Search result for

swindles

(157 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swindles-, *swindles*, swindle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swindles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swindles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swindle[VT] โกง, See also: หลอกต้ม, หลอกลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat, defraud, trick
swindle[N] การหลอกลวง, See also: การโกง, การต้มตุ๋น, Syn. deception, fraud, knavery
swindler[N] คนหลอกลวง, Syn. cheater
swindle sheet[SL] สมุดบัญชี
swindle out of[PHRV] หลอกลวง, See also: ฉ้อโกง, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swindle(สวิน'เดิล) vt.,vi.,n. (การ) โกง,ฉ้อโกง,หลอกต้ม,หลอกลวง., See also: swindler n. swindlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
swindle(n) การโกง,การฉ้อโกง,ของกำมะลอ,การหลอกลวง
swindle(vt) โกง,ฉ้อโกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา A Short Film About Love (1988)
Are you a lawyer, or a swindler?คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น? A Millionaire's First Love (2006)
She supports both Min-jae and her family, and her sister got swindled in marriage.เธอต้องช่วยเหลือทั้งมินเจและครอบครัวเธอเอง และน้องสาวเธอก็ถูกหลอกแต่งงาน Love Now (2007)
I'll be your lawyer if you need to draw up a contract make sure you don't get swindled, boy, get half of what your dad is making.ฉันจะช่วยเป็นทนายให้ ถ้าเธออยากจะทำสัญญา ระวังอย่าให้ถูกโกงนะ เจ้าหนู เอาส่วนแบ่งจากพ่อเธอครึ่งหนึ่ง There Will Be Blood (2007)
so that is a swindle. ("sagi")โอเค นั่นมันหลอกลวงกันชัดๆ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
I lost my family to a swindler.ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น Eiga: Kurosagi (2008)
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง Eiga: Kurosagi (2008)
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง Eiga: Kurosagi (2008)
In the world there are three types of swindlers.โลกนี้ประกอบไปด้วยนักต้มตุ๋นสามประเภท Eiga: Kurosagi (2008)
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers.และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ Eiga: Kurosagi (2008)
"Kurosagi" (Black Swindler)"คุโรซากิ" (กระเรียนดำ) Eiga: Kurosagi (2008)
He's the don of the swindling world.เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
There are no white swindlers unknown to him.ไม่มีชิโรซากิคนไหนที่ไม่รู้จักเขา บาร์ลับที่อยู่ด้านหลังภัตาคาร "คัตซึระ" Eiga: Kurosagi (2008)
I buy information about white swindlers from this old man.ผมซื้อข้อมูลมาจากชายคนนี้ Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki Tooru, a white swindler. A even swindler.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นชิโรซากิ นักต้มตุ๋นกระจอก Eiga: Kurosagi (2008)
- You're trying to swindle me?-อา เอ่อ\ -นี่คุณจะตุ๋นผมใช่ไหม Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki is so serious about swindling that he argues over the most mundane items.อิชิกาคินั้นจะต้มตุ๋นโดยใช้สิ่งของเป็นเหยื่อล่อ Eiga: Kurosagi (2008)
I'll swindle back the money that was swindled from you.ผมจะไปโกงเงินนั่นกลับมาให้คุณ Eiga: Kurosagi (2008)
People make others trust them so they can betray and swindle them.ผู้คนทำให้ผู้อื่นเชื่อใจก็เพื่อที่จะได้หักหลังและโกงทีหลัง Eiga: Kurosagi (2008)
Right, good luck with swindling.-เธอจะเลิกยุ่งกับฉันได้มั้ยเนี่ย Eiga: Kurosagi (2008)
This is different from white swindlers.-เอ๋? Eiga: Kurosagi (2008)
That is the tremor in his heart that let's him live as a black swindler. - You should lay low....มันคงทำให้เขาสับสนและหวั่นไหวที่จะต้องเป็นคุโรซากิต่อไป Eiga: Kurosagi (2008)
A swindler who cons other swindlers?นักต้มตุ๋นที่ต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นคนอื่น Eiga: Kurosagi (2008)
Swindling my father and being the perpetrator of his bankruptcy, that is what Ishigaki is really like.เขาต้มตุ๋นพ่อของฉันและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทล้มละลาย นั่นคือสิ่งที่อิชิกาคิต้องการจริงๆ Eiga: Kurosagi (2008)
No matter how earnest he was, he's still a swindler.ไม่ว่าเขาจะได้เงินคืนมามากเท่าไร, เขาก็ยังคงเป็นนักต้มตุ๋นอยู่ดี Eiga: Kurosagi (2008)
It was Ishigaki who set up the trap to swindle your father.มันคืออิชิคากิที่วางกับดักแล้วโกงเงินพ่อของเธอ Eiga: Kurosagi (2008)
A giant in the swindling world.ผู้มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน Eiga: Kurosagi (2008)
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา Eiga: Kurosagi (2008)
Kurosaki became a kurosagi (black swindler.)นั่นคือสาเหตุที่คุโรซากิมาเป็นคุโรซากิ(กระเรียนดำ) Eiga: Kurosagi (2008)
