Search result for

stun

(120 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stun-, *stun*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stun[VT] ทำให้สลบ, See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. anesthetize, deaden
stun[VT] ทำให้ตะลึงงัน, See also: ทำให้งง, Syn. amaze, daze, shock
stung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
stunt[N] การแสดงโลดโผน, See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. dangerous feat
stunt[VI] ทำการแสดงโลดโผน, See also: แสดงเสี่ยงอันตราย, Syn. perform dangerous feat
stunt[VT] หยุดยั้งการเจริญเติบโต, Syn. dwarf, retard, shorter
stunt[N] สิ่งที่แคระแกร็น, See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก, Syn. dwarf
stunned[ADJ] มึน, See also: ตกตะลึง, งงงัน, Syn. amazed, dazed, shocked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย,ประหลาดใจ,หูอื้อ) ,การถูกทำให้สลบ,ความงงงวย,ความรู้สึกประหลาดใจ,เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stung(vt) pt และ pp ของ sting
stunk(vi) pt และ pp ของ stink
stunt(n) การแสดงผาดโผน
stunt(vt) ขัดขวาง,หยุดยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After hearing about your crazy stunt with eleanor.หลังจากที่เธอทำบ้า ๆ กับเอลานอร์ Pret-a-Poor-J (2008)
We brought in a stuntman.เราก็เอาสตั๊นท์แมนมาเสียบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
One of the scorpions just stung me!แมงป่องมันต่อยฉัน จะตาไหมเนี่ย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That plant, it stung me. It what? .ต้นไม้นี้ตำข้า มันทำอะไรน่ะ? Outlander (2008)
It stung me.มันตำข้า Outlander (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา The Love Guru (2008)
You were top five going into the day... and with this little stunt, you moved into number one.ติดอันดับท็อปไฟฟ์ และซักวันนึง.. ด้วยความช่วยเหลือนิดหน่อย แกขึ้นเป็นอันดับ 1 ได้เลย Marley & Me (2008)
It is a shame, because she is really quite stunning once you get her on her backบางอย่างที่คุณต้องการมาก น่าเสียดายนะ อันที่จริงมันก็น่าตื่นเต้นดี เวลาคุณกำลังเข้าตาจนแบบนี้ Quantum of Solace (2008)
- I'm out of loss. Completely stunned. Great.ฉันไม่มีอะไรจะสีย ประหลาดใจสุด ๆ เยี่ยม Made of Honor (2008)
A bee stung my tongue!มีผึ้งอยู่บนลิ้นฉัน Bedtime Stories (2008)
"A bee stung my tongue."คือผึ้งมันต่อยลิ้นของผม Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stunHis conscience stung him.
stunThe clown's stunts were highly amusing to the boys.
stunOuch!! I've been stung by a bee!!
stunThat's just a cheap publicity stunt.
stunIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง[V] stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
งัน[V] stun, See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise, Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน, Ant. ดำเนินต่อไป, Example: พอได้ยินเสียงเพลงจากนักร้องคนโปรด เขาถึงกับงันไปเลย
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   
ใจหาย[v.] (jaihāi) EN: be stunned with fear   
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUN    S T AH1 N
STUNG    S T AH1 NG
STUNK    S T AH1 NG K
STUNT    S T AH1 N T
STUNTS    S T AH1 N T S
STUNTZ    S T AH1 N T S
STUNTED    S T AH1 N T AH0 D
STUNNED    S T AH1 N D
STUNNING    S T AH1 N IH0 NG
STUNNINGLY    S T AH1 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stun    (v) (s t uh1 n)
stung    (v) (s t uh1 g)
stunk    (v) (s t uh1 ng k)
stuns    (v) (s t uh1 n z)
stunt    (v) (s t uh1 n t)
stunts    (v) (s t uh1 n t s)
stunned    (v) (s t uh1 n d)
stunner    (n) (s t uh1 n @ r)
stunted    (v) (s t uh1 n t i d)
stunners    (n) (s t uh1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Überstunde(n) |die, pl. Überstunden| เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ, ชั่วโมงล่วงเวลา
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stunde {f} | Stunden {pl} | eine geschlagene Stunde | alle paar Stunden | Stunde Nullhour | hours | a solid hour | every few hours | zero hour [Add to Longdo]
Stundengeschwindigkeit {f}average speed per hour [Add to Longdo]
Stundenglas {n} | Stundengläser {pl}hourglass | hourglasses [Add to Longdo]
Stundenkilometer {m}kilometres per hour [Br.]; kilometers per hour [Am.] [Add to Longdo]
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay [Add to Longdo]
Stundenplan {m} | Stundenpläne {pl}timetable; time-table | timetables [Add to Longdo]
Stundenplan {m}schedule (of lessons) [Add to Longdo]
Stundensatz {m}hourly rate; hourly wage; rate by the hour [Add to Longdo]
Stundenwinkel {m}hour angle [Add to Longdo]
Stundenzähler {m}hour meter [Add to Longdo]
Stundenzeiger {m}hour hand [Add to Longdo]
Stundung {f} | Stundungen {pl}forbearance | forbearances [Add to Longdo]
stundenlang {adv}for hours; for hours together; lasting for hours [Add to Longdo]
stundenweisepart time [Add to Longdo]
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
スーツアクター[, su-tsuakuta-] (n) stunt man (wasei [Add to Longdo]
スタン[, sutan] (n) stun; (P) [Add to Longdo]
スタンガン[, sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]
スタンツ[, sutantsu] (n) stunts [Add to Longdo]
スタント[, sutanto] (n) stunt [Add to Longdo]
スタントカー[, sutantoka-] (n) stunt car [Add to Longdo]
スタントカイト[, sutantokaito] (n) stunt kite [Add to Longdo]
スタントマン[, sutantoman] (n) stunt man [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] stunned and speechless [Add to Longdo]
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, ] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy [Add to Longdo]
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, / ] stunned; dumbstruck [Add to Longdo]
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] stunt [Add to Longdo]
震眩弹[zhèn xuàn dàn, ㄓㄣˋ ㄒㄩㄢˋ ㄉㄢˋ, / ] stun grenade [Add to Longdo]
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] stunning [Add to Longdo]
惊急[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] stunned and anxious [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, n.
   The condition of being stunned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stun \Stun\, v. t. [imp. & p. p. {Stunned}; p. pr. & vb. n.
   {Stunning}.] [OE. stonien, stownien; either fr. AS. stunian
   to resound (cf. D. stenen to groan, G. st["o]hnen, Icel.
   stynja, Gr. ?, Skr. stan to thunder, and E. thunder), or from
   the same source as E. astonish. [root]168.]
   1. To make senseless or dizzy by violence; to render
    senseless by a blow, as on the head.
    [1913 Webster]
 
       One hung a poleax at his saddlebow,
       And one a heavy mace to stun the foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To dull or deaden the sensibility of; to overcome;
    especially, to overpower one's sense of hearing.
    [1913 Webster]
 
       And stunned him with the music of the spheres.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To astonish; to overpower; to bewilder.
    [1913 Webster]
 
       William was quite stunned at my discourse. --De Foe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stun
   v 1: make senseless or dizzy by or as if by a blow; "stun fish"
      [syn: {stun}, {stupefy}]
   2: hit something or somebody as if with a sandbag [syn:
     {sandbag}, {stun}]
   3: overcome as with astonishment or disbelief; "The news stunned
     her" [syn: {stun}, {bedaze}, {daze}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 STUN
     Simple Traversal of UDP through NAT (SIP, UDP, NAT, VoIP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top