Search result for

steel

(136 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steel-, *steel*
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steel[N] เหล็ก
steely[ADJ] เหมือนเหล็กกล้า
steel for[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมเผชิญ, Syn. immerse in, soak in, submerge in
steelwork[N] โรงงานเหล็ก
steelyard[N] ตาชั่งจีน
steel wire[N] ลวดเหล็ก
steel wool[N] เหล็กฝอย
steel against[PHRV] ทำให้เผชิญกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steel(สทีล) n.,adj. เหล็กกล้า vt. ใส่เหล็กกล้า,ทำให้คล้ายเหล็กกล้า
steel milln. โรงงานเหล็กกล้า, Syn. steelworks
steel wiren. ลวดเหล็ก
steel wooln. ใยเหล็กสำหรับขัดมันวาว,เหล็กฝอยสำหรับขัด steelwork (สทีล'เวิร์ค) n. ส่วนที่เป็นเหล็กกล้า,โครงเหล็กกล้า
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
steelworksn.,pl. โรงงานเหล็กกล้า
steely(สที'ลี) adj. ประกอบด้วยเหล็กกล้า,ทำด้วยเหล็กกล้า,คล้ายเหล็กกล้า,มีลักษณะของเหล็กกล้า., See also: steeliness n.
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน

English-Thai: Nontri Dictionary
steel(adj) ทำด้วยเหล็กกล้า
steel(n) เหล็กกล้า
steely(adj) แข็ง,บึกบึน,เหมือนเหล็กกล้า
steelyard(n) ตาชั่งจีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steelเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
steelเหล็กกล้า, เหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.1 - 1.5 มีความเหนียวสามารถรีดหรือตีขึ้นรูปตามความต้องการได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Steel alloysเหล็กกล้าผสม [TU Subject Heading]
Steel barsเหล็กเส้น [TU Subject Heading]
Steel furnitureเฟอร์นิเจอร์เหล็ก [TU Subject Heading]
Steel industry and tradeอุตสาหกรรมเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel pilingเสาเข็มเหล็ก [TU Subject Heading]
Steel pipe industriesอุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Steel plate industry อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Steel, Castเหล็กกล้าหล่อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
steel (n ) เหล็ก
steel tape (n ) ตลับเมตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi. Jordan Steele?สวัสดีคุณ จอร์แดน สตีลล์? New Haven Can Wait (2008)
It's tasted our steel once.มันเคยต้องอาวุธของเราแล้วครั้งนึง Lancelot (2008)
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง Lancelot (2008)
What was in the steel box they took?อะไรอยู่ในกล่องเหล็กที่พวกเขาเอาไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
3 quarter inch steel plate, front, sides.แผ่นเหล็กหนา3/4นิ้วอย่างแข็งด้านใน Death Race (2008)
And in the rear.. the 6 inch solid steel shield we call 'The Tombstone'และที่ด้านหลัง เกราะเหล็กกล้า6นิ้ว เราเรียกว่า หินหลุมศพ Death Race (2008)
The vault has a time lock, pressure mounts, steel plates...- ประตูไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ - เปิดประตูซิ Jumper (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head.ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า,กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
Dr; steele? Take it;-มันมาจากด๊อกเตอร์สตีล กินเข้าไปซะ นี่เป็นคำสั่ง Changeling (2008)
Dr; steele?ด๊อกเตอร์สตีล Changeling (2008)
- That's pure steel, two inches...- นั่นเป็นเหล็กกล้า หนา2นี้ว... WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steelAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
steelBuilding the steel factory was a great enterprise.
steelConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
steelDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
steelHaruyo steeled herself to tell Akiyoshi that she wanted to stop dating him.
steelHe hammered steel into a sword.
steelHe has a grip of steel.
steelHe steeled himself against compassion.
steelHe steeled himself against possible failure.
steelI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
steelOne of the qualities of steel is hardness.
steelPlease let us know the prices and earliest delivery of your Steel Landscape Edgings #STL3456.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
บันไดหนีไฟ[N] ladder, See also: steel sadder
เหล็ก[N] iron, See also: steel, Example: ขันใบนี้เป็นขันเคลือบลายทำด้วยเหล็ก, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 26 สัญลักษณ์ Fe เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1536 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ทำเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า
คันชั่ง[N] steelyard, See also: beam, scale, Syn. ตาชั่ง, Example: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
ตะกั่วตัด[ADJ] steel blue, See also: light blue, Syn. สีเทาอมฟ้า, สีนกพิราบ, สีน้ำเงินอ่อน, Example: เธอใส่เสื้อสีตะกั่วตัดไปงานแต่งงาน
เหล็กกล้า[N] steel, Example: สหภาพโซเวียตสามารถผลิตรองเท้าและเหล็กกล้าได้มากกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ 0.15 - 1.5 สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจำนวนร้อยละของธาตุคาร์บอนและของโลหะอื่นที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมเหล็กกล้านั้นๆ ด้วย