Stop being a kurosagi (black swindler.)เลิกเป็นคุโรซากิซะ (กระเรียนดำ) Eiga: Kurosagi (2008)
Marine Blue Consultant was a company formed to swindle money from bankrupt companies.บริษัทมารีจ บลูทีถูกตั้งขึ้นมาโกงเงินจากบริษัทที่ล้มละลาย Eiga: Kurosagi (2008)
This is the list of Ishigaki's swindling deals and the management entries from gangs he's associated with.-ฉันเตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว นี่คือรายชื่อของคนที่อิชิกาคิเคยโกงไว้และคนที่ถูกพวกยากุซาที่คอยหนุนหลังอยู่จัดการ Eiga: Kurosagi (2008)
I don't think it would be bad to stop being a black swindler.ฉันคิดว่ามันก็น่าจะดีนะที่คุณจะเลืกเป็นคุโรซากิ(กระเรียนดำ) Eiga: Kurosagi (2008)
It is a common swindling pattern.มันเป็นรูปแบบการต้มตุ๋นง่ายๆ Eiga: Kurosagi (2008)
Is the only way to catch these kind of swindlers to see if their plans go well or not?-หลักฐานยังไม่เพียงพอ มีทางเดียวเท่านั้นที่สามารถจับนักต้มตุ๋นประเภทนี้ได้ คือต้องมองว่าแผนของมันไปได้ดีหรือไม่ Eiga: Kurosagi (2008)
Ishigaki Tooru is a swindler who has been affecting the Japanese economy for 10 years.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นนักต้มตุ๋นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากเป็นสิบปี Eiga: Kurosagi (2008)
- He's just a simple white swindler.-เขาก็แค่ชิโรซากิ(กระเรียนขาว)คนหนึ่ง Eiga: Kurosagi (2008)
Losing your family to a swindler.ต้องสูญเสียครอบครัวไปเพราะนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
It's the final move in this swindling operation.นี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายในฐานะของนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
You swindled everything she owned from her.คุณโกงทุกอย่างที่เป็นของเธอไป Eiga: Kurosagi (2008)
I won't swindle anyone who knows what's going on.ผมจะไม่โกงคนที่รู้จักผมอย่างหมดไส้หมดพุงหรอก Eiga: Kurosagi (2008)
I'm up against a white swindler, the police and a limited amount of time.ผมจะต้องจัดการกับชิโรซากิ(กระเรียนขาว), ตำรวจและมีเวลาจำกัด Eiga: Kurosagi (2008)
That applies to both Othello and swindling.มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโอเทลโล่และการต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
I'm a swindler.เป็นนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
My favorite food is white swindlers.อาหารจานโปรดคือ... . กระเรียนขาว Eiga: Kurosagi (2008)
I'll give back all the money you swindled off others.ผมจะนำเงินไปคืนคนที่คุณเคยโกงพวกเขามาก่อน Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swindlHe swindled her.
swindlShe went so far as to say that he was a swindler.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
นักต้ม[N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
อม[V] embezzle, See also: misappropriate, swindle, Syn. โกง, เบียดบัง, Example: ทุกคนต่างคิดว่าเขาอมเงินหาเสียงดังกล่าวไว้คนเดียว
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
นักต้มตุ๋น[N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
ขี้ฉ้อ[ADJ] swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
คนโกง[N] swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
คดโกง[V] swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
คอรัปชั่น[V] corrupt, See also: cheat, gull, dishonest, defraud, swindle, Syn. โกง, กินสินบน, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, Example: คนที่อยากมีฐานะมั่นคงทางเศรษฐกิจอาจมานะบากบั่นสร้างตัวหรืออาจคอรัปชั่นในหน้าที่ราชการก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
คอรัปชั่น[N] corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
ปอกลอก[V] cheat, See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax, Example: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ, Thai definition: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
ปลิ้นปลอก[V] cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
กลลวง[N] fraud, See also: swindle, Syn. กลโกง, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาได้ฉวยโอกาสนี้เพื่อหยุดยั้งกลลวงของหัวหน้าเผ่า, Thai definition: เลห์เหลี่ยมที่ทำให้หลงหรือทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้เสียเปรียบ
สิบแปดมงกุฎ[N] swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ
ตุ๋น[V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
ฉ้อ[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: คนเป็นข้าราชการต้องไม่ฉ้อไม่โกงกิน ชาติถึงจะเจริญ
ฉ้อโกง[V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อฉล[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[V] corrupt, See also: embezzle, peculate, swindle, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงคดโกงประชาชน, Thai definition: การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บเงินจากราษฎรแล้วไม่ส่งหลวง หรือเบียดบังเงินหลวง
