ้นโรงขึ้นศาล ขอแนะนำให้เข้าครัว นำ "นำทาทาทูน่า" มาเสิร์ฟ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ โดยไม่คิดมูลค่า Bringing Down the House (2003)
Tartar sauce.ซอส ทาทา Zathura: A Space Adventure (2005)
Sweetheart, is that, um, tartar sauce?ขอตัวแป๊บ นั่นทาร์ทาร์ซอสเหรอจ๊ะ Chuck Versus the Nemesis (2007)
This is Tartaros, Front Gate, A-2.นี่คือทาทาร์รอส ประตูหน้า A-2 Appleseed Ex Machina (2007)
Looks like the Tartaros Conference Hall is stabilized and under control.ท่าทางหอประชุมทาทาร์รอส จะปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม Appleseed Ex Machina (2007)
We've received the latest report on the attack at Tartaros Conference Hall.เราได้รับรายงานล่าสุดของการโจมตี ที่หอประชุมทาทาร์รอส Appleseed Ex Machina (2007)
Then the terrorist attack on Tartaros was just some kind of test.ตอนที่พวกมันโจมตีทาทาร์รอส คงแค่ทดสอบ Appleseed Ex Machina (2007)
My readings say they're heading towards Tartaros.จากการคาดการณ์ พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังทาทาร์รอส Appleseed Ex Machina (2007)
We love kipburgers And colored tartare.เรารัก คีปเบอร์เกอร์ และรักสีทาทา Meet the Spartans (2008)
Madame, a dozen oysters like always, one steak tartar, roasted gently, No onions.Madame, ein Dutzend Austern wie immer, ein Steak Tartar, leicht angebraten, ohne Zwiebeln. The Party (1980)
Tartar.- Ein Tartar... The Party 2 (1982)
TartarEin TartarThe 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Tartars 3rd brother- Verdammte Tartaren! - Dritter Bruder! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Traitor, TartarsVerdammte Tartaren, ihr Verräter! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
The Tartars ...would be terror-strickenDie Tartaren werden zu Tode erschrocken sein. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Come out here, TartarsKommt raus, ihr Tartaren! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
How many Tartars have you killed, brother?Wie viele Tartaren hast du getötet, Bruder? The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
So you're fighting the TartarsIhr kämpft also gegen die Tartaren. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Then he worked with the Tartars to ruin your familyDeshalb auch der Zusammenschluss mit den Tartaren: um Ihre Familie zu ruinieren! The 8 Diagram Pole Fighter (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tartarI think I have a lot of tartar.
tartarPlease remove the tartar from my teeth.
tartarScratch a Russian and find a Tartar.
tartarThe tartar has to be removed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด[N] Tartar, Syn. ตาดมองโกล, Example: พวกตาดเป็นชนเผ่าที่กล้าหาญและชำนาญการรบ, Thai definition: ชื่อมองโกลเผ่าหนึ่งที่ชอบรบราฆ่าฟันและอพยพเร่ร่อนอยู่เสมอ
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินน้ำลาย[n.] (hin namlāi) EN: tartar   FR: tartre (dentaire) [m]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
ขี้ฟัน[n.] (khīfan) EN: tartar ; calculus   FR: tartre [m] ; dépôt dentaire [m]
กรดปูน[n. exp.] (krot pūn) EN: tartaric acid   FR: acide tartrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TARTAR    T AA1 R T ER0
TARTARS    T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tartar    (n) (t aa1 t @ r)
tartars    (n) (t aa1 t @ z)
tartaric    (j) (t aa1 t a1 r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselstein {m}tartar (in kettle) [Add to Longdo]
Remoulade {f}tartar sauce [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Tyrannin {f}tartar [Add to Longdo]
Wein...tartaric [Add to Longdo]
Weinstein {m}tartar (of wine); cream of tartar [Add to Longdo]
Zahnstein {m} [med.]tartar (on teeth) [Add to Longdo]
Tartar {m}; Tartarin {f}Tartar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タルタル[, tarutaru] (n) tartar; tartare [Add to Longdo]
タルタルステーキ[, tarutarusute-ki] (n) steak tartare (wasei [Add to Longdo]
タルタルソース[, tarutaruso-su] (n) tartar sauce (tartare) [Add to Longdo]
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce [Add to Longdo]
紫苑[しおん, shion] (n) Tartarian aster (Aster tataricus) [Add to Longdo]
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth) [Add to Longdo]
酒石[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) tartar (as formed during the fermentation of wine, etc.) [Add to Longdo]
酒石英[しゅせきえい, shusekiei] (n) cream of tartar; potassium hydrogen tartrate [Add to Longdo]
酒石酸[しゅせきさん, shusekisan] (n) tartaric acid [Add to Longdo]
友禅菊[ゆうぜんぎく, yuuzengiku] (n) Tartarian aster (Aster Novi-Belgii) [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔塔儿[Tǎ tǎ r, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔塔儿人[Tǎ tǎ r rén, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄖ˙ ㄖㄣˊ, / ] Tartar (person) [Add to Longdo]
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Tatar (nationality); Tartar [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] fever; tartar horn [Add to Longdo]
酒石酸[jiǔ shí suān, ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ ㄙㄨㄢ, ] tartaric acid [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] Tartar; a tribe in China [Add to Longdo]
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, / ] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900 [Add to Longdo]
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, / ] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top