เหล็กพืด[N] steel bands, See also: iron hoops, Syn. เหล็กเหนียว, Thai definition: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจือปนอยู่ประมาณร้อยละ 0.12 - 0.25 และมีสิ่งเจือปนอื่นๆ รวมกันทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 หลอมละลายที่ 1400 ํ- 1500 ํ ซ.
เหล็กเส้น[N] steel rod, See also: iron wire, steel bar, Example: บ้านของเขาเป็นร้านจำหน่ายเหล็กเส้นเจ้าใหญ่ของจังหวัด, Count unit: เส้น, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นเส้น มักมีลักษณะกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   
เหล็ก[n.] (lek) EN: iron ; steel ; metal   FR: fer [m] ; acier [m]
เหล็กฉาก[n.] (lekchāk) EN: angle steel   
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ[n. exp.] (lek khrōngsāng rūppaphan) EN: structural steel   
เหล็กกล้า[n.] (lekklā) EN: steel   FR: acier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEEL    S T IY1 L
STEELY    S T IY1 L IY0
STEELS    S T IY1 L Z
STEELE    S T IY1 L
STEELER    S T IY1 L ER0
STEELEY    S T IY1 L IY0
STEEL'S    S T IY1 L Z
STEELMAN    S T IY1 L M AH0 N
STEELERS    S T IY1 L ER0 Z
STEELCASE    S T IY1 L K EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steel    (v) (s t ii1 l)
steels    (v) (s t ii1 l z)
steely    (j) (s t ii1 l ii)
steeled    (v) (s t ii1 l d)
steelier    (j) (s t ii1 l i@ r)
steeling    (v) (s t ii1 l i ng)
steeliest    (j) (s t ii1 l i i s t)
steelyard    (n) (s t ii1 l y aa d)
steel-clad    (j) - (s t ii1 l - k l a d)
steelworks    (n) (s t ii1 l w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandeisen {n}; Bandstahl {m}steel strip [Add to Longdo]
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]
Flachstahl {m}steel bar [Add to Longdo]
Stahl {m} | Stähle {pl} | bandbeschichteter Stahl | durchhärtbare Stähle | Einsatzstähle | gezogener Stahl | lufthärtende Stähle | Nitrierstählesteel | steels | coil-coated steel | through-hardening steels | case-hardening steels | tensional steel | air-hardening steels | nitriding steels [Add to Longdo]
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping [Add to Longdo]
Stahlbau {m} | Stahlbauten {pl}steel construction | steel constructions [Add to Longdo]
Stahlblock {m}steel ingot [Add to Longdo]
Stahldraht {m}steel wire; piano wire [Add to Longdo]
Stahlfeder {f} | Stahlfedern {pl}steel spring | steel springs [Add to Longdo]
Stahlflasche {f}steel bottle [Add to Longdo]
Stahlhelm {m} | Stahlhelme {pl}steel helmet | steel helmets [Add to Longdo]
Stahlseil {n}steel cable [Add to Longdo]
Stahlspan {m} | Stahlspäne {pl}steel chip | steel chips [Add to Longdo]
Stahlstich {m} | Stahlstiche {pl}steel engraving | steel engravings [Add to Longdo]
Stahlträger {m}steel girder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
クロムバナジウム鋼[クロムバナジウムこう, kuromubanajiumu kou] (n) chrome-vanadium steel [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
クロム鋼[クロムこう, kuromu kou] (n) chrome steel; chromium steel [Add to Longdo]
ケイ素鋼;珪素鋼[ケイそこう(ケイ素鋼);けいそこう(珪素鋼), kei sokou ( kei moto kou ); keisokou ( kei moto kou )] (n) silicon steel [Add to Longdo]
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P) [Add to Longdo]
スチールウール[, suchi-ruu-ru] (n) steel wool [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, / ] steel making [Add to Longdo]
炼钢厂[liàn gāng chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] steel mill [Add to Longdo]
白钢[bái gāng, ㄅㄞˊ ㄍㄤ, / ] steel [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] steelyard weight [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, ] steel yard; scales [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, ] steelyard [Add to Longdo]
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, ] steelyard weight; standard weight [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤 [Add to Longdo]
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] steelyard weights [Add to Longdo]
轧机[zhá jī, ㄓㄚˊ ㄐㄧ, / ] steel rolling mill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steel \Steel\ (st[=e]l), n. [AS. st[=e]l, st[=y]l, st[=y]le;
   akin to D. staal, G. stahl, OHG. stahal, Icel. st[=a]l, Dan.
   staal, Sw. st[*a]l, Old Prussian stakla.]
   1. (Metal) A variety of iron intermediate in composition and
    properties between wrought iron and cast iron (containing
    between one half of one per cent and one and a half per
    cent of carbon), and consisting of an alloy of iron with
    an iron carbide. Steel, unlike wrought iron, can be
    tempered, and retains magnetism. Its malleability
    decreases, and fusibility increases, with an increase in
    carbon.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument or implement made of steel; as: 
    [1913 Webster]
    (a) A weapon, as a sword, dagger, etc. "Brave Macbeth . .
      . with his brandished steel." --Shak.
      [1913 Webster]
 