ยักยอก[V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต
โฉเก[ADJ] trick, See also: swindleable, cheating, Syn. เฉโก, ฉลาดแกมโกง, Example: เด็กที่เกียจคร้านมักจะมีนิสัยโฉเก ชอบหาอุบายเอาตัวรอด
กลฉ้อฉล[N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี, Thai definition: กลลวง, กลโกง
กลโกง[N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
การฉ้อฉล[N] cheat, See also: swindle, embezzlement, Syn. การโกง, Example: หัวหน้าตรวจพบการฉ้อฉลในแผนกของเรา
โกงเงิน[V] swindle, See also: embezzle, defraud, deceive, Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Example: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน
โกง[V] cheat, See also: swindle, defraud, embezzle, deceive, Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Ant. ซื่อสัตย์, Example: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
อมเงิน[V] swindle, See also: cheat, Syn. โกงเงิน, ยักยอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ขี้ฉ้อ[adj.] (khīchø) EN: fraudulent ; swindled ; sly   FR: frauduleux ; en cachette
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle   
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; cheat   
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
SWINDLE    S W IH1 N D AH0 L
SWINDLED    S W IH1 N D AH0 L D
SWINDLER    S W IH1 N D AH0 L ER0
SWINDLES    S W IH1 N D AH0 L Z
SWINDLERS    S W IH1 N D L ER0 Z
SWINDLING    S W IH1 N D L IH0 NG
SWINDLEHURST    S W IH1 N D AH0 L HH ER0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swindle    (v) (s w i1 n d l)
swindled    (v) (s w i1 n d l d)
swindler    (n) (s w i1 n d l @ r)
swindles    (v) (s w i1 n d l z)
swindlers    (n) (s w i1 n d l @ z)
swindling    (v) (s w i1 n d l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrüger {m}; Schwindler {m}swindler [Add to Longdo]
Betrügerei {f} | Betrügereien {pl}swindle | swindles [Add to Longdo]
ein glatter Betruga fair swindle [Add to Longdo]
Schwindel {m}swindle [Add to Longdo]
betrügen | betrügend | betrogen | er/sie betrügt | ich/er/sie betrog | er/sie hat/hatte betrogento cheat; to swindle | cheating; swindling | cheated; swindled | he/she cheats; he/she swindles | I/he/she cheated; I/he/she swindled | he/she has/had cheated; he/she has/had swindled [Add to Longdo]
betrügento be a swindler; to be a cheat [Add to Longdo]
schwindeln | schwindelnd | geschwindelt | schwindelt | schwindelteto swindle | swindling | swindled | swindles | swindled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぺてん[, peten] (n) fraud; swindle [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
詐欺[さぎ, sagi] (n,adj-no) fraud; swindle; graft; (P) [Add to Longdo]
詐欺師[さぎし, sagishi] (n) swindler; imposter; crook; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]
詐術[さじゅつ, sajutsu] (n) swindling [Add to Longdo]
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]
寸借詐欺[すんしゃくさぎ, sunshakusagi] (n) petty swindling; petty swindler [Add to Longdo]
如何様師;いかさま師[いかさまし, ikasamashi] (n) cheat; swindler [Add to Longdo]
不徳漢[ふとくかん, futokukan] (n) crook; swindler [Add to Longdo]
籠抜け;籠脱け[かごぬけ, kagonuke] (n) slipping out the back way with swindled goods [Add to Longdo]
騙り[かたり, katari] (n) swindle; fraud [Add to Longdo]
騙る[かたる, kataru] (v5r,vt) to swindle; to deceive; to cheat [Add to Longdo]
騙取[へんしゅ, henshu] (n,vs) swindling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拐骗[guǎi piàn, ㄍㄨㄞˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] swindle; abduct [Add to Longdo]
撞骗[zhuàng piàn, ㄓㄨㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] to swindle [Add to Longdo]
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, / ] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler [Add to Longdo]
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; itinerant con-man [Add to Longdo]
诈骗[zhà piàn, ㄓㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] to defraud; to swindle; to blackmail [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, / ] mislead; to swindle [Add to Longdo]
诓骗[kuāng piàn, ㄎㄨㄤ ㄆㄧㄢˋ, / ] to defraud; to swindle [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, / ] cheat; swindle [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, / ] to cheat; to swindle; to deceive; to fool; to hoodwink; to trick [Add to Longdo]
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; a cheat [Add to Longdo]
骗局[piàn jú, ㄆㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] a swindle; a trap; a racket; a scam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top