         While doubting thus he stood,
         Received the steel bathed in his brother's
         blood.              --Dryden.
      [1913 Webster]
    (b) An instrument of steel (usually a round rod) for
      sharpening knives.
      [1913 Webster]
    (c) A piece of steel for striking sparks from flint.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Anything of extreme hardness; that which is
    characterized by sternness or rigor. "Heads of steel."
    --Johnson. "Manhood's heart of steel." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A chalybeate medicine. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Steel is often used in the formation of compounds,
      generally of obvious meaning; as, steel-clad,
      steel-girt, steel-hearted, steel-plated, steel-pointed,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bessemer steel} (Metal.) See in the Vocabulary.
 
   {Blister steel}. (Metal.) See under {Blister}.
 
   {Cast steel} (Metal.), a fine variety of steel, originally
    made by smelting blister or cementation steel; hence,
    ordinarily, steel of any process of production when
    remelted and cast.
 
   {Chrome steel}, {Chromium steel} (Metal.), a hard, tenacious
    variety containing a little chromium, and somewhat
    resembling {tungsten steel}.
 
   {Mild steel} (Metal.), a kind of steel having a lower
    proportion of carbon than ordinary steel, rendering it
    softer and more malleable.
 
   {Puddled steel} (Metal.), a variety of steel produced from
    cast iron by the puddling process.
 
   {Steel duck} (Zool.), the goosander, or merganser. [Prov.
    Eng.]
 
   {Steel mill}.
    (a) (Firearms) See {Wheel lock}, under {Wheel}.
    (b) A mill which has steel grinding surfaces.
    (c) A mill where steel is manufactured.
 
   {Steel trap}, a trap for catching wild animals. It consists
    of two iron jaws, which close by means of a powerful steel
    spring when the animal disturbs the catch, or tongue, by
    which they are kept open.
 
   {Steel wine}, wine, usually sherry, in which steel filings
    have been placed for a considerable time, -- used as a
    medicine.
 
   {Tincture of steel} (Med.), an alcoholic solution of the
    chloride of iron.
 
   {Tungsten steel} (Metal.), a variety of steel containing a
    small amount of tungsten, and noted for its tenacity and
    hardness, as well as for its malleability and tempering
    qualities. It is also noted for its magnetic properties.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steel \Steel\ (st[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Steeled}
   (st[=e]ld); p. pr. & vb. n. {Steeling}.] [AS. st[=y]lan: cf.
   Icel. staela. See {Steel}, n.]
   1. To overlay, point, or edge with steel; as, to steel a
    razor; to steel an ax.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To make hard or strong; hence, to make insensible or
    obdurate.
    [1913 Webster]
 
       Lies well steeled with weighty arguments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O God of battles! steel my soldiers' hearts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Why will you fight against so sweet a passion,
       And steel your heart to such a world of charms?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cause to resemble steel, as in smoothness,
    polish, or other qualities.
    [1913 Webster]
 
       These waters, steeled
       By breezeless air to smoothest polish. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) To cover, as an electrotype plate, with a thin
    layer of iron by electrolysis. The iron thus deposited is
    very hard, like steel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steel
   n 1: an alloy of iron with small amounts of carbon; widely used
      in construction; mechanical properties can be varied over a
      wide range
   2: a cutting or thrusting weapon that has a long metal blade and
     a hilt with a hand guard [syn: {sword}, {blade}, {brand},
     {steel}]
   3: knife sharpener consisting of a ridged steel rod
   v 1: get ready for something difficult or unpleasant [syn:
      {steel}, {nerve}]
   2: cover, plate, or edge with steel

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 steel [stel]
   handle; knob
   stalk; stem
   barrel; channel; pipe; tube
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top